Adresa pre osobný a písomný kontakt

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí     
Palisády 29/A
817 80  Bratislava 15
Slovenská republika

E-mail: osvedcenia@uszz.gov.sk

 

UPOZORNENIE:
Osoby vstupujúce do priestorov ÚSŽZ musia spĺňať niektorú z výnimiek uvedených v bode B.1 ods. 25 uznesenia vlády SR č. 123/2021 z 28.02.2021.

V priestoroch sídla ÚSŽZ je potrebné prísne dodržiavať hygienické opatrenia. Upozorňujeme najmä na povinnosť mať prekryté horné dýchacie cesty podľa aktuálne platnej vyhlášky ÚVZ SR, dezinfikovať si ruky a dodržiavať dvojmetrový odstup.

Z dôvodu priebežnej aktualizácie informácie o úprave stránkových hodín ÚSŽZ odporúča sledovať webovú stránku ÚSŽZ.

Za pochopenie ďakujeme.