Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov (Celé znenie dokumentu v pdf formáte je k dispozícii tu.)

Súhlas so spracúvaním osobných údajov (Celé znenie dokumentu v pdf formáte je k dispozícii tu.)

Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov (Celé znenie dokumentu v pdf formáte je k dispozícii tu.)