30. Krajanská nedeľa

13. júla 2003 o 11.00 – 12.30 hod., Amfiteáter v Detve  

Z POKOLENIA NA POKOLENIE                                   

Dramaturgia a réžia: Jaroslav Ševčík
Námet a produkcia: Mária Katarína Hrkľová
Choreograf: Martin Urban
Garant uvedenia: Dom zahraničných Slovákov

Charakteristika programu: Program Z pokolenia na pokolenie obsahoval pohľad zahraničných Slovákov na kultúrne dedičstvo svojej komunity pretavený skúsenosťami krajín, v ktorých komunita žije. Kontinuita kultúry zahraničných Slovákov čerpá zo zdrojov tradičnej kultúry s akceptovaním novodobých zvykov, ale i chápaním kultúry a spôsobu života v súčasnosti. Poznávanie a prezentácia hodnôt folklóru zahraničných Slovákov sa prelína so schopnosťami a možnosťami súčasníkov s preberaním tradície byť členom folklórneho súboru, či združenia najmladšou generáciou zahraničných Slovákov. Program mal ambície priblížiť nielen aktuálny folklórny prejav Slovákov zo sveta, ale i prierezovo nahliadnuť na jeho vývoj od čias vysťahovalectva, migrácie až do súčasných dní. Autori chceli v programe ukázať a dokázať, že pocit identity Slovákov vo svete je podporovaný i tvorivou prácou folklórnych súborov, skupín a sólistov, ktorí dlhodobo pestujú folklór z pokolenia na pokolenia a hľadajúc svoje korene vytvárajú novú a novodobú interpretácie slovenskej ľudovej piesne a tanca. Vo večerných hodinách sa uskutočnilo vyhodnotenie podujatia a celého pobytu zahraničných Slovákov za účasti predstaviteľov DZS, umeleckého tímu, primátora mesta Detva Jána Šufliarskeho, riaditeľa FSP Detva Jána Klimu, predsedníčky programovej rady Anny Ostrihoňovej a podpredsedu programovej rady Igora Kovačoviča.

Účinkujúce súbory:
V rámci Krajanskej nedele vystúpili folklórne súbory, skupiny, ľudové hudby a sólisti z FS Púčik z Brna, Česká republika, FS Nádeje z Paríža, Francúzsko, FS Ivan Brník Slovák z Jelisavaca, Chorvátsko, FS Jánošík z Jánošíka a Aradáčske meškárky z Aradáča, Srbsko a Čierna Hora, FS Zelený veniec z Ečeru, Maďarsko, Mirko Kvasnovský a Žofia Bogačiková z Niedece, Poľsko, FS Sálašan z Nadlaku a FS Korene z Novej Huty, Rumunsko, FS Slovenka zo Seredného, Ukrajina, FS Moja vlasť z Wauwatosy, USA.

Jednotlivé krajanské súbory a jednotlivci vystúpili aj v galaprograme Folklórnych slávností Pod Poľanou v Detve Premeny prameňov, ktorý sa uskutočnil 13. júla o 14:40 v Detvianskom Amfiteátri. Vystúpenia sa zúčastnili významní predstavitelia Slovenskej republiky, Mikuláš Dzurinda, predseda vlády SR, minister kultúry SR Rudolf Chmel a ďalší.