STRÁNKOVÉ HODINY V AGENDE VYDÁVANIA OSVEDČENÍ SLOVÁKA ŽIJÚCEHO V ZAHRANIČÍ

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) pri zabezpečení agendy vydávania osvedčení Slováka žijúceho v zahraničí informuje, že od 10. mája 2021 sú stránkové hodiny obnovené v celom rozsahu:

PONDELOK:           9:00 h – 12:00 h a 13:00 h – 15:00 h

STREDA:                  9:00 h – 12:00 h a 13:00 h – 15:00 h

PIATOK:                   9:00 h – 12:00 h

V stránkové dni budú v čase 9:00 h – 10:00 h prednostne vybavovaní klienti na prevzatie osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí.

UPOZORNENIE:  

V priestoroch sídla ÚSŽZ je potrebné prísne dodržiavať hygienické opatrenia. Upozorňujeme najmä na povinnosť mať prekryté horné dýchacie cesty respirátorom, dezinfikovať si ruky a dodržiavať dvojmetrový odstup.

Za pochopenie ďakujeme.