Kontakty

Poštová adresa:
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
Palisády 29/A
817 80 Bratislava 15
Slovenská republika

Tel.: 00 421 / 2 / 57 20 05 11
Fax: 00 421 / 2 / 57 20 05 55
E-mail: uszz@uszz.gov.sk

IČO: 30 798 868
DIČ: 2022105239

Kontakt na osvedčenia:
E-mail: osvedcenia@uszz.gov.sk

Kontakt pre médiá:
E-mail: kristina.kottrova@uszz.gov.sk

 

Mapa

USZZ na mape USZZ na mape

STRÁNKOVÉ HODINY V AGENDE VYDÁVANIA OSVEDČENÍ SLOVÁKA ŽIJÚCEHO V ZAHRANIČÍ

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí – Odbor osvedčení a právny/osobný úrad (ODOP) si dovoľuje upozorniť na ZMENU stránkových hodín pri zabezpečení agendy osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí:

Dočasne platné stránkové hodiny:

PONDELOK:       09.00 – 12.00           13.00 – 15.00

STREDA:              09.00 – 12.00           13.00 – 15.00

V takomto režime bude úrad pracovať do odvolania.

 

Kontakty na jednotlivých pracovníkov ÚSŽZ

Mgr. Milan Ján PILIP
predseda ÚSŽZ
– štatutárny zástupca a generálny tajomník služobného úradu,
– komunikácia s parlamentom, vládou, samosprávou a úradmi v zahraničí,
– priame riadenie – podpredseda, interný kontrolór, hovorca, poradca, sekretariát predsedu;
Tel.: 00421/2/57 20 05 11
E-mail: uszz@uszz.gov.sk

PhDr. Peter PROCHÁCKA, veľvyslanec
podpredseda ÚSŽZ
– zastupuje predsedu v rozsahu jeho práv a povinností v čase jeho neprítomnosti,
– priamo riadi Odbor strategicko-politický (OSPO),
– komplexná gescia za tvorbu štátnej politiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí a za zabezpečovanie výkonu štátnej politiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí;
Tel.: 00421/2/57 20 05 61
E-mail: peter.prochacka@uszz.gov.sk

Sekretariát predsedu

Mgr. Iveta BALOGHOVÁ
Tel.: 00421/2/57 20 05 11
E-mail: uszz@uszz.gov.sk

 

Odbor teritoriálny a ekonomicko-dotačný (TEDO)

Ing. Vladislava JANČOŠKOVÁ
– riaditeľka
Tel.: 00421/2/572 005 20
E-mail: vladislava.jancoskova@uszz.gov.sk

Mgr. Ida DESZKÁSOVÁ
– spracovanie dotácií za krajiny: Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Slovensko, Rumunsko
Tel.: 00421/2/57 20 05 28
E-mail: ida.deszkasova@uszz.gov.sk

Ing. Janka TÖMÖL
– spracovanie dotácií za krajiny: EURÓPA (okrem Českej republiky, Maďarska, Poľska, Slovenska, Srbska a Rumunska), Austrália, Kanada, USA, štáty Južnej Ameriky, štáty Afriky, štáty Ázie
Tel.: 00421/2/57 20 05 44
E-mail: janka.tomol@uszz.gov.sk

Mgr. Jana KOPANICOVÁ
– spracovanie dotácií za Srbsko
Tel.: 00421/2/57 20 05 17
E-mail: jana.kopanicova@uszz.gov.sk

Mgr. Klaudia BORSOVÁ
– kontrola vyúčtovania dotácií za všetky krajiny
Tel.: 00421/2/57 20 05 32
Email: klaudia.borsova@uszz.gov.sk

Ing. Peter SITÁR
vodič, hospodársko-technická agenda ÚSŽZ
Tel.: 00421/2/57 20 05 42
E-mail: peter.sitar@uszz.gov.sk

 

Odbor strategicko-politický (OSPO)

Mgr. BARANYAIOVÁ Katarína
Tel.: 00421/2/57 20 05 21
E-mail: katarina.baranyaiova@uszz.gov.sk

Mgr. art. Milina SKLABINSKI, PhD.
Tel.: 00421/2/57 20 05 23
E-mail: milina.sklabinski@uszz.gov.sk

Mgr. Kristína KOTTROVÁ
kontakt pre médiá
Tel.: 00421 948 838 914
E-mail: kristina.kottrova@uszz.gov.sk

Ing. Pavel MELEG (zmluvný spolupracovník) 
Tel.: 00421/2/57 20 05 43
E-mail: pavel.meleg@uszz.gov.sk

 

Odbor osvedčení a právny/osobný úrad (ODOP)

JUDr. Andrea GROSZOVÁ
riaditeľka
Tel.: 00421/2/57 20 05 26
E-mail: andrea.groszova@uszz.gov.sk
(e-maily vo veci osvedčenia adresujte na e-mailovú adresu: osvedcenia@uszz.gov.sk)