Bulharsko

Československý klub T. G. Masaryka v Bulharsku
Ul. Krakra 15
1504 Sofia
Tel.: +359 2 9441383
E-mail: csklub@csklub.bg
URL: http://www.csklub.bg

 

Československý klub T. G. Masaryka v Bulharsku vo Varne
Zdeňka Boevová  – predsedníčka
Cani Ginčev 24
9002 Varna
Tel: +359 526 417 75
E-mail: varna@honorary.mzv.cz

 

Spolok Slovákov z Bulharska
Radničné námestie 9
821 05 Bratislava, Slovensko
email: spolokssb@gmail.com
tel. 00 421 907 772 130
web: www.ssb.sk
FB: https://www.facebook.com/Spolok-Slov%C3%A1kov-z-Bulharska-619859321799293

Aktualizácia: 22. 3. 2021