Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí je jedným z vyhlasovateľov tejto celoslovenskej literárnej súťaže s medzinárodnou účasťou. Organizátori súťaže sú Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Štátny pedagogický ústav, Vydavateľstvo SPN – Mladé letá, Matica slovenská, Vydavateľstvo Matice slovenskej, Spolok slovenských spisovateľov, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied a Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Zahraničných súťažiacich majú v gescii Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Matica slovenská. Cieľom súťaže je rozvíjať systematický a hlbší záujem žiakov o slovenčinu, jej ľubozvučnosť a výrazovú bohatosť, o významné udalosti zo života Slovákov, o významných dejateľov slovenského národa, o kultúrne tradície a súčasné dianie formou slohových prác, pokusov o umelecké vyjadrenie myšlienok v podobe prozaických žánrov a básní. Každý ročník sa nesie v znamení významných výročí inštitúcií, organizácií, spolkov a významných slovenských osobností (nežijúcich).

Do súťaže sa môžu zapojiť žiaci všetkých typov a druhov základných a stredných škôl na území Slovenskej republiky a všetkých typov a druhov základných a stredných škôl, vzdelávacích centier a víkendových škôl a organizácií Slovákov žijúcich v zahraničí. Posudzované sú len originálne práce autorského charakteru. Slávnostné vyhlásenie výsledkov každého ročníka súťaže sa uskutočňuje v Nových Zámkoch.

V nadväznosti na slávnostné vyhlásenie výsledkov organizuje a zabezpečuje Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí niekoľkodňový poznávací pobyt na Slovensku pre ocenených žiakov a ich pedagógov slovenčiny.

 

Pozdrav a poďakovanie „ostrovu kanárikov“, ako nazval Milan Rúfus deti zo súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko:

Milan Rúfus: Modlitba za deti tretieho tisícročia

Čo budeš, Bože, ďalej robiť
s mláďatami nie už Tvojej doby?
Podržíš ruku nad nimi?

Nedovoľ blúdiacemu času,
aby ich obral o ich krásu
a prestali byť šťastnými.

Aby im vzal ich melódiu
a trávil studne, z ktorých pijú,
a pustošil im srdiečka.

Voda, čo nikdy nezamŕza,
tá najsvätejšia voda – slza,
im nesmie padať spod viečka.

Rob všetko, čo len môžeš robiť,
aby si deti chorej doby
uchránil, Bože, od zlého.

Ostaň ich chrániť pri kolíske.
A nechaj čistým, čo je čisté.
Zomreli by sme bez neho.

 

Organizačný poriadok súťaže (pdf)