Bibliotéka 2018

Bez pochopenia minulosti neprecítime prítomnosť a nenastavíme si výzvy do budúcnosti

V dňoch od 8. do 11. novembra 2018 na knižnom veľtrhu BIBLIOTÉKA 2018  sa krajanské vydavateľstvá opäť prezentovali v spoločnom stánku dolnozemských Slovákov. Zastúpení tu boli už tradične Slováci z Maďarska, Rumunska a Srbska.

ŠTVRTOK

  1. novembra 2018

Najnovšie vedecké publikácie z dielne Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku:

Kapitoly z minulosti a súčasnosti Slovákov v Békešskej Čabe – predstavila Dagmar Maria Anoca

Konfesia a národ – predstavil Ľuboš Kačírek

Komlóšske priezviská – predstavila Iveta Valentová

Korene, výhonky a pozdravy – jubileá slovenských literátov v Maďarsku:
1978-2018 – o znovu vydanej prelomovej antológii Výhonky hovoril jej redaktor Michal Hrivnák

Juraj Dolnozemský: Pozdrav z diaľavy – jubilejnú zbierku 90-ročného básnika – Komlóšana predstavil redaktor publikácie, básnik a publicista Gregor Papuček

Moderovala: Mária Katarína Hrkľová.

PIATOK

  1. novembra 2018

Slovenské vydavateľské centrum v Báčskom Petrovci – Srbsko

Prezentácia vydavateľskej produkcie a vybraných noviniek za prítomnosti riaditeľa SVC Vladimíra Valentíka.
Moderovala: Mária Katarína Hrkľová

Vydavateľstvo Ivan Krasko v Nadlaku – Rumunsko

Prezentácia vydavateľskej produkcie za prítomnosti predsedu Kultúrnej a vedeckej spoločnosti Ivana Krasku, básnika Ivana Miroslava Ambruša.

Vybrané publikácie:
Mária Katarína Hrkľová: Zastavenia v čase
Patrik Šenkár: Próza Slovákov v Rumunsku (z rokov 1853 – 1953)
Anna Karolína Dováľová: Milé deti, anjel letí
Moderovala: Ingrid Zachorecová

Preklad románu Bapa Radovana Vlahovića do slovenčiny prekladateľky Any Žikić vo vydaní Slovenského vydavateľského centra v Báčskom Petrovci. O knihe hovorili autor Radovan Vlahović a Vladimir Valentík, riaditeľ Slovenského vydavateľského centra z Báčskeho Petrovca.

Román Bapa vyšiel v roku 2016 v srbskom jazyku a bol jedným z troch návrhov na ceny v roku 2017: Vitalova cena „Zlatni suncokret”, Cena „Laza Kostić” Novosadského veľtrhu a „Knjiga godine” Spolku spisovateľov Vojvodiny. V roku 2017 vyšlo pokračovanie tohto románu pod názvom „1934.” Preklad Bape do slovenčiny vyšiel v roku 2018.

FOTO: ĽUDO POMICHAL