Srbsko

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku
Nacionalni savet slovačke nacionalne manjine u Srbiji
Bulevar Mihajla Pupina 1/IV
21 000 Novi Sad
Tel./fax: 00381 / 21 / 42 29 89
E-mail: office@rada.org.rs
URL: www.rada.org.rs

Matica slovenská v Srbsku
Matica slovačka u Srbiji
Ul. M. Tita 18
21 470 Bački Petrovac
Tel./fax: 00381 / 21 / 78 02 48
E-mail: msjbp@stcable.net
URL:  www.maticaslovenska.rs

Biskupský úrad slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi v Srbsku
Episkopsko zvanje Slovačke evangeličke a. v. crkve u Srbiji
Vuka Karadžića 2
21 101 Novi Sad
Tel.: 00381 / 21 / 66 11 882
Fax:  00381 / 21 / 525 443
E-mail: secav@eunet.rs
URL: https://seavc.rs/

Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov
Zavod za kulturu vojvođanskih Slovaka
Njegoševa 16/II/7
21 101 Novi Sad
Tel.: 00381 / 21 / 54 55 70; -71
Fax: 00381 / 21 / 54 55 72
E-mail: office@slovackizavod.org.rs
URL: www.slovackizavod.org.rs

Oddelenie slovakistiky Filozofickej fakulty Univerzity v Novom Sade
Odsek za slovakistiku Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu
Dr. Zorana Đinđića 2
21 000 Novi Sad
Tel.: 00381 /21/ 45 50 46, 00381 /21/ 48 53 892, 00381 /21/ 48 53 893
E-mail: slovaci@ff.uns.ac.rs
URL: http://www.ff.uns.ac.rs/fakultet/odseci/fakultet_odseci_slovakistika.html

Slovakistická vojvodinská spoločnosť
Slovakističko vojvodansko društvo
Dr. Zorana Đinđića 2
21 000 Novi Sad
Email: slovakisti.svs@gmail.com

Novinovo-vydavateľská ustanovizeň Hlas ľudu
Hlas ljudu – novinsko-izdavačka ustanova
Bulevar oslobođenja 81/V, P.O.Box 234
21 101 Novi Sad
Tel.: 00381 / 21 / 472 08 40, 00381 / 63/ 47 20 84
Fax: 00381 / 21 / 472 08 44
E-mail: nvu@hl.rs
URL: http://www.hl.rs
Dopisovateľstvo v Petrovci:
00381 /21/ 2280-042
Dopisovateľstvo v Kovačici:
00381 /13/ 662 565
Dopisovateľstvo v Starej Pazove:
00381 /22/ 317 505

Slovenské vydavateľské centrum
Slovački izdavacki centar
14. VÚSB 4-6
21 470 Bački Petrovac
Tel.: 00381 / 21 / 780 159
Fax: 00381 / 21 / 780 314
E-mail: svc.petrovec@gmail.com
URL: www.svcentrum.com

Knižnica Štefana Homolu
Biblioteka Štefana Homole
Narodne revolucije 9
21 470 Bački Petrovac
Tel.: 00381 /21/ 78 13 35
E-mail: shomolu@stcable.net
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100068963125277

Obecná knižnica Kovačica
Opštinska biblioteka Kovačica
Maršala Tita 48
26 210 Kovačica
Tel.: 00381 / 13/ 66 24 71
Fax: 00381 /13/ 66 08 00
E-mail: biblioteka.kovacica@gmail.com
URL: www.biblioteka-kovacica.org.rs

Slovenské vojvodinské divadlo
Slovačko vojvođansko pozorište
Kolarova 4
21 470 Bački Petrovac
Tel.:  00381 /21/ 780 040
E-mail: svpozoriste@gmail.com
URL: http://svdivadlo.wix.com/divadlo

Múzeum vojvodinských Slovákov
Muzej vojvođanskih Slovaka
Maršala Tita 23
21 470 Bački Petrovac
Tel: 00381 /21/ 78 13 77
E.mail: muzejvs@stcable.net
URL: www.muzeumslovakov.rs
– Kancelária Múzea vojvodinských Slovákov
(Budova Turistickej organizácie Báčsky Petrovec)
Ul. Maksima Gorkog 17
21470 Bački Petrovac
– Komplex tradičnej architektúry
Branislava Mokića 7-9
21470 Bački Petrovac

Galéria Zuzky Medveďovej
Galerija Zuzke Medveđove
Ul. Kolarova 1
21470 Bački Petrovac
Tel.: 00381 /21/ 78 13 77
E-mail: muzejvs@gmail.com
URL: www.muzeumslovakov.rs

Galéria insitného umenia Kovačica
Galerija naivne umetnosti Kovačica
Masarikova 65
26 210 Kovačica
Tel: 00381 /13/ 661 157, 00381 /13/ 660 500, 00 381 /63/ 8 567 493
E-mail: galerijanaivneumetnosti@gmail.com
URL: www.naivnaumetnost.com
– Pamätný dom Martina Jonáša/Spomen kuća Martina Jonaša
Čaplovičova 23,
26 210 Kovačica

Galéria Babka Kovačica
Galerija Babka Kovačica
Masarikova 65
26 210 Kovačica
Tel.: 00381 / 13 / 66 16 31, 00381 /63/ 66 15 22
Fax: 00381 / 13 / 66 19 04
E-mail: office@babka-center.com, pavel.babka@babka.rs
URL: http://www.babka.rs/sk/

Asociácia slovenských pedagógov
Asocijacija slovačkih pedagoga
14. VUSB 12
21 470 Bački Petrovac
Tel.: 00381 / 21 / 780 039, 00381 /63/ 532 989
E-mail: andrasikova.maria61@gmail.com
URL: www.aus.org.rs

Asociácia slovenských spolkov žien
Asocijacija slovačkih udruženja žena
Maršala Tita 20
21 470 Bački Petrovac
Tel.: 00381 / 21 / 788 140, 00 381 /63/ 88 76 595
E-mail:  assz.bp@gmail.com, vieramiskovic@gmail.com
URL: www.assz.org.rs

Divadlo VHV Báčsky Petrovec
Pozorište VHV Bački Petrovac
Ul. Kolarova 4
21 470 Bački Petrovac
Tel.: 00 381/62/113 9053, 00 381/62/978 1171
E-mail: vhvpetrovec@gmail.com
URL: http://www.vhv.org.rs

Ochotnícke divadlo Janka Čemana v Pivnici
Amatersko pozorište Janka Čemana u Pivnicama
Ul. Vojvodinska 25
21 469 Pivnice
Tel.: 00381 /21/ 75 65 50
E.mail: jceman@eunet.rs
URL: www.dida.co.rs

Art centrum chlieb a hry
Art centar Hleba i igara
Slovenski trg br. 2
22 300 Stara Pazova
Tel.:  00381 / 22 / 31 44 13
Fax:  00381 / 22 / 31 44 13
E-mail: benkamiroslav@yahoo.com
URL: www.breadandplays.com

Dom kultúry 3. októbra Kovačica
Dom kulture 3. oktobar Kovačica
Maršala Tita 46
26 210 Kovačica
Tel.:  00381 / 13 / 661 112
Fax:  00381 / 13 / 66 0 666
E-mail: dkulture@gmail.com
URL: www.kultura-kovacica.com

Slovenská redakcia Televízie Vojvodiny
Slovačka redakcija Televizije Vojvodine
Sutjeska 1
21 000 Novi Sad
Tel.: 00381 /21/ 210 14 80, 00 381/ 21 210 14 20
E-mail: dennik@rtv.rs
URL: http://www.rtv.rs/sk

Slovenská redakcia Rádia Nový Sad
Slovačka redakcija Radia Novi Sad
Kamenički put 45
21 131 Petrovaradin
Tel.: 00381 /21/ 290 2579
E-mail: slovacka.radio@rtv.rs
URL: www.rtv.rs/sk/program/radio3

Rádiotelevízia Kovačica RTV OK
Radiotelevizija Kovačica RTV OK
Janošikova 127
26 210 Kovačica
Tel.: 00 381 /13/ 66 26 66, 00 381 /62/ 203 751
E-mail: rtvkovacica@gmail.com, novyzivot@gmail.com
URL:   http://www.rtvok.com/index.php/slovacki

Internetové rádio Padina
Internet radio Padina
Námestie oslobodenia 14
26 215 Padina
Tel.: 00 381 /13/ 66 83 33, 00 381 /63/ 133 4547
E-mail: radio.padina@yahoo.com
URL: http://www.radiopadina.com

Televízia Petrovec
Televizija Petrovac
Industrijska zona BB
21470 Bački Petrovac
Tel.: 00 381 /21/ 782 044
E-mail: tvpetrovec@gmail.com
URL: http://www.tvpetrovec.com

Nové Rádio Petrovec
Novi Radio Petrovac
Kolarova 2
21 470 Bački Petrovac
Tel.: 00381 /21/ 780 444, 00381 /63/ 70 64 727
E-mail: radiopetrovec@gmail.com
URL: http://radiopetrovec.com

Dom kultúry Michala Babinku
Dom kulture Mihala Babinke
Trg oslobođenja 1
26 215 Padina
Tel.: 00381 /13/ 667 235
E-mail: dkmbpadina@gmail.com

Ustanovizeň pre kultúru a vzdelávanie Kultúrne centrum Kysáč
Ustanova za kulturu i obrazovanje Kulturni centar Kisač
Slovenska 22
21 211 Kisač
Tel./Fax: 00381 /21/ 827 642
E-mail: kis.kysac@gmail.com
URL: http://www.kckisac.rs/

Stredisko pre kultúru Stará Pazova
Centar za kulturu Stara Pazova
Svetosavska 27
22 300 Stara Pazova
Tel. 00381 /22/ 312 114, 00381 /22/ 311 104
E-mail: czkstpazova@ptt.rs, centarzakulturu.starapazova@gmail.com
URL: www.czkstarapazova.com

Kultúrne centrum Aradáč
Kulturni centar Aradac
Ul. Kukučínova 16
23 207 Aradac
Tel.: 064/28 00 752
E-mail: kc.aradac@gmail.com
URL: http://kc.aradac.rs

Slovenské kultúrne centrum P. J. Šafárika v Novom Sade
Slovački kulturni centar P. J. Šafarik, Novi Sad
Vuka Karadžića 2/a
21 101 Novi Sad
Tel.: 00381 /69/ 18 01 981
E-mail: safarikns@gmail.com
URL: www.safarik.org.rs

Slovenský dom, MOMS
Slovački dom
Šafarikova 1a
21 400 Bačka Palanka
Tel.:00 381/21/751 121
E-mail: sdbpalanka@gmail.com

KUS Petrovská družina
KUD Petrovačka družina
Kolarova 3
21 470 Bački Petrovac
Tel./fax: 00381 /65/ 694 4413
E-mail: druzinapetrovec@gmail.com

Slovenské vojvodinské kultúrno-umelecké folklórne stredisko Krajan – Vojvodina
Slovački vojvođanski kulturno-umetnički folklorni centar Krajan – Vojvodina
Narodne revolucije 20
21 470 Bački Petrovac
Tel: +381 62 22 34 60
E-mail: krajan.vojvodina@gmail.commciliak@gmail.com
URL: www.krajan-vojvodina.rs

Folklórny súbor pri MOMS Biele Blato
Folklorni ansambl Mesnog odbora Matice slovačke Belo Blato
Ive Lola Ribara 15
23 205 Belo Blato
Tel.: 00381 /23/ 88 90 56
E-mail: jarmila.hromcik@grad.zrenjanin.rs

Kultúrno-umelecký spolok Sládkovič
KUD Sladkovič
Braće Gavrajić 1
11 275 Boljevci
E-mail: boljevci.kudsladkovic@gmail.com, kus.sladkovic.bolovce@gmail.com
Tel: 00 381 /64 / 5500 626
Facebook: https://www.facebook.com/kus.sladkovic

Slovenský kultúrno-osvetový spolok v Erdevíku
SKPD u Erdeviku
Masarikova 2
22 230 Erdevik
Tel: 00381 22 755 004
E-mail: oberedi@gmail.com

Slovenský kultúrno-umelecký spolok Jánošík/SKUD Janošik
Maršala Tita 5
26 362 Janošik
Tel.: 00 381 /69/ 199 4186
E-mail: karolina.supek1996@gmail.com

Kultúrno umelecký spolok Zvolen
KUD Zvolen
Maršala Tita 85
21 472 Kulpin
Tel.: 00 381 /21/ 78 65 61, 00 381 /62/ 22 34 60
E-mail: kuszvolen@gmail.com

Kultúrno osvetový spolok Jednota
KPD Jedinstvo
Maršala Tita 58
21 412 Gložan
Tel./fax: 00 381 /21/ 78 81 22, 00 381 /65/ 47 88 122
E-mail: mzglozan@hotmail.rs

Slovenský kultúrno umelecký spolok hrdinu Janka Čmelíka
SKUD h Janka Čmelika
Ćirila i Metodija 11
22 300 Stara Pazova
Tel./fax: 00381 /22/ 310 676,   00381 /64/ 642 4145
E-mail: skushjc96@gmail.com
URL: www.skushjcmelik.rs

Komorný zbor Musica viva
Kamerni hor Musica Viva
14. VÚSB 7-9
21 470 Bački Petrovac
Tel.00 381 /21/ 384 49 20, 00381 63 873 08 63
E-mail: marienak614@gmail.com

Kreatívne centrum pre cestovný ruch, umenie a kultúru
Kreativni centar za turizam, umetnost i kulturu
Masarikova 69
26 210 Kovačica
Tel.: 00 381 /63/ 33 75 27
E-mail: kreativni.centar.tuk@gmail.com

Slovenské vydavateľské centrum
Slovački izdavacki centar
14. VÚSB 4-6
21 470 Bački Petrovac
Tel.: 00381 / 21 / 780 159
Fax: 00381 / 21 / 780 314
E-mail: svc.petrovec@gmail.com
URL: www.svcentrum.com

Slovenský kultúrny klub v Srbsku
Slovački kulturni klub u Srbiji
Komenského 33
21 470 Bački Petrovac
Tel.: 00381 / 21 / 780 159
E-mail: svetovykalendar@gmail.com
URL: www.slovenskykalendar.com

Gymnázium Jána Kollára so žiackym domovom
Gimnazija Jan Kolar sa domom učenika
14. VUSB 12
21 470 Bački Petrovac
Tel.: 00381 21 780 167
E-mail: gjkbp19@gmail.com
URL: www.jankollar.org

Základná škola Jána Čajaka Báčsky Petrovec
Osnovna škola Jan Čajak Bački Petrovac
Sladkovičova 2
21 470 Bački Petrovac
Tel: 00381 /21/ 780 039
E-mail: jancajak@neobee.net
URL: www.jancajak.edu.rs

Gymnázium Mihajla Pupina
Gimnazija Mihajlo Pupin
Nikole Tesle 57
26210 Kovačica
Tel/fax: 00 381  /13/ 661 180
E-mail: office@gymko.edu.rs
Web: www.gymko.edu.rs

Základná škola Mladých pokolení
Osnovna škola Mlada pokolenja
Maršala Tita 33
26 210 Kovačica
Tel: 00381 /13/ 661 132
E-mail: kovacicaskola@gmail.com
URL: www.mladepokolenia.rs

Pamätný dom Martina Jonáša / Spomen kuća Martina Jonaša
Čaplovičova 23
26 210 Kovačica
E-mail: galerijanaivneumetnosti@gmail.com
URL: www.naivnaumetnost.com

Ženský spolok Kovačica
Udruženje žena Kovačica
Dr.Janka Bulika 53
26210 Kovačica
Tel.: 00381 13660448
E-mail: zenskyspolok@gmail.com

Memoriálne stredisko Dr. Janka Bulíka
Memorijalni centar Dr. Janko Buljik
Masarikova 42
26210 Kovačica
Tel.: +38169662552
E-mail: pbalaz55@gmail.com

Základná škola Maršal Tito
Osnovna škola Maršal Tito
Trg slobode 22
26 215 Padina
Tel: 00 381 /13/ 667 118, 00 381 /62/ 771 510
E-mail: ospadina@mts.rs
URL: www.padina.edu.rs

Združenie výtvarných umelcov Smäd Padina
Udruženje likovnih umetnika Padina
Trg oslobođenja 1
26 215 Padina
Tel.: 00381 /63/ 887 0954
E-mail: zvusmad@gmail.com

SKUS Slnečnica
SKUD Slnečnica
Masarikova 39
26 215 Padina
Tel.: 00381 /62/ 771 943
E-mail: zspadina1@gmail.com

Základná škola Ľudovíta Štúra
Osnovna škola Ljudevit Štur
Železnička 3
21 211 Kisač
Tel: 00381 /21/ 828 300
E-mail: ludovitstur@mts.rs
URL: www.osljudovitsturkisac.nasaskola.rs

Spolok kysáčskych žien
Društvo kisačkih žena
Dr. Janka Gombara 98
21211 Kisač
Tel.: 00381 /64/ 128 4392
E-mail: ludmilabs@mts.rs

Umelecký spolok Michala Geržu Kysáč
Umetničko društvo Mihal Gerža Kisač
Masarikova 86
21211 Kisač
Tel.: 00381 /21/ 827 906
E-mail: zuzana.ferko22@gmail.com

Galéria SND Slovenský národný dom
Galerija Slovački narodni dom
Slovenska 47
22 300 Stara Pazova
Tel.: 00 381 /63/ 1919 336
E-mail: michalmadacky@gmail.com

Základná škola hrdinu Janka Čmelíka
Osnovna škola heroj Janko Čmelik
Karađorđeva 2,
22 300 Stara Pazova
Tel: 00381 /22/310 631
E-mail: hjcmelik@mts.rs
URL: www.hjcmelik.edu.rs

Spolok žien Ruža
Udruženje žena Ruža
Kukučinova 16
23 207 Aradac
Tel.: 00 381 /64/ 997 52 36
E-mail: maraviljacik@yahoo.de

Základná škola Bratstvo Aradáč
Osnovna škola Bratstvo Aradac
Maršala Tita 90
23207 Aradac
Tel: 00381 /23/ 887 010, 00381 /60/ 019 7191
E-mail: bratstvo@osaradac.edu.rs
URL: www.osaradac.edu.rs

YMCA Serbia
Folklórny súbor Petrovčan
14. VUSB 28
21470 Bački Petrovac
Tel.: 00 381 /61/166 6026
E-mail: ymca.bpetrovac@gmail.com,ymca.fspetrovcan@gmail.com

Miestny výbor Petrovec Matice slovenskej v Srbsku (MOMS Petrovec)
Mesni odbor Petrovac Matice slovačke u Srbiji
Ul. maršala Tita 18
21 470 Bački Petrovac
Tel.: 00381 /63/ 706 4727
E-mail: kmm@stcable.net

Asociácia pre výskum kultúry Slovákov vo Vojvodine
Asocijacija za istraživanja kulture vojvođanskih Slovaka
Janka Jesenskog 19a
21 470 Bački Petrovac
Tel.: 00381 /69/ 332 3342
E-mail: avksv2020@gmail.com

Základná škola Bratstvo jednota
Osnovna škola Bratstvo jedinstvo
Maršala Tita 28,
23 205 Belo Blato
Tel: 00381 /23/ 889 924
E-mail: osbblato@gmail.com

Slovenský kultúrno-umelecký spolok Milana Rastislava Štefánika
Slovačko kulturno-umetničko društvo Milan Rastislav Štefanjik
Nušićeva 8
22253 Bingula
Tel.: 00 381 /64/268 8620
E-mail: tijana.farkaš06@gmail.com

Základná škola Savu Šumanovića
Osnovna škola Sava Šumanović
Svetog Save 4
22 230 Erdevík
Tel: 00381 /22/755 006
E-mail: skolaerdevik@gmail.com

Základná škola T.G. Masaryka
Osnovna škola T.G. Masarika
Edvarda Kardelja 59
26362 Janošik
Tel: 00381 /13/ 647 001
E-mail: osjanosik@mts.rs
URL: www.osmasarik.nasaskola.rs

Združenie žien Jánošíčanka
Udruženje žena Janošičanka
Edvarda Kardelja 88
26362 Janošik
Tel.: +381 060 647 377 0
E-mail: janosicanka@gmail.com

MOMS Jánošík
Mesni odbor Matice slovačke Janošik
Čmeliková 66
26362 Janošik
Tel.: 00381 /60/ 0647108
E-mail: momsjanosik@gmail.com

Kultúrno-umelecké stredisko Zvolen
Kulturno umetnički centar Zvolen
Maršala Tita 85
21 472 Kulpin
Tel.: 00 381  /64/ 050 2 050
E-mail: kuszvolen.kulpin@gmail.com

Základná škola Jana Amosa Komenského
Osnovna škola Jana Amosa Komenskog
Maršala Tita 102
21 472 Kulpin
Tel: 00381 /21/ 786 013
E-mail: jakkulpin@neobee.net
URL: www.jak.edu.rs

Spolok kulpínskych žien
Društvo kulpinskih žena
Námesie slobody 7
21 472 Kulpin
Tel.: 00 381 62 855 0441
E-mail: zornanova.katarina@gmail.com

MOMS Kulpín
Mesni odbor Matice slovačke Kulpin
Námesie slobody 1
21 472 Kulpin
Tel.: +381 21 22 86 777
E-mail: gazapavel007@gmail.com

Kultúrno umelecký spolok Štefánik
KUD Štefanik
Maršala Tita 13
25 234 Lalić
Tel: 00 381 /25/ 870 030, 00 381 /65/ 679 9916
E-mail: kusstefaniklalic@gmail.com

Základná škola Nestora Žučného
Osnovna škola Nestor Žučni
Jugoslovneska 52
25 234 Lalić
Tel: 00 381 /25/ 5870 015
E-mail: nzucni@gmail.com

Združenie žien Matkino srdce Laliť
Udruženje žena Majčino srce Lalić
Maršala Tita  37
25 234 Lalić
Tel.: 00381 /64/ 338 1408
E-mail: udruenjezenams@gmail.com

Základná škola Jovana Popovića Susek/Lug
Osnovna škola Jovan Popović Susek/Lug
Tel: 00381 /21/ 878 026
E-mail:  osjovanpopovic@gmail.com

Slovenský spolok žien Usilovné včielky Lug
Slovačko udruženje žena Vredne pčelice Lug
Maršala Tita 69
21315 Lug
Tel.: +381212068700  +381644732572
E-mail: sarahmalvina@gmail.com

Kultúrno umelecký spolok Mladosť
KUD Mladost
Maršala Tita 69
21 315 Lug
Tel.: +381212068700  +381644732572
E-mail: sarahmalvina@gmail.com

Kultúrno umelecký spolok Jednota/KUD Jedinstvo
Svetog Save 74
22 240 Šid
Tel.: 00 381 /22/ 711 267
E-mail: skusjednota1@gmail.com

Kultúrno umelecký spolok Bratstvo / KUD Bratstvo
Slovenska 5
26 370 Hajdučica
Tel.: 00 381 /61/ 640 0027, 00381 /63/ 882 7508
E-mail: dhudjec@mts.rs

Slovenský kultúrno-osvetový spolok Šafárik a MOMS Dobanovce v Slovenskom národnom dome
SKPD Šafarik i Mesni odbor Dobanovci u Slovačkom narodnom domu
Ugrinovačka 120
11 272 Dobanovci
Tel. 00 381 /63/ 58 52 11
E-mail: kpdsafarik@hotmail.com, kpdsafarik@kpdsafarik.co.rs
URL: www.kpdsafarik.co.rs, www.skossafarik.com

Slovenský kultúrno-osvetový spolok Detvan
SKPD Detvan
Spoljnostarčevačka 127
26 000 Vojlovica-Pančevo
Tel.: 00381 /65/ 405 0570
E-mail: oravectereza@gmail.com, mihalspisjak33@hotmail.com
URL: www.detvan.rs

MOMS Vojlovica – Pančevo
Mesni odbor Matice slovačke Vojlovica – Pančevo
Trg vojvođanskih brigada 10
26 000 Vojlovica-Pančevo
Tel.: +381641465476
E-mail: branislav.kulik@gmail.com

Kultúrno umelecký spolok Jána Kollára
KUD Jana Kolara
Maršala Tita 124
21 425 Selenča
Tel.: 00 381 /63/ 136 1602
E-mail: malvinazolnjan96@gmail.com

Základná škola Jána Kollára
Osnovna škola Jan Kolar
Vajanskog 1
21 425 Selenča
Tel: 00381 /21/ 774 015
E-mail: skola@jan-kollar.edu.rs

Komorný zbor Zvony
Kamerni hor „Zvony“
Štefánikova 48
21 425 Selenča
Tel.: 00 381 /21/ 774 139
E-mail: jurajrenata@gmail.com, zvony@neobee.net

Združenie pre zachovanie kultúry, tradície a umenia Selenča
Udruženje za očuvanje kulture, tradicije i umetnosti Selenča
Maršala Tita 124
21 425 Selenča
Tel.: +381631044390
E-mail: organic.jg@gmail.com

Slovenský kultúrno umelecký spolok Pivnica
SKUD Pivnice
Vojvođanska 82
21 469 Pivnice
Tel.: 00 381 /69/ 756 035
E-mail: skudpivnice@hallsys.net
URL: www.skuspivnica.org.rs

Základná škola 15. októbra
Osnovna škola 15. oktobar
Maršala Tita 90
21 469 Pivnice
Tel: 00381 /21/ 756 578
E-mail: office@15oktobar.edu.rs
URL: www.15oktobar.edu.rs

Základná škola Jozefa Marčoka Dragutina
Osnovna škola Jozef Marčok Dragutin
Jozefa Marčoka bb,
21412 Gložan
Tel: 00381 /21/788 014
E-mail: jmarcok-dragutin@open.telekom.rs
Web: www.jmdragutin.edu.rs

Spolok žien Slovenka
Udruženje žena Slovenka
Maršala Tita 58
21 412 Gložan
Tel.: 00 381 /63/ 887 6595
E-mail: slovenka@neobee.net

Združenie Etno dom Ženský kútik Hložany
Udruženje Etnokuća Ženski kutak Gložan
Mihala Pagača 70
21 412 Gložan
Tel.: 00 381 /69/ 131 0144
E-mail.: udruzenjezenskikutak@gmail.com

Základná škola bratov Novákovcov
Osnovna škola braće Novakov
Kralja Petra I 103
21 433 Silbaš
Tel: 00 381  /21/ 764 302
E-mail: osbracanovakov29@mts.rs
URL: www.osbracanovakov.edu.rs

Akadémia podnikania žien
Akademija ženskog preduzetništva
Kosovská 41, Nový Sad, 21000, Srbsko
Tel.: +381 /69/ 5528 226
E-mail: office@ewa.org.rs
URL: www.ewa.org.rs

Centrum pre srbsko-slovenské témy
Centar za srpsko-slovačke teme
Laze Telečkog 9,
21 000 Novi Sad
Tel.: +381 /64/ 371 5892
E-mail: czsst021@gmail.com

Spolok žien Padina
FB: https://www.facebook.com/spolokzien.padina/
E-mail: spolokzienpadina@gmail.com

 

 

Aktualizované 23. marca 2021