Sčítania obyvateľov: ÚSŽZ podporí krajanské kampane o prihlásení sa k slovenskej národnosti

Vzhľadom na prebiehajúce sčítania obyvateľov v celom svete sa Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí rozhodol špeciálne podporiť kampane, ktoré napomôžu k čo najpresnejším údajom o počte Slovákov v zahraničí. Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí povzbudzuje krajanské organizácie aj jednotlivcov k využitiu možnosti mimoriadnej alebo riadnej dotácie od ÚSŽZ pre informačné kampane, ktorých cieľom