DOTÁCIE 2024: Schválené a zamietnuté žiadosti o dotácie 2024


Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) oznamuje všetkým žiadateľom o dotácie na rok 2024 konečné výsledky – protokoly schválených a zamietnutých žiadostí o dotácie na rok 2024 predsedníčkou ÚSŽZ, ktoré boli schválené dňa 5. júna 2024.

Protokol schválených žiadostí o dotáciu na rok 2024 predsedníčkou ÚSŽZ (.pdf)
Protokol zamietnutých žiadostí o dotáciu na rok 2024 predsedníčkou ÚSŽZ (.pdf)

Celkový počet prijatých žiadostí v roku 2024 bol 847, z toho bolo 562 schválených a 285 žiadostí zamietnutých.

Všetci žiadatelia o dotáciu ÚSŽZ v roku 2024 budú v najbližších dňoch oslovení pracovníkmi ÚSŽZ s informáciami o výsledku hodnotiaceho procesu a o ďalšom postupe.