STRÁNKOVÉ HODINY V AGENDE VYDÁVANIA OSVEDČENÍ SLOVÁKA ŽIJÚCEHO V ZAHRANIČÍ

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí – Odbor osvedčení a právny/osobný úrad (ODOP) si dovoľuje upozorniť na ZMENU stránkových hodín pri zabezpečení agendy osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí:

Dočasne platné stránkové hodiny:

PONDELOK:       09.00 – 12.00           13.00 – 15.00

STREDA:              09.00 – 12.00           13.00 – 15.00

V takomto režime bude úrad pracovať do odvolania.

Za pochopenie ďakujeme.

 

Podrobné informácie o podmienkach na vydanie osvedčenia pre Slováka žijúceho v zahraničí vrátane zoznamu potrebných dokumentov a príloh nájdete na:
https://www.uszz.sk/podmienky-na-vydanie-osvedcenia-2/

Upozorňujeme žiadateľov o osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí, že správny poplatok pri podaní žiadosti na ÚSŽZ sa uhrádza vo forme eKolku vo výške stanovenej v podmienkach na vydanie osvedčenia. ÚSŽZ eKolky nepredáva, je ich možné zakúpiť na pobočkách Slovenskej pošty, a.s.