Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Írska

UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND

Slovenský kruh vo Veľkej Británii
Slovak Circle in Great Britain
57 Whatley Avenue
SW20 9NR Wimbledon
Tel.: 0044-793-2586322
E-mail: jopomichal@hotmail.com
URL: http://www.slovakcircle.co.uk/

Slovenská víkendová škola
Monika Polakovičova
Soho Parish School
23 Great Windmill Street
W1D 7LF London
Tel.: 07852320614
E-mail: info@slovaklearning.co.uk
URL: http://www.slovaklearning.co.uk/

Slovenské centrum
Slovak Centre
17 Bowater Road
SE18 5TF London
E-mail: info@slovakcentre.co.uk
URL: www.slovakcentre.co.uk

Slovensko Britská Obchodná Komora
Slovak British Business Council
9 Bromell’s Road, SW4 0BN, London
Tel.: 0044-20-76228777
E-mail: info@sbbc.org.uk
URL: http://www.sbbc.org.uk/

Slovenská katolícka misia v Londýne
Slovak Catholic Mission in London
14 Melior Street
London SE1 3QP
United Kingdom
E-mail: info@scmlondon.org
URL: http://www.scmlondon.org/

Velehrad
22 Ladbroke Square
W11 3NA London
Tel.: 0044-20-77277849
E-mail: info@velehrad.org.uk
URL: http://www.velehrad.org.uk/

Združenie britských Čechov a Slovákov
British Czech and Slovak Association
522 Finchley Road
London NW3 2LD
Tel./fax: 0044 / 20 84 58 17 77
E-mail: bcsa@bcsa.co.uk
URL: http://www.bcsa.co.uk

Slovenský klub v Birminghame
Dana Klamparova
17 Elite House
70 Warwick Street
Digbeth
B12ONL
Tel.: 07588638844
URL: www.slovak-club-birmingham.org