Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov (pdf)

Informácia o spracúvaní osobných údajov (pdf)

Informácia o spracúvaní osobných údajov získaných z obrazového záznamu kamerovým systémom (pdf)

Súhlas so spracúvaním osobných údajov (pdf)

Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov (pdf)