Smernica Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorou sa upravuje postup v konaní o vydaní osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí

Predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí v súlade s článkom 16 písm. h) organizačného poriadku, účinného od 1. januára 2018, vydáva túto smernicu, ktorou sa upravuje postup v konaní o vydaní osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí (ďalej len „smernica“).

 

Smernica ÚSŽZ, ktorou sa upravuje postup v konaní o vydaní osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí (.pdf)