3. ZASADNUTIE
Sekcie pre západnú Európu a zámorie
Komisie pre školstvo a vzdelávanie ÚSŽZ

 

Hotel SOREA, 27. 10. 2016

 

3. zasadnutie Sekcie pre západnú Európu a zámorie bolo spojené s konaním metodického seminára pre pedagógov pôsobiacich vo vzdelávacích slovenských centrách v zahraničí. Odborné prednášky ÚSŽZ zabezpečil prostredníctvom pedagógov z Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

 

Odborný program zasadnutia sekcie a metodického seminára

  1. Úvod zasadnutia – problematické otázky súvisiace so zabezpečovaním chodu a pedagogického procesu vo vzdelávacích centrách západnej Európy a zámoria /iba v prípade aktuálnych potrieb účastníkov zasadnutia sekcie/
  2. Metodický seminár zameraný na podporu snáh a skvalitnenie vyučovania slovenského jazyka vo vzdelávacích centrách západnej Európy a zámoria