44. Krajanská nedeľa

9. júla 2017 o 13.30, amfiteáter v Detve

hlavná foto

MASKY A MAŠKARY V ĽUDOVEJ KULTÚRE

Záštitu prevzal   Miroslav Lajčák, podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Námet, scenár, réžia: Dr. Vlastimil Fabišik
Program pripravili: Lucia Fabišiková, Martin Kopor, Andrej Bartoň, Katarína Karkus, Marijan Pavlov, Pavla Dostálová, Dan Rosemberg, Stanislav Bednář, Jan Vrbka
Odborná spolupráca: Daniel Luther, Katarína Király
Realizátor uvedenia: Folklórny spolok Púčik, Brno, Česká republika

Charakteristika programu: Maska – plastické zobrazenie tváre alebo hlavy ľudskej, zvieracej, mytologickej či démonickej bytosti. Ak je doplnená kostýmom zahaľujúcim postavu, označuje sa ako maškara.

V rámci 44. Krajanskej nedele zaznel program, ktorý priblížil zvyky, obyčaje a čas kedy sa používali masky a maškary. Tvorcovia programu návštevníkom FSP predstavili masky a maškary, ktoré sa zachovali v krajanskom prostredí, ale aj príležitosti pri ktorých sa používali respektíve používajú dodnes. Pripravili tak ukážky zvykov a tradícií, kde sa používali masky a maškary zábavného slnovratu ako ochrana pred pôsobením zlých síl, na nový rok, fašiangy so zámerom privodiť prosperitu, zaistiť úrodu, plodnosť hospodárskych zvierat aj ľudí. V programe sa objavili aj zábavné masky, ktoré sa používali na svadbách, priadkach, zabíjačkách a vo fašiangových hrách.

 

Účinkovali:

Folklórny súbor Nádeje, Paríž, Francúzsko
Vedúci súboru: Daniel Compagnon
V programe sa predstavili s programovým číslom:
Rozlúčka s basou – zvykoslovné pásmo z Čierneho Balogu
Chodenie s betlehemom – zvykoslovné pásmo z Čierneho Balogu
Nedeľa na handliach – tanečný obrázok z Čierneho Balogu

Folklórny súbor Sálašan, Nadlak, Rumunsko
Vedúca súboru: Kristína Jucanová
V programe sa predstavili s programovým číslom:
Chodenie s medveďom – zvykoslovné pásmo
Strašoki – zvykoslovné pásmo
Morena – zvykoslovné pásmo
Sviňa naša milá – žartovný tanečný obrázok
Na dva kroky a dovysoka – párové tance

Folklórny súbor Turyanska dolina, Turya Remety, Ukrajina
Vedúci súboru: Ivan Pasteliak
V programe sa predstavili s programovým číslom:
Morena – zvykoslovné pásmo
Chodenie s betlehemom – zvykoslovné pásmo
Ungvarský čardáš – tanec z okolia Užhorodu

Tanečný súbor Komlóš, Tótkomlós, Maďarsko
Predseda spolku: Gábor Krcsméri
V programe sa predstavili s programovým číslom:
V kúdelnej izbe – zvykoslovné pásmo
Čardáš a marš – tance zo Slovenského Komlóša

Slovenský kultúrno-umelecký spolok bratov Banasovcov, Josipovac, Chorvátsko
Vedúci súboru: Marijan Batorek
V programe sa predstavili s programovým číslom:
Chodenie s medveďom – zvykoslovné pásmo
Rozlúčka s basou – zvykoslovné pásmo
Morena – zvykoslovné pásmo
Tanec z Kysúc

Kultúrno-osvetový spolok Jednota, Hložany, Srbsko
Vedúci súboru: Vladimir Bažaľa
V programe sa predstavili s programovým číslom:
Chodenie s medveďom – zvykoslovné pásmo
Maškarná zábava – tanečné pásmo
Džupuňa – tanečný obrázok z Hložian

Folklórna skupina Pišpek, Püspökhatvan, Maďarsko
Vedúcou súboru: Emese Gimesiová Szokolová
V programe sa predstavili s programovým číslom:
Rozlúčka s basou – zvykoslovné pásmo
Morena – zvykoslovné pásmo
V kúdelnej izbe v deň sv. Mikuláša – zvykoslovné pásmo
Verbunk, čardáš, uhýnanie – tance z Pišpeku

Kultúrno-umelecký spolok Petrovská družina, Báčsky Petrovec, Srbsko
Vedúcim KUS Petrovská družina: Pavel Pavlíni
V programe sa predstavili s programovým číslom:
Chodenie s medveďom – zvykoslovné pásmo
Rozlúčka s basou – zvykoslovné pásmo
Ukáž, Anča… – žartovný tanec
Zvrtni že sa sedem raz – tanečný obrázok z Petrovca

Slovak Folkore Ensemble Lučina, Cleveland, Ohio, USA
Riaditeľ spolku: Thomas Ivanec
V programe sa predstavili s programovým číslom:
Chodenie s medveďom – zvykoslovné pásmo
Cigánsky tanec
Morena – zvykoslovné pásmo
Na Luciu – tanečný obrázok

Ženská spevácka skupina Rozmarín, Baňačka (Rudabányácska), Maďarsko
Vedúca skupiny: Mária Holodová
V programe sa predstavili s programovým číslom:
Zemplínske spevy
Džatki v kúdelnej izbe – zvykoslovné pásmo

Súčasťou krajanského programu Masky a maškary v ľudovej kultúre bola aj výstava v humne Krajanského dvora. Výstavu mohli návštevníci Krajanského dvora navštíviť od 7. do 9. júla 2017. Vystavené artefakty pochádzali zo zbierky Požičovne krojov a kostýmov Matice slovenskej (Martin). Boli predstavené masky a maškary tak, ako sa zachovali v podobe obchôdzok v zimnom období a pred príchodom jari, v posledné fašiangové dni. Výstava predstavila masky a maškary ako živý kultúrny fenomén ľudovej tradície.

Pripravila: Milada Špalková – riaditeľka požičovne krojov a kostýmov Matice slovenskej

Výrobu masiek predvádzali:
Marko Batorek – výroba húžvy pre masku Medveďa, Josipovac, Chorvátsko
Ivan Eling – výroba húžvy pre masku Medveďa, Josipovac, Chorvátsko
Zlatko Kuric – výroba húžvy pre masku Medveďa, Josipovac, Chorvátsko
Englert Antal – výroba drevených masiek, Moháč, Maďarsko

 

Tu si môžete pozrieť VIDEOZÁZNAM.

 

Fotografie: Vladimír Linder

 

Galéria