Kontakty

Poštová adresa:
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
Palisády 29/A
817 80 Bratislava 15
Slovenská republika

Tel.: 00 421 / 2 / 57 20 05 11
Fax: 00 421 / 2 / 57 20 05 55
E-mail: uszz@uszz.gov.sk

IČO: 30 798 868
DIČ: 2022105239

Kontakty na osvedčenia:
E-mail: osvedcenia@uszz.gov.sk

Mapa

USZZ na mape USZZ na mape

STRÁNKOVÉ HODINY V AGENDE VYDÁVANIA OSVEDČENÍ SLOVÁKA ŽIJÚCEHO V ZAHRANIČÍ
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí pri zabezpečení agendy vydávania osvedčení Slováka žijúceho v zahraničí informuje, že od 10. mája 2021 sú stránkové hodiny obnovené v celom rozsahu:

PONDELOK:                 9:00 h – 12:00 h a 13:00 h – 15:00 h
STREDA:                       9:00 h – 12:00 h a 13:00 h – 15:00 h
PIATOK:                        9:00 h – 12:00 h

V stránkové dni budú v čase 9:00 h – 10:00 h prednostne vybavovaní klienti na prevzatie osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí.

UPOZORNENIE: V priestoroch sídla ÚSŽZ je potrebné prísne dodržiavať hygienické opatrenia. Upozorňujeme najmä na povinnosť mať prekryté horné dýchacie cesty respirátorom, dezinfikovať si ruky a dodržiavať dvojmetrový odstup.

Kontakty na jednotlivých pracovníkov ÚSŽZ

Mgr. Milan Ján PILIP
predseda ÚSŽZ
– štatutárny zástupca a generálny tajomník služobného úradu,
– komunikácia s parlamentom, vládou, samosprávou a úradmi v zahraničí,
– priame riadenie – podpredseda, interný kontrolór, hovorca, poradca, sekretariát predsedu;
Tel.: 00421/2/57 20 05 11
E-mail: uszz@uszz.gov.sk

PhDr. Peter PROCHÁCKA, veľvyslanec
podpredseda ÚSŽZ
– zastupuje predsedu v rozsahu jeho práv a povinností v čase jeho neprítomnosti,
– priamo riadi Odbor strategicko-politický (OSPO),
– komplexná gescia za tvorbu štátnej politiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí a za zabezpečovanie výkonu štátnej politiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí;
Tel.: 00421/2/57 20 05 61
E-mail: peter.prochacka@uszz.gov.sk

Sekretariát predsedu

Mgr. Iveta BALOGHOVÁ
Tel.: 00421/2/57 20 05 11
E-mail: uszz@uszz.gov.sk

Odbor strategicko-politický (OSPO)

Ľudovít POMICHAL
hovorca ÚSŽZ
Tel.: 00421/2/57 20 05 30
E-mail: ludovit.pomichal@uszz.gov.sk

PhDr. Vilma PRÍVAROVÁ
Tel.: 00421/2/57 20 05 21
E-mail: vilma.privarova@uszz.gov.sk

Mgr. art. Milina SKLABINSKI, PhD.
Tel.: 00421/2/57 20 05 23
E-mail: milina.sklabinski@uszz.gov.sk

Ing. Pavel MELEG (zmluvný spolupracovník) 
Tel.: 00421/2/57 20 05 43
E-mail: pavel.meleg@uszz.gov.sk

Odbor osvedčení a právny/osobný úrad (ODOP)

JUDr. Andrea GROSZOVÁ
riaditeľka
Tel.: 00421/2/57 20 05 26
E-mail: andrea.groszova@uszz.gov.sk
(e-maily vo veci osvedčenia adresujte na e-mailovú adresu: osvedcenia@uszz.gov.sk )

Odbor teritoriálny a ekonomicko-dotačný (TEDO)

Ing. Jana HANÁKOVÁ
poverená vedením TEDO
– spracovanie dotácií (vrátane kontroly vyúčtovania) za krajiny: Srbsko, Rumunsko
Tel.: 00421/2/57 20 05 28
E-mail: jana.hanakova@uszz.gov.sk

Mgr. Ida DESZKÁSOVÁ
– spracovanie dotácií (vrátane kontroly vyúčtovania) za krajiny: Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Slovensko
Tel.: 00421/2/57 20 05 32
Mobil: 00421/ 914 335 260
E-mail: ida.deszkasova@uszz.gov.sk

Ing. Janka TÖMÖL
– spracovanie dotácií (vrátane kontroly vyúčtovania) za krajiny: EURÓPA (okrem Českej republiky, Maďarska, Poľska, Slovenska, Srbska a Rumunska), Austrália, Kanada, USA, štáty Južnej Ameriky, štáty Afriky, štáty Ázie
Tel.: 00421/2/57 20 05 44
E-mail: janka.tomol@uszz.gov.sk

Daniel DEMJÉN
vodič, hospodársko – technická agenda ÚSŽZ
Tel.: 00421/2/57 20 05 42
E-mail: daniel.demjen@uszz.gov.sk