Predsedníčka ÚSŽZ – Ing. Dagmar Repčeková

 


Dagmar Repčeková pri prijímaní menovacieho dekrétu od ministra zahraničných vecí SR J. Blanára.

 

Ing. Dagmar Repčeková je predsedníčkou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí od 14. marca 2024.

Životopis Dagmar Repčekovej (.pdf)