About Kristína Kottrová

This author has not yet filled in any details.
So far Kristína Kottrová has created 126 blog entries.

Žiacka literárna súťaž Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko opäť očakáva bohatú krajanskú účasť

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvo kultúry SR, Národný inštitút vzdelávania a mládeže, Vydavateľstvo SPN – Mladé letá, vydavateľstvo Albatros Media Slovakia s. r. o., Matica slovenská, Spolok slovenských spisovateľov, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied a Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí vyhlasujú 32. ročník celoslovenskej literárnej súťaže s medzinárodnou účasťou

Od |2023-11-10T17:24:28+01:0010. novembra 2023|Kategórie: Aktuality, Banner, Dôležité, Krajania doma|

Informácie pre záujemcov o dotáciu ÚSŽZ na rok 2024: prijímanie žiadostí sa z dôvodu zmien odkladá

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) oznamuje záujemcom o dotáciu na krajanskú činnosť, že zverejnenie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2024 a otvorenie online dotačného systému ÚSŽZ je odložené z dôvodu prebiehajúcich reformných zmien v prijímaní a udeľovaní dotácií. Výzva na predkladanie žiadostí o dotácie bude uverejnená na prelome rokov

Od |2023-11-10T10:24:32+01:003. novembra 2023|Kategórie: Aktuality, Banner, Dôležité, Titulka|

Predseda ÚSŽZ Miloš Koterec u vojvodinských Slovákov

V dňoch 26. až 28. októbra 2023 predseda ÚSŽZ Miloš Koterec a pracovníčka strategicko-politického odboru ÚSŽZ zodpovedná za krajanskú kultúru Milina Sklabinská navštívili viaceré komunity dolnozemských Slovákov v Maďarsku a v Srbsku. Po stretnutiach so zástupcami maďarských Slovákov v Slovenskom Komlóši a Békešskej Čabe sa delegácia úradu presunula do vojvodinských regiónov Sriem a Banát, ale

Od |2023-11-03T15:38:34+01:0030. októbra 2023|Kategórie: Aktuality, Dôležité, Krajania vo svete|

Predseda ÚSŽZ na návšteve slovenských komunít v Slovenskom Komlóši a Békešskej Čabe

Predseda ÚSŽZ Miloš Koterec dňa 26.10.2023 absolvoval rad stretnutí so Slovákmi žijúcimi v Slovenskom Komlóši a Békešskej Čabe. Prvou zastávkou predsedu ÚSŽZ bol Remeselnícky dom v Slovenskom Komlóši, kde sa predseda stretol s predsedníčkou Celoštátnej slovenskej samosprávy Alžbetou Hollerovou Račkovou, farárom Sl. evanjelickej cirkvi v Slovenskom Komlóši Attilom Spišákom a predstaviteľmi slovenských organizácií Slovenského Komlóša

Od |2023-10-27T14:28:16+02:0027. októbra 2023|Kategórie: Aktuality, Dôležité|

Cena Samuela Tešedíka 2023 pre najlepších učiteľov a učiteľky zo slovenskej Dolnej zeme

V dňoch 13. a 14. októbra 2023 v Békešskej Čabe v Maďarsku sa uskutočnilo Stretnutie slovenských dolnozemských učiteľov, v rámci ktorého udelili Cenu Samuela Tešedíka na rok 2023. Získali ju Mária Kotvášová Jonášová zo Srbska, Miluška Anušiaková Majerová zo Srbska a Csilla Eperješiová Cséffaiová z Maďarska. Zriaďovateľmi tohto prestížneho ocenenia pre dolnozemských učiteľov sú Spoločnosť

Od |2023-10-25T13:46:20+02:0025. októbra 2023|Kategórie: Aktuality, Krajania vo svete|

30 rokov Metodického centra pre Slovákov žijúcich v zahraničí Univerzity Mateja Bela

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici si dňa 17. 10. 2023 v aule Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici pripomenula 30. výročie založenia svojho Metodického centra pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Na slávnostnom otvorení medzinárodnej konferencie „Dolnozemskí Slováci ako téma spoločenských vied na Slovensku“, ktorá bola usporiadaná pri tejto príležitosti 17.10.2023 sa zúčastnil aj predseda ÚSŽZ Miloš Koterec. Slávnostné otvorenie konferencie

Od |2023-11-14T13:44:51+01:0018. októbra 2023|Kategórie: Dôležité, Krajania doma|

Predseda ÚSŽZ Miloš Koterec v Prahe

V dňoch 10. a 11. októbra 2023 predseda ÚSŽZ Miloš Koterec navštívil hlavné mesto Českej republiky, aby sa prostredníctvom osobných stretnutí bližšie informoval o problémoch a stave slovenskej menšiny v štáte, s ktorým Slovensko ešte pred 30 rokmi tvorilo jeden celok. Okrem stretnutia so zástupcami a zástupkyňami krajanských komunít a organizácií či stretnutia s veľvyslankyňou

Od |2023-10-12T16:01:40+02:0011. októbra 2023|Kategórie: Aktuality, Dôležité|

Výzva na včasné vrátenie nevyužitých dotácií pre rok 2023

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) dáva do pozornosti prijímateľom dotácií ÚSŽZ v roku 2023 informáciu o vrátení nevyužitých finančných prostriedkov z dotácie. Vážení poberatelia dotácií, v prípade, že viete, že dotáciu ÚSŽZ poskytnutú v roku 2023 už nestíhate naplno využiť, prosíme Vás o jej vrátenie čím skôr, už v týchto mesiacoch. Pomôžete nám

Od |2023-10-10T10:59:39+02:0010. októbra 2023|Kategórie: Aktuality, Dôležité, Nezaradené, Titulka|

Krajanský svet smúti za veľkým Kovačičanom Paľkom Balážom

V stredu 27. septembra 2023 vo veku 68 rokov náhle zomrel mimoriadne aktívny krajan Pavel Baláž, rodák z Kovačice, ktorý celý svoj život zasvätil rozvoju kultúry kovačických a dolnozemských Slovákov. Bol zakladateľom Memoriálneho strediska Dr. Janka Bulíka, organizátorom kovačickej Detskej svadby, dlhoročným aktivistom a bývalým predsedom Matice slovenskej v Srbsku, aj predsedom kovačického Miestneho odboru

Od |2023-09-29T15:15:31+02:0027. septembra 2023|Kategórie: Aktuality, Krajania doma, Osobnosti|

Správa za rok 2022 o štátnej politike vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí a o poskytnutej štátnej podpore Slovákom žijúcim v zahraničí schválená Vládou SR

V stredu 6. septembra 2023 schválila Vláda Slovenskej republiky Správu za rok 2022 o štátnej politike vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí a o poskytnutej štátnej podpore Slovákom žijúcim v zahraničí a návrh programu štátnej politiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí na rok 2024. Správu každoročne prekladá predseda Úradu pre Slovákov žijúcich

Od |2023-09-06T11:47:13+02:006. septembra 2023|Kategórie: Aktuality, Banner, Dôležité, Nezaradené|
Go to Top