Pamätný deň zahraničných Slovákov 2018

hlavná foto

2018, 5. júl, Vitajte doma, priatelia

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí si 5. júla 2018 pripomenul Deň zahraničných Slovákov tradičným kladením kytíc k základnému kameňu Pamätníka slovenského vysťahovalectva v Sade Janka Kráľa v bratislavskej Petržalke a kultúrnym programom krajanov pod názvom Vitajte doma, priatelia. Program na Hlavnom bratislavskom námestí pripravil ÚSŽZ v spolupráci s Bratislavským kultúrnym a informačným strediskom v rámci Kultúrneho leta a Hradných slávností Bratislava. Nad podujatiami prebrazáštitu minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák.

V kratšom programe, ktorý odznel pri základnom kameni slovenského vysťahovalectva vystúpila Pilíšska rodinka z Mlynkov s piesňou Keď sa Slovák prečo do sveta uberal, vysťahovalecké piesne Austrália a Keď som do Ameriky zaspievala Ženská spevácka skupina zo Starej Pazovy a piesňou Rodný môj kraj sa predstavili Anna Berediová a Samuel Kováč zo Srbska.

Večerný program Vitajte doma, priatelia mal za cieľ vyjadriť úctu všetkým tým, ktorí budujú dobré meno o Slovákoch a o Slovensku v zahraničí.

Hlavný organizátor:

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

Folklórne súbory a hudobné skupiny:

Spevácka skupina Dolina, Cannes, Francúzsko

Folklórny súbor s orchestrom Dolina, Krempachy, Poľsko

Pilíšska rodinka,  Mlynky, Maďarsko

Folklórny súbor Liptár, Melbourn, Austrália

Spevácka skupina zo Starej Pazovy

Interpreti vokálneho a inštrumentálneho umenia:

Dana Pěnkava Koklesová, operná speváčka, Praha, Česká republika

Vladimír Halaj, harmonikár, Padina

Ondrej Maglovský, harmonikár, Kulpín, Srbsko

Samuel Kováč ml., Báčsky Petrovec, Srbsko

Adriana Fúriková, Bihor, Rumunsko

Anna Berédiová, Selenča, Srbsko

Galaprogram:

Hlavné námestie, Bratislava

Scenár: Milina Sklabinská

Réžia:   Martin Urban

Ideový zámer: Pýšime sa skutočnosťou, že aj dnes, tak tie pôvodné autochtónne menšinové slovenské spoločenstvá ako aj Slováci z aktuálnych migračných vĺn zachovávajú Dobré vlastnosti národa slovanského, o ktorých písal ešte Ján Kollár ako sú nábožnosť, pracovitosť, nevinná radosť, láska voči svojej reči a tolerancia. Pýšime sa tým, že dobré skúsenosti a poznatky, ktorým ich naučil život v zahraničí sú často veľkým prínosom aj pre Slovensko a že v dnešnom rýchlom a globalizovanom svete aj naďalej zostávajú majákmi slovenskosti všade tam kde žijú.

V programe na Hlavnom námestí v programe Vitajte doma, priatelia vystúpili:

Spevácka skupina Dolina, Cannes, Francúzsko

Súbor Dolina bol založený v Montpellier manželmi Tabačíkovcami v roku 1981 s cieľom prezentovať slovenské ľudové piesne a neskôr aj tance. Dlho to bol jediný slovenský súbor pôsobiaci na juhu Francúzska. Od roku 2013 skupinu vedie huslistka a speváčka Marinna Tordjman Gajdošová, ktorá pochádza z rodiny folkloristov a ktorá bola dlhodobou primáškou v súbore Zemplín. Okrem vedúcej skupiny a jej rodiny, speváčky Doliny sú Francúzky, ktoré sa vďaka spevu slovenských piesní naučili hovoriť po slovensky.

Folklórny súbor s orchestrom Dolina, Krempachy, Poľsko

Folklórny súbor Dolina z Krempách združuje mladých ľudí, ktorých spoločným záujmom je túžba o kultiváciu a šírenie slovenských tradičných hodnôt svojich predkov v Poľsku. Súbor vznikol roku 2017 z iniciatívy mládeže a pôsobí pri Obecnom kultúrnom dome v Krempachoch ale nácviky sa konajú taktiež aj pri Základnej škole. Folklórny súbor Dolina má vo svojom repertoári spišské tance ktoré boli spracované členmi súboru ale aj tance z Horehronia, ktoré spracoval Marek Bryja. Súbor počíta približne 20 členov a to v hudobnej, tanečnej a speváckej zložke. Tanečníkov sprevádza ľudová hudba Folklórneho súboru Dolina pod vedením Mateusza Kiernoziaka.

Operná speváčka Dana Pěnkava Koklesová, Praha, Česká republika

Dana Pěnkava Koklesová pochádza zo Slovenska a je absolventkou Košického štátneho konzervatória. Žije a pôsobí v Českej republike kde spolupracuje so Štátnou operou v Prahe, Národným divadlom v Brne, Moravským divadlom v Olomouci, vystupovala na operných scénach v Dánsku, Japonsku, Kórei a ďalších. Venuje sa aj koncertnej interpretácii, osobitne hudbe klasicizmu, romantizmu a súčasnej hudbe. V bohatom koncertnom opuse spolupracovala s dirigentmi Ondrejom Lenárdom, Enricom Dovicim, Gillemom Tournierom, Richardom Heinom, Leošom Svárovským, Tvrtkom Karlovicom a mnohými ďalšími.

Pílišska rodinka,  Mlynky, Maďarsko

Folklórna skupina Pilíšska rodinka vznikla celkom spontánne v roku 2016 na Folklórnych slávnostiach pod Poľanou v Detve, kde vystupovali na javisku Krajanského dvora. Členovia folklórnej skupinky pôvodne boli členovia jednej rodiny, preto si vybrali aj názov Pilíšska rodinka. Odvtedy sa počet členov zvýšil, ale názov si ponechali, lebo v súbore fungujú ako jedna rodina. Často vystupujú aj s tanečníkmi tanečnej skupiny Lipa, z Budapešti a pravidelne spolupracujú s harmonikárom Petrom Berecom.

Adriana Fúriková, Bihor, Rumunsko

Adriana Fúriková je vyštudovanou etnologičkou a odborníčkou na verbálnu históriu slovenskej menšiny v Rumunsku. V súčasnosti je doktorandkou na Univerzite Babes Bolyai v rumunskom meste Cluj a pracuje v Európskom Parlamente. Je autorkou mnohých odborných textov a štúdií o Slovákoch v Rumunsku, ktoré boli zverejnené v rumunských a slovenských odborných publikáciách. Adriana Fúriková je zároveň folkloristkou, skúma a reprezentuje hudobné dedičstvo svojich predkov Slovákov v Rumunsku.

Folklórny súbor Liptár, Melbourn, Austrália

Folklórny súbor Liptár pôsobí v rámci Slovenského spolku Ľudovíta Štúra v austrálskom Melbourne. Spolok založili presídlenci z Vojvodiny v roku 1966 a svoj príbytok – Slovenský dom si vystavali v roku 1981. Práve v ňom sa až doposiaľ zoskupujú tamojší Slováci s cieľom chrániť slovenské tradície, hovoriť po slovensky a vštepovať lásku k svojeti aj mladším členom spolku. V programe sa predstavia aj hudobníci bratia Peškovci z Melbourn.

Anna Berédiová, Selenča, Srbsko

Anna Berédiová je Slovenka pochádzajúca zo Selenče v Srbsku. Je študentkou žurnalistiky a zanietenou folkloristkou. Autentické ľudové piesne z Vojvodiny úspešne prezentovala aj v šou Zem spieva v ktorej sa dostala do finále.

Harmonikár Ondrej Maglovský, Kulpín, Srbsko

Ondrej Maglovský, eminentný akordeonista, hudobný upravovateľ a skladateľ. Pochádza z obce Kulpín v Srbsku a pôsobí ako hudobný redaktor v Rádiu Nový Sad. Je vedúci speváckych skupín a spolupracuje s početnými hudobnými orchestrami a známymi spevákmi, tak na Slovensku ako i v Srbsku.

Pesničkár Samuel Kováč ml., Báčsky Petrovec, Srbsko

Samuel Kováč pochádza z Báčskeho Petrovca, tu žije a tvorí piesne populárnych žánrov. Je  autorom textu i hudby a zároveň aj interpretom početných piesní, ktoré pravidelné znejú slovenským vojvodinským éterom. Je držiteľom cien vojvodinských festivalov, osobitne Festivalu novej slovenskej tvorby Zlatý kľúč, ktorý sa už vyše tridsať rokov koná v Selenči.

Harmonikár Vladimír Halaj, Padina

Vladimír Halaj pochádza z Padiny v Srbsku. Po ukončení Gymnázia Mihajla Pupuna v Kovačici a strednej hudobnej školy Josifa Marinkovića v Zreňanine si svoje zručnosti zdokonaľuje na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave, kde študuje históriu a hudobnú kultúru. Na akordeóne hrá už trinásť rokov.

Spevácka skupina zo Starej Pazovy

Stará Pazova je strediskom Slovákov v regióne Sriem a vyznačuje sa špecifickým ľudovým spevom, ktorý je plný ozdôb a trilkovania. Ide o prednes, ktorý zvládnu skúsení a nadaní speváci a jeho autentickosť dnes ochraňuje skupina speváčok zo Starej Pazovy. Oblečené v tradičnom pazovskom odeve tieto speváčky sú skutočným skvostom slovenskej vojvodinskej kultúry.

Galéria