Objednávky a faktúry

 

Objednávky – zoznam zverejnených dokumentov

Objednávky ÚSŽZ 2023 – 2024 (.pdf)

Objednávky ÚSŽZ 2023 – 2024 (.xlsx)

Faktúry – zoznam zverejnených dokumentov

Faktúry ÚSŽZ 2023 – 2024 (.pdf)

Faktúry ÚSŽZ 2023 – 2024 (.xlsx)

Zmluvy – zoznam zverejnených dokumentov

Centrálny register zmlúv