Záujemcovia o štúdium na Slovensku z radov Slovákov žijúcich v zahraničí môžu požiadať o vládne štipendium. V akademickom roku 2024/2025 bude zahraničným Slovákom poskytnutých celkovo 70 štipendií, požiadať o štipendium je možné elektronicky do 30. mája 2024.

Žiadosti o poskytnutie vládneho štipendia sa predkladajú elektronicky na portáli www.vladnestipendia.sk, kde je dostupný manuál pre uchádzačov so všetkými aktuálnymi informáciami. Každý uchádzač a užívateľ portálu má v prípade potreby k dispozícii technickú podporu na adrese helpdesk@studyabroad.sk a tel. č.: +421 907 551 404.

V časti „Sprievodca“ si môžu uchádzači vybrať svoju krajinu a získať tak všetky informácie o ponuke štipendií, kvótach a študijných odboroch, na ktoré je možné sa prihlásiť.

Elektronické nominácie uzatvárajú príslušné krajanské organizácie najneskôr v piatok 07.06.2024. V prípade teritórií, kde aktívna spolupráca s krajanskými organizáciami zatiaľ neprebieha, uzatvára nominácie príslušný zastupiteľský úrad SR v zahraničí.

Uchádzači z Maďarska, Rumunska a Srbska majú možnosť absolvovať intenzívny kurz slovenského jazyka a odborných predmetov so zameraním na zlepšenie komunikačných schopností potrebných na zvládnutie vysokoškolského štúdia v slovenskom jazyku. Pre vybraných uchádzačov je kurz bezplatný a organizuje ho Studia Academica Slovaca UK v Bratislave v termíne od 28.07.2023 do 10.08.2024. Kurz sa uskutoční prezenčnou formou.

Dosiahnutie znalosti slovenského jazyka u uchádzačov mimo Maďarska, Rumunska, Srbska na požadovanej úrovni umožní vláda SR poskytnutím ročného štipendia na jazykovú, a podľa potreby aj odbornú prípravu na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Všetky informácie k štipendiám vlády SR je možné nájsť na stránke MŠVVaM SR:
https://www.minedu.sk/vladne-stipendia-slovenskej-republiky/

 

Rozpis ponuky vládnych štipendií Slovenskej republiky podľa jednotlivých krajín pre Slovákov žijúcich v zahraničí na akademický rok 2024/2025 (.pdf)

Zoznam študijných odborov, ktoré sú v akademickom roku 2024/2025 podporované formou poskytnutia vládneho štipendia na štandardnú dĺžku vysokoškolského štúdia na verejných vysokých školách v SR (.pdf)