Predseda ÚSŽZ

Mgr. Milan Ján Pilip

Osobné informácie
meno, priezvisko, titul:     Mgr. Milan Ján Pilip
dátum narodenia:             5. septembra 1980
miesto narodenia:             Bardejov

Vzdelanie
1999 – 2004                        Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, odbory: politológia a filozofia (Mgr.)
1995 – 1999                         Gymnázium Leonarda Stőckela, Bardejov

Odborná prax
2003                                    Ústavný súd Slovenskej republiky

Zamestnanie
2020 – súčasnosť               Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
                                            predseda úradu
2005 – 2020                        Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
                                            Sekcia majetku a infraštruktúry, Úrad správy majetku štátu (dočasne preložený na výkon funkcie predsedu ÚSŽZ)

Ďalšia prax
2011 – súčasnosť                 Úrad vlády Slovenskej republiky
2019 – 2021:                        Rada vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť
2014 – súčasnosť:               Výbor pre národnostné menšiny a etnické skupiny, od mája 2019 podpredseda výboru
2011, 2014 – 2015:              Práca v komisiách v dotačnom programe Kultúra národnostných menšín
2014 – súčasnosť                 Mesto Bardejov, poslanec mestského zastupiteľstva

Iné znalosti
Jazyky:                                 anglický – aktívne, poľský – aktívne, chorvátsky/srbský – mierne pokročilý

Publikácie                          Rusínska národná symbolika – heraldické návrhy novej rusínskej symboliky, Svidník 2014

Členstvo                             Okrúhly stôl Rusínov Slovenska
2016 – 2017:                        predseda
2012 – 2016, 2019 – súčasnosť:     tajomník