43. Krajanská nedeľa

10. júla 2016 o 13.30, amfiteáter v Detve

hlavná foto

KEĎ IŠIEL TATKO DO SVETA

Záštitu prevzal Miroslav Lajčák, podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Námet, scenár, réžia: Dr. Vlastimil Fabišik
Program pripravili: Lucia Fabišiková, Martin Kopor, Dan Rosenberg, Ivana Fabišiková, Lucie Rozenbergová, Pavla Dostálová, Andrej Bartoň, Stanislav Bednář
Odborná spolupráca: Mojmír Benža, Katarína Király, Stanislav Bajaník
Realizátor uvedenia: Folklórny spolok Púčik, Brno, Česká republika

Charakteristika programu: Obraciame sa k svojej minulosti nie náhodne, nie iba inštinktívne, ale z hlbokej vnútornej potreby. Všade hľadáme svoje korene, aby sme lepšie pochopili zmysel nášho života medzi inými životmi. Vladimír Mináč

Program 43. Krajanskej nedele mal za cieľ priblížiť čas, keď Slováci opúšťali rodnú hrudu, aby sa vydali za lepším, krajším životom do rôznych kútov sveta. Vysťahovalectvo je imanentná súčasť našej minulosti. Nemôžeme sa pochopiť, pokým nepochopíme svoje vlastné vysťahovalectvo. Lebo vysťahovalectvo u nás nie je okrajová epizóda, ale neoddeliteľný historický dej, ktorý má vonkajší i vnútorný význam pre celé národné dejiny. Má význam nielen pre tých, čo odišli, ale aj pre tých, čo ostali v starej vlasti, má význam pre celonárodný vývin práve tak, ako pre jeho duchovné uspôsobenie, pre jeho vnútorné i vonkajšie postavenie vo svete, pre jeho ekonomiku i jeho kultúru (Vladimír Mináč, Slováci vo svete)

Slovenské vysťahovalectvo nielenže oslabovalo početne slovenský národ, pretrhalo rodinné zväzky, ale bolo i odchodom z boľavej a ťažkej prítomnosti do neistej budúcnosti. Je to obdobie trpkých osudov tisícov slovenských robotníkov, roľníkov i remeselníkov, ktorí museli po niekoľko desaťročí odchádzať za chlebom do blízkej i ďalekej cudziny. (František Bielik, Slovenské vysťahovalectvo)

Tvorcovia tohto programu chceli návštevníkom FSP priblížiť spoločenský život, uchovávanie tradícií, zvykov, piesní, tancov i muziky. Slováci nestratili záujem o dianie pod Tatrami, lebo stále, aj ďaleko za hranicami svojej domoviny, sa cítili súčasťou slovenského národa. Svoje tradície si chceli zachovať aj preto, lebo tie boli súčasťou ich každodenného života, ich duchovného bohatstva. Tí, ktorí sa vrátili na rodnú hrudu, poplatili dlhy, kúpili pôdu, postavili dom… Ale priniesli si aj nové tance, nové súčasti kroja aj nové piesne či muziku.

Účinkovali:

Folklórny súbor Nádeje, Paríž, Francúzsko
Vedúci súboru: Daniel Compagnon
V programe sa predstavili s programovým číslom:
Na kraji Paríža – spev
Spomienky – Daniel Compagnon
Párové tance z Telgártu
Spomienky starej mamy
– audio nahrávka
Ľubotinský Čenč – párový tanec z Krivan (Šariš)

Folklórny súbor Limbora, Praha, Česká republika
Vedúci súboru: Mária a Jaroslav Miňovci
V programe sa predstavili s programovým číslom:
Parobský tanec
Fľaškový tanec z Tekova
Párový tanec z Myjavy
Kedz ja išol z Germnii
– spev J. Miňo
Dzedova cifra – tanečný obrázok
Ľubotinský Čenč – párový tanec z Krivan (Šariš)

Folklórny súbor Morena, Londýn, Veľká Británia
Vedúca súboru: Andrea Okely
V programe sa predstavili s programovým číslom:
Tance z Podpoľania
Ľubotinský Čenč – párový tanec z Krivan (Šariš)

Folklórny súbor Šarišan, Sterling Heights, Michigan, USA
Vedúci súboru: Milan Straka
V programe sa predstavili s programovým číslom:
Rozlúčka – tanečný obrázok
Dievčenská karička
Charleston – tanec dvadsiatych rokov
Z Ameriky – tanečný obrázok
Šarišská veselica – tanečné pásmo
Ľubotinský Čenč – párový tanec z Krivan (Šariš)

Folklórny súbor Východná Slovák Dancers, Toronto, Kanada
Vedúci súboru: Dušan Dorich
V programe sa predstavili s programovým číslom:
Charleston – tanec dvadsiatych rokov
Tance z Terchovej
Dribna – párový tanec zo Šariša
Ľubotinský Čenč – párový tanec z Krivan (Šariš)

Folklórny súbor Slovak Domovina Dancers, Windsor, Ontário, Kanada
Vedúca súboru: Irena Timko
V programe sa predstavili s programovým číslom:
Pranie pádla – tanečný obrázok
Swingový tanec
Tance z ulice
Čardáš z Parchovian – párový tanec
Ľubotinský Čenč – párový tanec z Krivan (Šariš)

Spevácka skupina Dolina, Cannes, Francúzsko
Vedúca skupiny: Marianna Tordjman
V programe sa predstavili s programovým číslom:
Americký man – spev
Ej, a na stred Rakovca – spevy
Ľubotinský Čenč – párový tanec z Krivan (Šariš)

Dixieland Gustava Broma, Brno, Česká republika
Vedúcim dixielandu: Miroslav Poprádi
V programe sa predstavili s programovým číslom:
Dixielandové melódie

Ľudová hudba Šarišan, Prešov, Slovensko
Vedúca ĽH: Ivana Svitková
V programe sa predstavili ako sprievodná hudba súboru Šarišan z USA.

 

Tu si môžete pozrieť VIDEOZÁZNAM.

 

 

Fotografie: Vladimír Linder

 

Galéria