31. Krajanská nedeľa

11. júla 2004, 11.00 – 12.30, amfiteáter v Detve

PÚŤ ČASOM
Program Slovákov žijúcich v zahraničí

Námet a produkcia: Mária Katarína Hrkľová
Dramaturgia a réžia: Jaroslav Ševčík
Choreograf a asistent réžie: Martin Urban
Autor sprievodného slova: Mária Katarína Hrkľová
Moderuje: Adriana Domanská
Hudobná réžia: Marián Veselský
Asistent uvedenia: Lucia Ninčáková, Táňa Urbanová, Ľubo Macek

Slovo zo scenára:

Čas… Presný a neúprosný… Plynie pre všetkých rovnako. Tých tridsať rokov čo uplynulo od prvého stretnutia krajanov v Detve, je aj jednotkou osudu. Osud ich zavial ďaleko do sveta, kde našli novú vlasť – ale tú svoju domovinu nosia stále v sebe. Svet zrýchlil svoj beh a oni prešli svoju púť. Púť časom, priestorom, prekonali tisícky kilometrov. Tridsať rokov – tridsať návratov. Sem – do krajiny predkov. Históriu Krajanskej nedele na folklórnych slávnostiach pod Poľanou v Detve začali písať Slováci z Dolnej zeme.  Roky plynuli a Detva stále viac otvárala prajnú náruč. Čas sa nezastavil, pribudlo nás neúrekom, za tridsať rokov nestalo nikdy na jednom javisku toľko súborov ako dnes a tie ďalšie sú s nami aspoň mysľou. Za toto obdobie sa v Detve predstavilo 137 súborov zahraničných Slovákov – potomkov slovenského národa, roztrúseného po celom svete. Nové pokolenia prinášali dedičstvo predkov, ktoré uložili do erbových znakov na Dolnej zemi, v európskych veľkomestách, za vlnami oceánov. S hrdosťou ale aj s úctou a pokorou sa sem vracajú znova a znova.

Účinkujúce súbory:

Folklórny súbor V Pivnickom poli z Pivnice, Srbsko a Čierna Hora

Folklórny súbor SKUS Ľudovíta Štúra z Iloku, Chorvátsko

Folklórny súbor Čaba z Békešskej Čaby, Maďarsko

Folklórny súbor Dúha z Malého Kereša, Maďarsko

Folklórny súbor Sálašan z Nadlaku, Rumunsko

Folklórny súbor Spiš, Nová Belá, Poľsko

Folklórny súbor Turianska dolina z Turie Remety, Ukrajina

Folklórny súbor Li Thena, Huy, Belgicko

Folklórny súbor Kolečko zo Zurichu, Švajčiarsko

Folklórny súbor Limbora z Prahy, Česká republika

Folklórny súbor Nádeje z Paríža, Francúzsko

Folklórny súbor Spolku Ľudovíta Štúra z Melbourne, Austrália

 

Tu si môžete pozrieť VIDEOZÁZNAM.