DOTÁCIE 2022: Schválené a zamietnuté žiadosti o dotácie 2022 predsedom ÚSŽZ

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí oznamuje všetkým žiadateľom o dotácie na rok 2022 konečné výsledky – protokoly schválených a zamietnutých žiadostí o dotácie na rok 2022, ktoré boli schválené dňa 25.03.2022.

UPOZORNENIE PRE PRIJÍMATEĽOV DOTÁCIÍ:

Zmluvy o poskytnutí dotácie zasielame výlučne prostredníctvom e-mailu a vzhľadom na skúsenosti z minulého obdobia, keď e-maily končili v nevyžiadanej pošte (ÚSŽZ to nevie ovplyvniť), žiadame vás z uvedeného dôvodu o pravidelnú kontrolu pošty aj v spame.

Zároveň vás žiadame, aby ste zmluvy o poskytnutí dotácie zaslali na ÚSŽZ včas a bezodkladne, a to najneskôr do začiatku prijímania žiadostí na nové dotačné obdobie, t. j. do 1. 10. 2022. Po tomto termíne už zmluvy nebudú akceptované a dotácie nebudú vyplácané.

PROTOKOL zamietnutých žiadostí predsedom (pdf)
PROTOKOL schválených žiadostí predsedom (pdf)

Rozdelenie dotácií 2022 v riadnom kole podľa oblastí podpory (pdf)