41. Krajanská nedeľa

2014

hlavná foto

DAJ NÁM, ŽENÍCH, DAJ NÁM VÍNA…

Záštitu prevzal Miroslav Lajčák, podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Námet, scénár, réžia: Dr. Vlastimil Fabišik
Program pripravili: Lucia Fabišiková, Martin Kopor, Dušan Gelien, Ivana Fabišiková, Paľo Gažo, Peter Hrončiak, Zdenka Gažová, Miroslava Hrončiaková, Božena Malíková
Realizátor uvedenia: Folklórne združenie Púčik, Brno, Česká republika

Charakteristika programu: 41. Krajanská nedeľa bola v znamení krajanskej svadby. Svadba (veselie, veśeľe) – historicky vyvinutý systém obradov a zvykov sprevádzajúcich uzavretie manželstva, čím sa spoločensky, resp. sakrálne potvrdila jeho právoplatnosť. Svadba patrí do skupiny rodinných obyčajov a svojím významom medzi tzv. obrady prechodu. V podstate ide o vylúčenie mladuchy a ženícha z dovtedajších zväzkov (z rodiny, zo spoločenstva slobodných) a ich prechod i prijatie do novej rodiny, medzi dospelých členov spoločnosti. U Slovákov, podobne ako u iných európskych roľníckych národov, to boli prvky agrárnej, plodonosnej a prosperitnej mágie, významná úloha obradového pečiva ako symbolu prosperity roľníckej práce, prvky kultu predkov a výrazné vplyvy kresťanského náboženstva. Vzniklo tak komplikované navrstvenie javov rozličného pôvodu, ktoré popri rovnakom základe majú také množstvo rôznych foriem, že vlastne neexistuje jeden typ slovenskej svadby, ale len jej lokálne a regionálne varianty. Rôzne varianty sa zachovali i u Slovákov roztrúsených po celom svete. Všetky súčasti svadby mali logickú následnosť a vzájomnú spätosť – pytačky, zásnuby, ohlášky, pozývanie na svadbu, dievocká a mládenecká rozlúčka, odobierka od rodičov, sobáš, svadobná hostina a svadobná zábava, čepčenie, ukladanie mladého páru na lôžko, posvadbová hostina, zábava, hry. Prianím tvorcov programu bolo návštevníkom priblížili svadobné zvyky, piesne, tance i muziku Slovákov žijúcich vo svete.

Účinkovali:

Folklórny súbor Mladosť, Aradáč, Srbsko
Vedúci súboru: Ivan Bagľaš
V programe sa predstavili s programovým číslom:
Pytačky – pred svadobné zvyky z Aradáča
Zváči – pred svadobné zvyky z Aradáča
Príchod svadobčanov do domu nevesty – svadobný zvyk z Aradáča
Čepčenie nevesty
Žartovné tance na svadbe
– Zajačí, Káčer, Trojky

Folklórny súbor Nádeje, Paríž, Francúzsko
Vedúci súboru: Daniel Compagnon
V programe sa predstavili s programovým číslom:
Obdarovanie novomanželov a tance KrucenaČardáš zo Spiša
Príchod svadobčanov do domu ženícha
Čepčenie nevesty
Redovy
– svadobný tanec s nevestou
Čardáš – tanec z Margecian

Folklórny súbor Rozmarín, Veňarec, Maďarsko
Vedúce súboru: Ruženka Komjáthiová a Anna Vavrušková
V programe sa predstavili s programovým číslom:
Obliekanie nevesty – obradový zvyk z Veňarca
Sviečkový tanec z Veňarca
Čepčenie nevesty
Čardáš
– tanec z Veňarca

Folklórny súbor Sálašan, Nadlak, Rumunsko
Vedúca súboru: Kristína Jucanová
V programe sa predstavili s programovým číslom:
Detské hry
Milostný tanec
Čepčenie nevesty
Vykrucanka
– svadobný zvyk
Holenie – žartovný svadobný zvyk
Ženáči – tanečný obrázok

Folklórny súbor Spiš, Nová Bela, Poľsko
Vedúci súboru: Józef Majerćak
V programe sa predstavili s programovým číslom:
Obdarovanie novomanželov a tanec z Novej Belej
Čepčenie nevesty
Tanec nevesty zo ženíchom
Polecka
– párový tanec z Novej Belej

Folklórny súbor Šarvanci, Praha, Česká republika
Vedúca súboru: Lenka Schimmerová
V programe sa predstavili s programovým číslom:
Detské hry
Obdarovanie novomanželov
a tanec z Horehronia
Čepčenie nevesty
Fľaškový tanec
– tradičný tanec na svadbe

Folklórny súbor v Pivnickom poli, Pivnica, Srbsko
Vedúci súboru: Janko Merník a Valentín Michal Grňa
V programe sa predstavili s programovým číslom:
Milostný tanec
Zváči
– pred svadobné zvyky z Pivnice
Obdarovanie novomanželov a tanec čardáš z Pivnice
Čepčenie nevesty
Družbovský tanec z Pivnice

Slovenský kultúrno-umelecký spolok Bratov Banasovcov, Josipovec, Chorvátsko
Vedúci súboru: Marijan Batorek
V programe sa predstavili s programovým číslom:
Odobierka od rodičov – svadobný zvyk z Josipovca
Obdarovanie novomanželovhorehronský tanec
Čepčenie nevesty

Spevácka skupina Kmotričky, Brno, Česká republika
Vedúca skupiny: Lucia Fabišiková
V programe sa predstavili s programovým číslom:
Dievčenská rozlúčka – spevy
Perinárky – spevy pri vození perín
Spevy pri ukladaní mladomanželov do postele

Tanečná skupina Zelený veniec, Ečer, Maďarsko
Vedúci skupiny: Gábor Lukics
V programe sa predstavili s programovým číslom:
Príchod družiny ženícha pre nevestu
Na sobáši
– svadobný zvyk z Ečeru
Čepčenie nevesty
Redovy
– svadobný tanec s nevestou

 

Tu si môžete pozrieť VIDEOZÁZNAM.

 

Galéria