Srbsko

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku
Nacionalni savet slovačke nacionalne manjine u Srbiji
Bulevar Mihajla Pupina 1/IV
21 000 Novi Sad
Tel./fax: 00381 / 21 / 42 29 89
E-mail: office@rada.org.rs
URL: www.rada.org.rs

 

Matica slovenská v Srbsku
Matica slovačka u Srbiji
Ul. M. Tita 18
21 470 Bački Petrovac
Tel./fax: 00381 / 21 / 78 02 48
E-mail: msjbp@stcable.net
URL:  www.maticaslovenska.rs

 

Biskupský úrad slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi v Srbsku
Episkopsko zvanje Slovačke evangeličke a. v. crkve u Srbiji
Vuka Karadžića 2
21 000 Novi Sad
Tel.: 00381 / 21 / 66 11 882
Fax:  00381 / 21 / 525 443
E-mail: secav@eunet.rs
URL: www.ecavyu.com

 

Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov
Zavod za kulturu vojvodjanskih Slovaka
Njegoševa 16/II/7
21 000 Novi Sad
Tel.: 00381 / 21 / 54 55 70; -71
Fax: 00381 / 21 / 54 55 72
E-mail: office@slovackizavod.org.rs
URL: www.slovackizavod.org.rs

 

Oddelenie slovakistiky Filozofickej fakulty Univerzity v Novom Sade
Odsek za slovakistiku Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu
Dr. Zorana Đinđića 2
21 000 Novi Sad
Tel.: 00381 /21/ 45 50 46, 00381 /21/ 48 53 892, 00381 /21/ 48 53 893
E-mail: slovaci@ff.uns.ac.rs
URL: http://www.ff.uns.ac.rs/fakultet/odseci/fakultet_odseci_slovakistika.html
Slovakistická vojvodinská spoločnosť
Slovakističko vojvodansko društvo
Dr. Zorana Đinđića 2
21 000 Novi Sad
Email: slovakisti.svs@gmail.com

 

Novinovo-vydavateľská ustanovizeň Hlas ľudu
Hlas ljudu – novinsko-izdavačka ustanova
Bulevar oslobodjenja 81, P. O. Box 234
21 000 Novi Sad
Tel.: 00381 / 21 / 472 08 44, 00381 / 63/ 47 20 84
Fax: 00381 / 21 / 472 08 40
E-mail: nvu@hl.rs
URL: http://hl.rs

 

Slovenské vydavateľské centrum
Slovački izdavacki centar
14 VÚSB 4-6
21 470 Bački Petrovac
Tel.: 00381 / 21 / 78 01 59
Fax: 00381 / 21 / 78 01 59
E-mail: svcentrum@stcable.rs
URL: www.svcentrum.com

 

Knižnica Štefana Homolu
Biblioteka Štefana Homole
Narodne revolucije 9
21 470 Bački Petrovac
Tel.: 00381 /21/ 78 13 35
E-mail: shomolu@stcable.net

 

Obecná knižnica Kovačica
Opštinska biblioteka Kovačica
Maršala Tita 48
26 210 Kovačica
Tel.: 00381 / 13/ 66 24 71
Fax: 00381 /13/ 66 08 00
E-mail: biblioteka.kovacica@gmail.com

 

Slovenské vojvodinské divadlo
Slovačko vojvodansko pozorište
Kollárova 4
21 470 Bački Petrovac
Tel.:  00381 / 21 / 78 01 68
Fax:  00381 / 21 / 78 00 40
E-mail: svdivadlo@stcable.netsvpozoriste@gmail.com
URL: https://svdivadlo.wixsite.com/divadlo

 

Múzeum vojvodinských Slovákov
Muzej vojvođanskih Slovaka
Maršala Tita 18, I. sprat (zgrada Matice slovačke)
21 470 Bački Petrovac
Tel: 00381 /21/ 78 13 77
E.mail: muzejvs@stcable.net
URL: www.muzeumslovakov.rs

 

Galéria Zuzky Medveďovej
Galerija Zuzke Medveđove
Ul. Kolarova 1
21470 Bački Petrovac
Tel.: 00381 /21/ 78 13 77
E-mail: muzejvs@stcable.net
URL: www.muzeumslovakov.rs

 

Galéria insitného umenia Kovačica
Galerija naivne umetnosti Kovačica
Masarikova 65
26 210 Kovačica
Tel.: 00381 /13/ 66 11 57, 00381 /13/ 66 05 00
E-mail: galerijanaivneumetnosti@gmail.com
URL: www.naivnaumetnost.com

 

Galéria Babka Kovačica
Galerija Babka Kovačica
Masarykova 65
26 210 Kovačica
Tel.: 00381 / 13 / 66 16 31, 00381 /63/ 66 15 22
Fax: 00381 / 13 / 66 19 04
E-mail: office@babka-center.compavel.babka@babka.rs
URL: http://www.babka.rs/sk/

 

Asociácia slovenských pedagógov
Asocijacija slovačkih pedagoga
Ul. XIV. VÚSB 12
21 470 Bački Petrovac
Tel.: 00381 / 21 / 78 00 39
E-mail: andrasikova.maria61@gmail.com
URL: www.aus.org.rs

 

Asociácia slovenských spolkov žien
Asocijacija slovačkih udruženja žena
Maršala Tita 5-7
21 470 Bački Petrovac
Tel.: 00381 / 21 / 78 81 40
E-mail: assz.bp@gmail.comvieramiskovic@gmail.com
URL: www.assz.org.rs

 

Divadlo VHV Báčsky Petrovec
Pozorište VHV Bački Petrovac
Ul. Kollarova 4
21 470 Bački Petrovac
Tel./fax: 00381 /21/ 78 00 34, 00381/63/ 88 56 040
E-mail: divadlo@vhv.rs,  vhvpetrovec@gmail.com
URL: www.vhv.rs

 

Ochotnícke divadlo Janka Čemana v Pivnici
Amatersko pozorište Janka Čemana u Pivnicama
Ul. Vojvodinska 25
21 469 Pivnice
Tel.: 00381 /21/ 75 65 50
E.mail: jceman@eunet.rs
URL: www.dida.co.rs

 

Art centrum chlieb a hry
Art centar hleba i igara
Slovenski trg br. 2
22 300 Stara Pazova
Tel.:  00381 / 22 / 31 44 13
Fax:  00381 / 22 / 31 44 13
E-mail: info@miroslavbenka.com
URL: miroslavbenka.com

 

Dom kultúry 3. október
Dom kulture 3. oktobar
Maršala Tita 46
26 210 Kovačica
Tel.:  00381 / 13 / 66 11 12
Fax:  00381 / 13 / 66  06 66
E-mail: dkulture@gmail.com

 

Slovenská redakcia Televízie Vojvodiny
Slovačka redakcija Televizije Vojvodine
Sutjeska 1
21 000 Novi Sad
Tel.: 021 210 14 80, 021 210 14 20
E-mail: dennik@rtv.rs
URL: http://www.rtv.rs/sk

 

Slovenská redakcia Rádia Nový Sad
Slovačka redakcija Radia Novi Sad
Ignjata Pavlasa 3
21 000 Novi Sad
Tel.: 021 210 17 30
E-mail: slovacka.radio@rtv.rs
URL: www.rtv.rs/sk/program/radio3

 

Rádiotelevízia Kovačica RTV OK
Radiotelevizija Kovačica RTV OK
Ul. Jánošíkova 127
26 210 Kovačica
Tel.: 00 381 /13/ 66 26 66, 00 381 /13/ 66 26 16
E-mai: rtvkovacica@gmail.com
URL: http://www.rtvok.com/index.php/slovacki

 

Rádio Padina
Slovenský Radio Padina
Námestie oslobodenia 14
26 215 Padina
Tel.: 00381 / 13 / 66 83 33
E-mail: radiop@ptt.rs
URL: http://www.radiopadina.com

 

Televízia Petrovec
Televizija Petrovac
Industrijska zona BB
21470 Bački Petrovac
Tel.: 00 381 /21/ 78 20 44
E-mail: tvpetrovec@yahoo.com
URL: http://www.tvpetrovec.com

 

Rádio Petrovec
Radio Petrovac
Tel.: 00381 /21/ 78 04 44
E-mail: radiopetrovec@gmail.com
URL: http://radiopetrovec.com/

 

Dom kultúry Michala Babinku
Dom kulture Mihala Babinke
Trg oslobođenja 1
26 215 Padina
Tel.: 00381 /13/ 66 72 35
E-mail: dkmbpadina@gmail.com

 

Kultúrne centrum Kysáč
Kulturni-centar Kisač
Slovenska 22
21 211 Kisač
Tel./Fax: 00381 /21/ 82 76 42
E-mail: kic@eunet.rskis.kysac@gmail.com
URL: www.kic-kisac.co.rs

 

Stredisko pre kultúru Stará Pazova
Centar za kulturu Stara Pazova
Svetosavska 27
22 300 Stara Pazova
Tel.: 00381 /22/ 31 21 14, 00381 /22/ 31 11 04
E-mail: czkstpazova@ptt.rs
URL: www.czkstarapazova.com

 

Kultúrne centrum Aradáč
Kulturni centar Aradac
Ul. Kukučínova 16
23 207 Aradac
Tel.: 064/28 00 752
E-mail: kc.aradac@gmail.com
URL: http://kc.aradac.rs

 

Slovenské kultúrne centrum P. J. Šafárika v Novom Sade
Slovački kulturni centar P. J. Šafarik, Novi Sad
Vuka Karadžića 2/a
21 000 Novi Sad
Tel./fax: 00381 /21/ 52 44 59
E-mail: safarikns@gmail.com
URL: www.safarik.org.rs

 

Slovenský dom MOMS
Slovački dom MOMS
Šafarikova 1
21 400 Bačka Palanka
Tel.: 00381 /21/ 75 11 21, 00381 /21/ 75 07 06
E-mail: momsjbp@eunet.rs

 

KUS Petrovská družina
KUD Petrovačka družina
Kolarova 3
21 470 Bački Petrovac
Tel./fax: 021/782 215

 

Slovenské vojvodinské kultúrno-umelecké folklórne stredisko Krajan – Vojvodina
Slovački vojvođanski kulturno-umetnički folklorni centar Krajan – Vojvodina
Narodne revolucije 20
21 470 Bački Petrovac
Tel: +381 62 22 34 60
E-mail: krajan.vojvodina@gmail.commciliak@gmail.com
URL: www.krajan-vojvodina.rs

 

Folklórny súbor pri MOMS Biele Blato
Ive Lola Ribara 15
23 205 Belo Blato
Tel.: 00381 /23/ 88 90 56
E-mail: jarmila.hromcikova@grad.zrenjanin.rs

 

Slovenský kultúrno-umelecký spolok Štefánik
SKPD Štefanik
Nušićeva 7
22 253 Bingula

 

Kultúrno-umelecký spolok Sládkovič
KUD Sladkovič
Braće Gavrajić 1
11 275 Boljevci
Tel.: 00 381 /63/ 29 58 53

 

Slovenský kultúrno-osvetový spolok v Erdevíku
SKPD u Erdeviku
Masarikova 2
22 230 Erdevik
Tel.: 022 755 004
E-mail: oberedi@gmail.com

 

Slovenský kultúrno-umelecký spolok Jánošík
SKUD Janošik
Maršala Tita 5
26 362 Janošik
Tel.: 00 381 /13/ 64 71 62

 

Kultúrno umelecký spolok Zvolen
KUD Zvolen
Maršala Tita 85
21 472 Kulpin
Tel.: 00 381 /21/ 78 65 61, 00 381 /62/ 22 34 60
E-mail: kuszvolen@gmail.com

 

Kultúrno umelecký spolok Štefánik
KUD Štefanik
Maršala Tita 13
25 234 Lalić
Tel.: 00 381 /25/ 87 00 30
E-mail: mesnazajednicalalic@gmail.com

 

Kultúrno umelecký spolok Mladosť
KUD Mladost
Maršala Tita 69
21 315 Lug
Tel.: 00 381 /64/ 50 53 449

 

Kultúrno umelecký spolok Jednota
KUD Jedinstvo
Svetog Save 76
22 240 Šid
Tel.: 00 381 /22/ 71 28 54

 

Kultúrno umelecký spolok Bratstvo
KUD Bratstvo
Slovenska 5
26 370 Hajdučica
Tel.: 00 381 /13/ 86 41 94
E-mail: dhudjec@open.telekom.rs

 

Slovenský kultúrno-osvetový spolok Šafárik
SKPD Šafarik
Ugrinovačka 120
11 272 Dobanovci
Tel.: 00 381 /63/ 58 52 11
E-mail: kpdsafarik@hotmail.com
URL: www.kpdsafarik.co.rswww.skossafarik.com

 

Slovenský kultúrno-osvetový spolok Detvan
SKPD Detvan
Spoljnostarčevačka 127
26 000 Vojlovica-Pančevo
Tel.: 00 381 /63/ 58 10 40
E-mail: oravectereza@gmail.commihalspisjak33@hotmail.com
URL: www.detvan.com

 

Kultúrno umelecký spolok Jána Kollára
KUD Jana Kolara
Maršala Tita 124
21 425 Selenča
Tel.: 00 381 /21/ 77 41 14
E-mail: jkolar@abakusbp.net

 

Slovenský kultúrno umelecký spolok Pivnica
SKUD Pivnice
Vojvođanska 82
21 469 Pivnice
Tel./fax: 00 381 /21/ 75 60 98
E-mail: skuspiv@eunet.rs
URL: www.skuspivnica.org.rs

 

Kultúrno osvetový spolok Jednota
KPD Jedinstvo
Maršala Tita 58
21 412 Gložan
Tel./fax: 00 381 /21/ 78 81 22, 00 381 /65/ 47 88 122
E-mail: mzglozan@hotmail.rs

 

Slovenský kultúrno umelecký spolok hrdinu Janka Čmelíka
SKUD h Janka Čmelika
Ćirila i Metodija 11
22 300 Stara Pazova
Tel./fax: 00 381 /22/ 31 06 76
E-mail: skushjc96@gmail.com
URL: www.skushjcmelik.rs

 

Komorný zbor Zvony
Kamerni hor Zvona
Čmelikova 39
21 425 Selenča
Tel.: 00 381 /21 77 41 39
E-mail: zvony@neobee.net

 

Komorný zbor Musica Viva
Kamerni hor Musica Viva
XIV VUSB 7-9
21 470 Bački Petrovac
Tel.: 00 381 /21/ 78 06 14
E-mail: leaf@stcable.net

Kreatívne centrum pre cestovný ruch, umenie a kultúru
Kreativni centar za turizam, umetnost i kulturu
Masarikova 69
26 210 Kovačica
Tel.: 00 381 /63/ 33 75 27
E-mail: kreativni.centar.tuk@gmail.com