34. Krajanská nedeľa

8. júla 2007, 11.00 – 12.30  amfiteáter v Detve 

hlavná foto

NAŠA BRÁNA OTVORENÁ

Námet, scenár, príprava, réžia: Ľubomír Macek
Asistentka réžie: Elvíra Hrbíková
Odborná spolupráca: Ľubica Bartalská
Slovom sprevádza: Jana Mečiarová
Organizačný štáb: Ľubica Bartalská, Božena Malíková, Stanislava Ľuptáková, Tibor Klinec
Garant uvedenia: Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

Charakteristika programu: Do Detvy prichádza v tomto roku dvesto sedemdesiat členná skupina krajanov – tanečníkov, spevákov, hudobníkov z desiatich krajín sveta, aby opäť ukázali,  čo si zachovali z klenotnice našej ľudovej kultúry. Sú to potomkovia vysťahovalcov, ktorí, keď prechádzali bránou svojho rodného domu a vydali sa do sveta, netušili, či bude pri ich návrate otvorená. Pre ich deti, vnukov, pravnukov a prapravnukov, dnes brány rodného domu nahrádza dokorán otvorená brána našej vlasti a symbolická brána sviatočne vyzdobenej Detvy, cez ktorú prichádza  slovenská mládež i tí skôr narodení  zo sveta, očarení krásou slovenského folklóru. Naša brána nepotrebuje kľúč, otvára sa zaznením tónov slovenskej piesne, hudby a tanečných krokov, ktoré si po generáciách uchovávajú naši krajania a odovzdávajú ich svojim potomkom.

Účinkujúce súbory:
FS Nádeje, Paríž, Francúzsko
Organizačný a umelecký vedúci: Daniel Compagnone
Choreograf: Táňa Knižková, Telgárt, SR
Súbor bol založený v roku 1952 a počas 55 ročného účinkovania sa v súbore vystriedalo viac ako 200 Francúzov slovenského a českého pôvodu, s cieľom udržiavať  svoje zvyky a tradície. Pôsobí pri Spolku rodákov z českých krajín a Slovenska. Súbor absolvuje ročne vo Francúzsku a v ďalších krajinách desiatky vystúpení na etnických podujatiach i v samostatnom programe.

FS Ivan Brnik Slovák, Jelisavac, Chorvátsko
Organizačný a umelecký vedúci: Želko Brnik
FS pôsobí od roku 1967 pri Kultúrno-umeleckom spolku Ivan Brnik-Slovák. Má tri sekcie: spevácku, hudobnú a tanečnú a v rámci spolku sa venuje aj slovenskému zvykosloviu, v podobe, ako bolo zaužívané po usadení sa Slovákov v Jelisavci. V spolku pôsobí populárna Tamburášska hudobná skupina zložená z dvadsiatich muzikantov, ktorí hrajú na chorvátskych hudobných nástrojoch tohto regiónu.

FS Slovak Domovina Dancers, Windsor, Ontario, Kanada
Organizačná vedúca: Irena Timková
Choreograf: Lukáš Cabalka
FS založila v roku 1983 Irena Timková, s cieľom zachovať a zveľaďovať slovenské kultúrne dedičstvo tancom a spevom. Súbor má tanečnú skupinu s repertoárom z rôznych regiónov Slovenska a má za sebou úspešné vystúpenia v Kanade, USA, Rakúsku i na Slovensku. V Detve vystúpili po prvý raz v roku 1996.

FS Veľká Bukovina, Répašská Huta, Maďarsko
Organizačná vedúca: Csilla Petöfiová
Choreograf: Štefan Kocák, Slovensko
FS bol založený v roku 1953. Ich súčasní členovia z radov stredoškolskej a vysokoškolskej mládeže sú už vnúčatá prvej generácie tanečníkov a spevákov. Pravidelne vystupujú na národnostných podujatiach v Maďarsku a v ďalších krajinách. Tanečný súbor sprevádza hudobná skupina Svrčkovci z Mihályigerge.

Folklórny súbor Zelený javor, Krempachy, Poľsko
Organizačná a umelecká vedúca: Mária Wneková
FS vznikol v roku 1989. Zakladateľkou je Mária Petrášková-Wneková, dnešná vedúca a choreografka súboru, ktorá vyhľadala a spracovala veľké množstvo spišských  piesní, tancov, ale aj  krojov, ktorých pestrosť a rôznorodosť uchvacuje divákov doma i v zahraničí. Súbor má vlastnú kapelu a okolo 60 členov.

FS Cerovina, Čerpotok, Rumunsko
Organizačný vedúci: Adrian-Miroslav Merka
Choreograf: Anna Turonová
FS z obce Čerpotok v bihorskej oblasti, pôsobí pri Demokratickom zväze Slovákov a Čechov v Rumunsku. Názov súboru symbolizuje výskyt cerových porastov v okolí  tejto slovenskej obce. Členmi súboru sú študenti stredných škôl, ktorí vo svojom repertoári uprednostňujú pôvodné slovenské spevy a tance z Bihoru.

FS Tatra Slovak Dancers, Milwaukee, Wisconsin, USA
Organizačná vedúca: Margie Chepp
Choreograf: Michaela Karaffová
FS vznikol v máji  1972, ako nezávislá amatérska tanečná skupina,  s cieľom prezentácie slovenských ľudových tradícii. Členmi súboru sú potomkovia Slovákov z druhej až štvrtej generácie. Súbor má tanečnú, hudobnú a spevácku skupinu. V Detve vystúpili po prvý raz v roku 1993.

FS Petrovská Družina, Báčsky Petrovec, Srbsko
Organizačná vedúca: Kvetoslava Benková
Choreograf: Tatiana Kriváková-Amidžićová
FS má dlhoročnú tradíciu. Pôsobil pri Kultúrno-umeleckom spolku v Báčskom Petrovci pod rôznymi názvami, od roku 2002 ako Petrovská družina. V súbore pôsobí detská a stredná tanečná, spevácka a hudobná skupina. Súbor získal na slovenských festivaloch v Srbsku viaceré ocenenia.

Tanečný súbor Turianska Dolina, Turia Remety, Ukrajina
Organizačný a umelecký vedúci: Ivan Pasteliak
FS účinkuje od roku 2000, má okolo 40 členov, v dvoch vekových skupinách od 12 do 18 rokov.  Súbor vystupuje na kultúrnych podujatiach Matice slovenskej na Zakarpatsku, národnostných festivaloch v Ukrajine a na festivaloch na Slovensku.  V Detve sa predstavili po prvý raz v roku 2004.

FS Karpaty, Londýn, Veľká Británia
Organizačná vedúca: Jozefína Kovaľčíková
Choreograf: Zuzana Horáčková
FS vznikol v roku 2003. Názov súboru bol ovplyvnený jeho zostavou, nakoľko členovia pochádzajú z karpatských oblasti Slovenska, Čiech, Poľska a Rumunska. Súbor disponuje troma samostatnými zložkami, tanečnou, speváckou a hudobnou.  Okrem vystúpení organizujú výchovné koncerty pre študentov a tanečné školy v Londýne a okolí. Väčšina členov pôsobila pred príchodom do Anglicka vo folklórnych súboroch krajín, odkiaľ pochádzajú. V Detve vystúpia po prvý raz.

 

Tu si môžete pozrieť VIDEOZÁZNAM.