Nórske kráľovstvo

Nórsko-slovenský spolok
Norsk-Slovakisk Forening
Skogbrynet 39 D
N-0283 Oslo
E-mail: nsf@slovakia.no
URL: http://www.slovakia.no/nsf

 

Nórsko- slovenské združenie
Norsk- Slovakisk Forening Trondheim
Dronningens gt. 11
7011 Trondheim
Tel.: 0047 / 73 83 39 30
Fax: 0047 / 73 83 39 31
E-mail: post@nsf-trondheim.org
URL: http://nsf-trondheim.org

 

Norsk Slovakisk Forum
Spoločnosť priateľov Slovenska
Pilestredet Park 32
N–0176 Oslo
E-mail: jan.zima@online.no
URL: www.slovak.no , https://www.facebook.com/Interstudium-176035729176739/

 

Aktualizácia: 15. 2. 2021