Bulharsko

Československý klub T. G. Masaryka v Bulharsku
Ul. Krakra 15
1504 Sofia

Tel.: +359 2 9441383
E-mail: csklub@csklub.bg
URL: http://www.csklub.bg

 

Československý klub T. G. Masaryka v Bulharsku vo Varne

Zdeňka Boevová  – predsedníčka

Cani Ginčev 24

9002 Varna

Tel: +359 526 417 75

E-mail: varna@honorary.mzv.cz

 

Aktualizácia: 10. 3. 2021