DOTÁCIE 2022: Schválené a zamietnuté žiadosti o dotácie 2022 predsedom ÚSŽZ

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí oznamuje všetkým žiadateľom o dotácie na rok 2022 konečné výsledky – protokoly schválených a zamietnutých žiadostí o dotácie na rok 2022, ktoré boli schválené dňa 25.03.2022.

UPOZORNENIE PRE PRIJÍMATEĽOV DOTÁCIÍ:

Zmluvy o poskytnutí dotácie zasielame výlučne prostredníctvom e-mailu a vzhľadom na skúsenosti z minulého obdobia, keď e-maily končili v nevyžiadanej pošte (ÚSŽZ to nevie ovplyvniť), žiadame vás z uvedeného dôvodu o pravidelnú kontrolu pošty aj v spame.

Zároveň vás žiadame, aby ste zmluvy o poskytnutí dotácie zaslali na ÚSŽZ včas a bezodkladne, a to najneskôr do začiatku prijímania žiadostí na nové dotačné obdobie, t. j. do 1. 10. 2022. Po tomto termíne už zmluvy nebudú akceptované a dotácie nebudú vyplácané.

PROTOKOL zamietnutých žiadostí predsedom (pdf)
PROTOKOL schválených žiadostí predsedom (pdf)

Rozdelenie dotácií 2022 v riadnom kole podľa oblastí podpory (pdf)


Mimoriadne dotácie na základe výzvy č. 1:

Žiadosti o mimoriadnu dotáciu na základe výzvy č.1 boli posúdené nasledovne:

  • 134 žiadostí zaregistrovaných v dotačnom systéme ÚSŽZ
  • 2 žiadosti boli zrušené z rozhodnutia žiadateľa
  • 132 projektov bolo posunutých na hodnotenie, z nich ÚSŽZ 53 zamietol a 79 podporil sumou 272 637 EUR
    (vrátane sumy 99 581 EUR pre Verejnoprospešnú nadáciu Zväzu Slovákov v Maďarsku na základe dohody medzi vládami SR a Maďarska)

PROTOKOL schválených mimoriadnych žiadostí v 1. kole (.pdf)
PROTOKOL zamietnutých mimoriadnych žiadostí v 1. kole (.pdf)


Mimoriadne dotácie v roku 2022 mimo výzvy č. 1:

Žiadosti o mimoriadnu dotáciu mimo výzvy č.1 boli posúdené nasledovne:

  • 86 žiadostí o dotáciu zaregistrovaných v dotačnom systéme ÚSŽZ
  • 6 projektov nepodporených
  • 80 projektov podporených celkovou sumou 494 301 EUR

PROTOKOL schválených mimoriadnych žiadostí o dotáciu 2022 okrem 1. výzvy (.pdf)
PROTOKOL neschválených mimoriadnych žiadostí o dotáciu 2022 okrem 1. výzvy (.pdf)