42. Krajanská nedeľa

2015

hlavná foto

KEĎ SA SLOVÁK NA DOLNÚ ZEM POBERAL

Záštitu prevzal Miroslav Lajčák, podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Námet, scénár, réžia:  Dr. Vlastimil Fabišik
Program pripravili: Lucia Fabišiková, Martin Kopor, Dan Rosenberg, Ivana Fabišiková, Lucie Rozenbergová, Pavla Dostálová, Andrej Bartoň, Stanislav Bednář
Odborná spolupráca: Mojmír Benža, Katarína Király
Realizátor uvedenia: Folklórne združenie Púčik, Brno, Česká republika

Charakteristika programu: Program 42. Krajanskej nedele mak za cieľ priblížiť čas, keď Slováci opúšťali rodnú hrudu za lepším a krajším životom na Dolnej zemi.

Sťahovanie Slovákov na Dolnú zem bolo súčasťou veľkého osídľovacieho procesu Uhorska po vyhnaní Turkov z jeho územia. Trval viac ako poldruha storočia a zasahoval značne široké geografické oblasti s odlišným hospodárstvom. Dlho trvalo, kým si slovenské rodiny našli svoj trvalý nový domov. Predkovia terajších dolnozemských Slovákov sa snažili udržať svoje životné návyky i obyčaje zdedené po predkoch (materinskú reč, spomienky na miesta detstva a hier, na mládenectvo či dievoctvo, na sviatočné dni i dni plné lopoty). Naučili sa obrábať široké dolnozemské roviny, ktoré zúrodnili svojou usilovnosťou, zriadili si svoje obce, založili cirkevné zbory i školy. (Ján Siracký, Slováci vo svete)

Tvorcovia tohto programu by návštevníkom FSP, chceli priblížiť spoločenský život, tvrdú prácu a predovšetkým uchovávanie tradícií, zvykov, piesní, tancov i muziky, tak ako si ich do dnešných dní Slováci na Dolnej zemi zachovali aj preto, že sú súčasťou ich každodenného života, ich duchovného bohatstva. Veď šíriť ľudové tradície, zvyky, obrady a propagovať ich trvalé hodnoty je plnenie posolstva ľudského rodu, našich predkov, je to naše trvalé poslanie.

 

Účinkovali:

Slovenský kultúrno-osvetový spolok Ľudovíta Štúra, Ilok. Chorvátsko
Vedúca súboru: Jarmila Mudroch
V programe sa predstavili s programovým číslom:
Keď sa Slovák… – spev
Odpust, púť – sprievod
Ilocky tanec
Príprava na oberačku hrozna
– zvykoslovné pásmo

Spolok ľudového tanca Furmička, Čemer, Maďarsko
Vedúca súboru: Alžbeta Szabóová
V programe sa predstavili s programovým číslom:
Odpust, púť – sprievod
Krstiny – zvykoslovné pásmo
Vianoce – zvykoslovné pásmo
Marš – tanec Pripeštianskeho regiónu
Párový tanec

Folklórny súbor Cerovina, Čerpotok, Rumunsko
Vedúci súboru: Jaroslav Zetocha
V programe sa predstavili s programovým číslom:
Vyrubovanie lesa – pracovný obrázok
Odpust, púť – sprievod
Pervinica – veselý kruhový tanec
Verbuňk – mužský tanec
Bihorská karička
Pusť ma, milá
– párový tanec z Bihoru

Tanečný súbor Tešedíka, Sarvaš, Maďarsko
Vedúci súboru: Tamás Hankó
V programe sa predstavili s programovým číslom:
Odpust, púť – sprievod
Otčenáš – spev
Žatevné slávnosti – Dožinky
Tirpácky tanec

Slovenský kultúrno-umelecký spolok Ivan Brník Slovák, Jelisavec, Chorvátsko
Vedúci súboru: Slavko Hulak
V programe sa predstavili s programovým číslom:
Drotári – rozlúčka pred odchodom do sveta
Detské hry z Jelisavca
Kosenie
– tanečný obrázok
Párový tanec z Jelisavca

Folklórny súbor Šafárik, Nový Sad, Srbsko
Vedúci súboru: Ivan Slávik
V programe sa predstavili s programovým číslom:
Rozlúčka s drotármi – tanečný obrázok
Drotári – tanečné pásmo
Siatie ľanu – tanečný obrázok
Lámanie ľanu – tanečný obrázok
Tkanie plátna – tanečný obrázok
Súžila som u tkáčov – tanečné pásmo

Folklórny súbor Ďatelinka, Varzaľ, Rumunsko
Vedúci súboru: František a Anna Kapusniakovi
V programe sa predstavili s programovým číslom:
Detské  hry z Varzaľa
Metlový tanec
Cepíkový tanec
Na dva kroky
– párový tanec z Bihoru
Dievčenská karička

 

Fotografie: Vladimír Linder

Galéria