Podpredseda ÚSŽZ

PhDr. Peter Prochácka

Osobné údaje
meno, priezvisko, titul:       PhDr. Peter Prochácka
dátum narodenia:               18. mája 1956
miesto narodenia:               Bratislava

Vzdelanie
1975 – 1980                           Filozofická fakulta Univerzity Komenského Bratislava, katedra sociológie

Odborná prax
1980-1990                             Ústav filozofie a sociológie SAV – výskumný pracovník

Zamestnanie
2013 – súčasnosť                 Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, podpredseda úradu
2009 – 2013                          Ministerstvo zahraničných vecí SR – Odbor ľudských práv
2004 – 2009                         Veľvyslanectvo SR v Austrálii s pôsobnosťou na Novom Zélande, Fidži a Papue Novej Guiney v Canberre, veľvyslanec
2000 – 2004                         Ministerstvo zahraničných vecí SR – Odbor ľudských práv, riaditeľ
1996 – 2000                          Stála misia SR pri OSN v Ženeve prvý tajomník a zástupca veľvyslanca
1992 – 1996                           Ministerstvo zahraničných vecí SR – Odbor kultúrnych vzťahov, riaditeľ
1990 – 1992                           Národná rada Slovenskej republiky poradca

Ďalšia prax
2010 – 2012                            Pracovná skupina pre vzdelávanie, pripomínanie si a výskum holokaustu, vedúci delegácie SR na medzinárodnom fóre

Iné znalosti
Jazyky:                                       anglický – aktívne, nemecký – aktívne, ruský – pokročilý