Pamätný deň zahraničných Slovákov 2017

hlavná foto

2017, 5. júl, Pozdrav krajine predkov

Po úspešnom štarte prezentácie krajanskej kultúry na Hlavnom námestí v Bratislave, ktorá sa v roku 2016 po prvýkrát konala v súčinnosti s Kultúrnym a informačným centrom z Bratislavy v rámci Bratislavského kultúrneho leta a hradných slávností sa ÚSŽZ rozhodol v tejto dobrej praxi pokračovať.

V doobedňajších hodinách si Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí uctil pamiatku na slovenské vysťahovalectvo kladením kytíc k základnému kameňu Pamätníka slovenského vysťahovalectva v bratislavskej Petržalke. V programe zaspievala aj dievčenská spevácka skupina Perla z Kovačice.

Vo večernom komponovanom programe Pozdrav krajine predkov vystúpili Slováci z Austrálie, Maďarska, Rakúska, Rumunska, USA, Srbska a Veľkej Británie. Ako to scenáristka programu Mária Katarína Hrkľová uviedla: „vracajú sa s vyznaním Hľa to sme my, ktorí sme sa natrvalo zakorenili vo svete a svojimi zelenými ratolesťami objímame krajinu predkov, Slovensko. Môžbyť, že letiac spolu, o chvíľu pretrváme večnosť. Uplynul rok a naši rodní sa vrátili opäť do Bratislavy na Pamätný deň zahraničných Slovákov. Oddelení od materskej krajiny si vytvorili svoj vlastný slovenský svet. Po moste tradícií prenášajú s pokolenia na pokolenia hodnoty, ktoré spájajú generácie. V nových pokoleniach pretrváva dedičstvo predkov, ktoré uložili do erbových znakov Dolnej zeme, v európskych veľkomestách, za vlnami oceánov. Tam zrodené piesne, tance a slovenské slovo žijú a tvoria mosty do budúcnosti. Prišli ruka v ruke v čase voňajúcim letom, s činovaťou následnosti prekračujú horizonty vekov…“ V programe vystúpilo vyše 80 krajanov, ktorí na záver zaspievali Pieseň o rodnej zemi Gejzu Dusika.

Hlavný organizátor:

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

Folklórne súbory a hudobné skupiny:

Folklórny súbor Lučina, Cleveland, USA

Folklórny súbor Sovička, Londýn, Veľká Británia

Aradáčske meškárky, Aradáč, Srbsko

Spevácka skupina Perla z Kovačice, Srbsko

Folklórny súbor Rozmarín, Viedeň, Rakúsko

Dana a Pavel Sľúka z FS Liptár, Melbourn, Austrália

Interpreti vokálneho a inštrumentálneho umenia:

Jana Maria Štefančíková, Nadlak (Rumunsko)

Marek Stupavský, Nový Sad (Srbsko)

Edita Šutová, (Maďarsko/Švajčiarsko)

Avamária Zdravkovićová Aktaš a skupina Fair Play (Srbsko/Rakúsko)

Sabina Amidžićová a Una Amidžićová (Srbsko)

Katarína Mosnáková a Ondrej Maglovský (Srbsko/Slovensko)

Galaprogram:

Hlavné námestie, Bratislava

Scenár: Mária Katarína Hrkľová

Réžia: Martin Urban

Ideový zámer: Hlavným zámerom programu je predstaviť slovenskému obecenstvu vždy nové a nové tváre slovenského zahraničného sveta a bližšie sa oboznámiť s tvorbou zahraničných Slovákov. Zároveň možno hovoriť o svojráznom symbolickom poďakovaní za to, že títo ľudia ani v zahraničí nezabúdajú na svoje slovenské korene a sú skutočnými veľvyslancami Slovenska vo svete.

 

Účastníci programu Pamätného dňa zahraničných Slovákov, Hlavné námestie

Folklórny súbor Lučina, Cleveland, USA

Folklórny súbor Lúčina vznikol z iniciatívy pána Toma Ivaneca v roku 1981. S cieľom venovať sa zachovaniu a rozvoju slovenského ľudového tanca v štáte Ohio FS Lúčina (v ktorej tančia mládežníci a dospelí) ako aj FS Lúčinka (v ktorej tančia deti do 15 rokov) zachovávajú slovenské kultúrne dedičstvo prostredníctvom slovenských ľudových piesní a tancov.  Choreografkou súboru je Naďa Orosová, ktorá pochádza z Prešova.

Folklórny súbor Liptár, Melbourn, Austrália

Folklórny súbor Liptár pôsobí v rámci Slovenského spolku Ľudovíta Štúra v austrálskom Melbourne. Spolok založili presídlenci z Vojvodiny v roku 1966 a svoj príbytok – Slovenský dom si vystavali v roku 1981. Práve v ňom sa až doposiaľ zoskupujú tamojší Slováci s cieľom chrániť slovenské tradície, hovoriť po slovensky a vštepovať lásku k svojeti aj mladším členom spolku. V programe sa predstavia manželia Pavel a Dana Sľúka s ľudovou etudou Čardáš z Tekova. Pavel Sľúka je aj akordeonistom a manželka Dana je tanečnou pedagogičkou folklórneho spolku Liptár.

Folklórny súbor Sovička, Londýn, Veľká Británia

DFS Sovička je jediným slovenským detským folklórny súborom vo Veľkej Británii zameraným na udržiavanie ľudových tradícií, piesní a tancov.  Je určený pre deti slovenského pôvodu žijúce v Londýne a okolí vo veku od piatych do štrnástich rokov. Väčšina detí je z viacnárodnostných rodín. Súbor bol založený v roku 2014, jeho vedúcou je Ingrid Kelsall Marenčáková zatiaľ čo metodickú podporu súboru poskytujú choreografi a metodici Martin a Tatiana Urbanovci. V programe Pamätného dňa sa predstavia s tančekmi z Podpoľania.

Jana Maria Štefančíková, Nadlak, Rumunsko

Jana-Maria Stefancic sa narodila v meste Oradea, v Rumunsku, v slovenskej rodine. K hudbe bola vedená už od detstva.  Začala spievať slovenské ľudové pesničky so starým otcom, ktorý bol amatérsky, ale veľmi talentovaný akordeonista.  Hudobné vzdelanie nadobudla najprv v  Rumunsku, na Liceul de Arta Oradea, kde študovala hru na priečnej flaute a klavír. Už ako desaťročná získala ocenenia na rôznych súťažiach. Po absolvovaní Hudobného Konzervatória sa prihlásila na Vysokú školu múzických umení  v Bratislave, kde bola prijatá a študovala hru na flaute v triede profesorky doc. Dagmar Zsapkovej.  V roku 2017 absolvovala magisterský stupeň štúdia. V rámci štúdia sa zúčastnila programu Erasmus, cez ktorý mala príležitosť  oboznámiť sa s Portugalskou kultúrou a pracovať s veľmi skúsenými hudobníkmi z Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo, Porto. Jana-Maria Stefancic sa zároveň venuje aj jazzovej a taktiež aj ľudovej hudbe. Účinkuje aj v Rumunsku, ale najčastejšie na Slovensku s bratislavskou kapelou Ecetera band a v rôznych komorných zoskupení.

Marek Stupavský, Nový Sad, Srbsko

Marek Stupavský pochádza z Nového Sadu, z radov vojvodinských Slovákov. Na klavíri začal hrať už ako päťročný k čomu ho viedla hlavne matka, hudobná pedagogička a organistka. V Novom Sade nadobudol svoje základné a stredoškolské hudobné vzdelanie. V Srbsku sa zúčastnil početných klavírnych súťaží a získal tam početné ocenenia a uznania. Neraz bol laureátom štátnej súťaže a uznaniami sa ovenčil aj v medzinárodnej konkurencii. Svoje hudobné zručnosti si dnes zdokonaľuje na Vysokej škole múzických umení v Bratislave  na Hudobnej a tanečnej fakulte, v triede docenta Ivana Gajana. Je i absolventom Royal Academy of Music from United Kingdom a navštevoval početné majstrovské školy klavíra. Svoj prvý sólistický koncert mal roku 2008 a odvtedy realizoval početné vystúpenia a koncerty.

Edita Šutová, Maďarsko/Švajčiarsko

Sopranistka Edit Suta pochádza z Maďarska z rodiny so slovenskými koreňmi. Umelecké štúdium zahájila na konzervatóriu v Békešskej Čabe v Maďarsku. Vysokoškolské vzdelanie si doplnila magisterským titulom na Akadémii umení v Banskej Bystrici. V štúdiu pokračovala  na Haute école de Musique v triede Nathalie Stutzmann v Ženeve. Popri škole absolvovala tiež majstrovské kurzy pod vedením významných interpretov ako Mara Zampieri, Donata D’Annunzio Lombardi, Cinzia Forte, Pietro Spagnoli a ďalší. Spolupracuje s významným rakúskym festivalom Tiroler Festspiele, kde účinkuje najmä v operách Richarda Wagnera. Účinkovala v štátoch Taliansku, Maďarsku, Švajčiarsku i v Japonsku.

Avamária Zdravkovićová Aktaš a skupina Fair Play Srbsko/Rakúsko

Avamária Zdravkovićová Aktaš je vojvodinskou slovenkou, ktorá dnes žije a pôsobí v Rakúsku. Lásku k hudbe zdedila z matkynej strany, ktorá bola hudobnou redaktorkou Novosadského rozhlasu a od starého otca, ktorý bol kantorom v kostole vo vojvodinskom Aradáči. Okrem sólovej kariéry aktívne spolupracovala so slovenskými hudobnými skupinami Fair Play (Aradáč, Vojvodina) a Marienfeld (Vojlovica, Vojvodina). V období 2003 – 2006 vystúpila a získala ocenenia na festivaloch v Bosne a Hercegovine, Macedónsku a Malte s piesňami v srbskom, macedónskom a anglickom jazyku. Nahrávky svetových hitov však v Novosadskom rozhlase nahrala aj v nemeckom, francúzskom a španielskom jazyku.  Jej prvoradou záľubou sú piesne v slovenskom jazyku s ktorými sa úspešne zúčastňovala na mnohých podujatiach a festivaloch slovenskej komunity v Srbsku. Na Festivale populárnej hudby Zlatý kľúč získala 1 cenu za pieseň To život je skladateľky Maríny Kaňovej. V programe Pamätného dňa vystúpi so skupinou Fair Play z Aradáča.

Skupina Fair Play vznikla v roku 1996. Založili ju bratia Miroslav a Ján Zvarovci spolu so speváčkou Sabinou Trbarovou, už na jar v roku 1997 vydali prvý album Osud a láska. V rovnakom roku vydali aj druhý album Postscriptum už so speváčkou Slovenkou Benkovou. Od roku 1998 je speváčkou tejto kapely Avamária Zdravkovićova. Album Polnoc sa blíži nahrali v štúdiu skupiny Elán a sponzorom a zvukovým redaktorom uvedeného albumu bol Vašo Patejdl.

Sabina Amidžićová a Una Amidžićová, Srbsko

Sabina Amidžićová je vojvodinskou Slovenskou, ktorá sa od svojho detstva venuje spevu a verejnému vystupovaniu. Je nositeľkou rôznych ocenení na slovenských vojvodinských festivaloch a lásku k hudbe a spevu vštepila aj svojej dcére Une Amidžićovej, ktorá v roku 2016 získala ocenenie za najlepšiu interpretáciu na festivale populárnej hudby pre deti Letí, pieseň letí, ktorý každoročne prebieha vo vojvodinskej Kovačici. Una sa okrem spevu venuje aj jazzovému baletu a obe prispievajú k vysokej kvalite hudobnej prezentácie vojvodinských Slovákov v Srbsku.

Katarína Mosnáková a Ondrej Maglovský, Srbsko/Slovensko

Ondrej Maglovský, eminentný akordeonista, hudobný upravovateľ a skladateľ. Pochádza z obce Kulpín v Srbsku a pôsobí ako hudobný redaktor v Rádiu Nový Sad. Je vedúci speváckych skupín a spolupracuje s početnými hudobnými orchestrami a známymi spevákmi, tak na Slovensku ako i v Srbsku. Interpretuje skladby vážnej a sakrálnej huby, ale aj skladby populárne, jazz a najmä sa venuje slovenskej ľudovej piesni.

Katarína Mosnáková-Bagľašová, interpretka slovenských ľudových piesní, ktorá sa obecenstvu predstavila na festivaloch v Detve, Východnej, Heľpe…, ale aj na početných podujatiach v Srbsku, či v iných krajinách kde sa zachováva slovenská kultúra, ako sú Rumunsko, Maďarsko, Nemecko, Poľsko a Austrália. V Novosadskom rozhlase nahrala niekoľko piesní a v roku 2011 vydala CD Čo sa stálo v Šándore na bráne. Katarína pochádza z obce Jánošík v Srbsku, odkiaľ čerpá pôvodný materiál na svoje vystúpenia, ako aj na nacvičovanie folklórnych a speváckych skupín. Na podujatí Pamätného dňa sa K. Mosnáková Bagľašová predstaví v aradáčskom kroji a zaspieva piesne To banácko šíre pole a Ešte raz za sprievodu akordeonistu Ondreja Maglovského.

Aradáčske meškárky, Aradáč, Srbsko

Ženský ľudový orchester Aradáčske meškárky sa dostal do povedomia nielen vojvodinských Slovákov, ale aj širšej verejnosti v Srbsku a v zahraničí. Orchester Aradáčske meškárky tvorí päť akordeonistiek, ktoré v ľudových krojoch hrajú na malých gombičkových diatonických harmonikách, spievajú a vystupujú tak, ako to kedysi robievala väčšina Aradáčaniek. V repertoári majú prevažne slovenské ľudovky, ale neraz si zaspievajú aj rusínske, maďarské alebo srbské piesne. Bez nich nie je takmer žiadne podujatie, ktoré prezentuje autentickú kultúru tunajších Slovákov. V ostatných rokoch vystupujú i v divadelných predstaveniach a ich hudbou sa každoročne otvára festival V aradáčskom šírom poli. V Bratislave sa predstavia so slovenskými ľudovými piesňami zo Srbska.

Spevácka skupina Perla z Kovačice, Srbsko

Kreatívne stredisko pre turizmus, umenie a kultúru bolo založené v roku 2016, ktoré ako prvú založilo svoju spevácku odbočku pod názvom Perla, ktorá počíta 14 speváčiek z Kovačice. Zaoberajú sa viachlasným zborovým spevom avšak osobitnú pozornosť venujú zachovaniu slovenských ľudových tradícií a obyčají z Vojvodiny. Už v roku založenia sa stali víťazkami Folklórneho festivalu Tancuj, tancuj v Hložanoch v kategórii speváckych skupín a orchestrov a vystupovali aj v ďalších mestách v Srbsku. Ich repertoár tvoria aj vlastenecké piesne, tiež zborové úpravy populárnych svetových songov. Umeleckými vedúcimi sú Tatiana Jašková a Milinka Čížiková.

Folklórny súbor Rozmarín, Viedeň, Rakúsko

Detský folklórny súbor Rozmarín pôsobí od roku 2004 vo Viedni pri Rakúsko-slovenskom kultúrnom spolku, ako prvý a zatiaľ jediný slovenský folklórny súbor v Rakúsku. Založila ho Slovenka žijúca vo Viedni, Mgr. Helena Steiner, ktorá je hudobným pedagógom a umeleckou vedúcou súboru. Tanečný pedagóg a choreograf súboru je Mgr. Lenka Konečná-Šútorová a Katarína Saňková. Súbor začínal so 6 deťmi, momentálne má vyše 40 detí a mládež vo veku 4 – 18 rokov. Deti tancujú a spievajú piesne z rôznych regiónov Slovenska, riekankami si cibria slovenčinu a detskými hrami spoznávajú ľudové zvyky a práce na slovenských dedinách. Snahou zakladateľky súboru je pestovať u detí vzťah ku kultúrnemu dedičstvu Slovákov.

 

Galéria