Predseda ÚSŽZ

 

Ing. Miloš Koterec

Skúsený diplomat Miloš Koterec bol na post predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) menovaný Vládou Slovenskej republiky k 1. júlu 2023 na návrh ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslava Wlachovského.

Diplomatická kariéra Miloša Koterca sa začala po štúdiu zahraničného obchodu na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odboru medzinárodných vzťahov a diplomacie na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, keď Koterec pracoval na ministerstve zahraničných vecí SR ako vedúci oddelenia OSN (1993 až 1995). Od roku 1995 pôsobil na pozíciách venujúcich sa bezpečnosti – v rokoch 1995 až 1998 na Stálej misii SR pri OSN v New Yorku ako druhý tajomník pre politicko-bezpečnostné a odzbrojovacie otázky, neskôr ako prvý tajomník a výkonný zástupca vedúceho misie. V rokoch 1999 až 2001 sa téme odzbrojenia ďalej venoval na Odbore OBSE, odzbrojenia a RE Ministerstva zahraničných vecí SR ako vedúci Oddelenia pre kontrolu zbrojenia, neskôr ako riaditeľ odboru. Počas nasledujúceho pôsobenia na misii SR pri NATO od roku 2001 do roku 2004 zastával funkcie zástupcu stáleho predstaviteľa SR pri NATO a charge d´affaires a. i., vedúceho misie.

V rokoch 2004 až 2009 bol Koterec poslancom Európskeho parlamentu, v ďalšom období v rokoch 2009 až 2012 pôsobil ako veľvyslanec – stály predstaviteľ Slovenskej republiky pri OSN v New Yorku. Ďalšie 4 roky, 2012-2016, bol štátnym tajomníkom Ministerstva obrany Slovenskej republiky.

Ako absolvent a bývalý odborný asistent Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave – odbor rádioelektronika, sa Koterec vo svojej diplomatickej praxi významne venoval aj oblasti technológií a inovácií. V rokoch 2016 až 2019 pôsobil ako diplomatický poradca PPVII SR, neskôr v rokoch 2019 až 2020 ako vyslanec pre technológie a inovácie vo Fínsku. Od roku 2021 do prevzatia funkcie predsedu ÚSŽZ bol veľvyslancom pre financovanie rozvojovej spolupráce a Global Gateway EÚ.

 

Štruktúrovaný životopis – Miloš Koterec (.pdf)