Krajania na fotografiách spríjemnili oázu Námestia sv. Trojice

Banská Štiavnica a jej historicko-kultúrne skvosty sa aj medzi našimi krajanmi, ktorí zavítajú do svojej bývalej domoviny či vlasti ich predkov, teší mimoriadnej obľube. Nie div, veď sugestívny kraj pod Sitnom, prírodná scenéria tajchov a turistických chodníkov k nim, najmä však dominanty slávnej histórie mesta ešte z čias jej „zlatej či striebornej baníckej slávy“ – to všetko násobí dychtivosť po poznaní.

A tak i preto bol historický ročník Tvorivej školy žurnalistiky v organizačnej a odbornej gescii Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorý sa po prvý raz v septembri 2017 vybral z Bratislavy do dejiska niektorého z regiónov Slovenska, motivovaný miestom s neobyčajným fluidom. Genius loci Banskej Štiavnice vie čarovať ako z rukáva najbájnejšieho kúzelníka, preto nie div, že na oplátku sme sa ústretovým Štiavničanom chceli za ich spoluprácu a ochotu aj my zavďačiť. A tak sme priateľom z Kultúrneho centra ponúkli fotografickú výstavu KRAJANSKÉ FOTO-DOTYKY približujúcu život našich krajanov v slovenskom svete.

Chcelo to „iba“ myšlienku“, dobrú vôľu, ochotu z oboch strán, veď 66 fotografií sme mali uložených po dvoch prezentovaných výstavách v našom úrade. Keďže sa hneď „od oka“ javilo, že do príjemného interiéru priestorov Kina Akademik na Námestí sv. Trojice v štiavnickom starobylom centre sa pomestí leda ak polovica, výber sme si ponechali na mieste činu. A vďaka úsmevnej trpezlivosti Zuzky Patkošovej z Oddelenia kultúry, športu a mediálnej komunikácie Mestského úradu B. Štiavnice sme si na jedno kratšie predpoludnie „rozložili stan“ vo vstupnej sále pred kasou kina. Výber z toho „Naj“ sme vyriešili zhodnými prižmúreniami oka s ladením samotnej dramaturgie, a potom už iba chvíľa pre šikovné ruky.

Zvládli sme to rýchlo, aj vďaka skúsenému organizátorovi a kurátorovi fotovýstav Mariánovi Pauerovi, ktorému sekundovali Pavel Meleg a Ľudo Pomichal (zostavovateľ výstavy s významným fotografickým autorským vkladom). A keďže náš krajan od Niagarských vodopádov z Kanady Paul „Pali“ Stacho si nenechá uniknúť pohľadom cez objektív svojho Nikonu ani jednu príležitosť byť tam, kde sa niečo deje, okrem väčšej časti fotografií z výstavy KRAJANSKÉ FOTO-DOTYKY 2006-2015 vám približujeme  proces, v ktorom výstava vznikala.

Už len dôvetok: vďaka nezištnej ponuke Kina Akademik a Oddelenia kultúry, športu a mediálnej komunikácie Mestského úradu B. Štiavnice, čím vyjadrujeme aj svoje poďakovanie pani primátorke Nadežde Babiakovej, si výstavu fotografií zo života našich krajanov vo svete mohli pozrieť Štiavničania od polovice septembra až do decembrového Adventu 2017.

ĽUDO POMICHAL

FOTO: PAUL STACHO

Na titulnej fotografii:

Účastníci slávnostného otvorenia Tvorivej školy žurnalistiky 2017 v Rytierskej sále Starého zámku v Banskej Štiavnici v septembri 2017. Súčasťou Ateliéru fotografie – Pocta Dežovi Hoffmannovi, fotografovi Beatles a štiavnickému rodákovi, bola aj výstava fotografií z prostredia Slovákov vo svete – KRAJANSKÉ FOTO-DOTYKY 2006-2015 v Kine Akademik.

Foto: Creativ line s.r.o.

 

VÝSTAVA KRAJANSKÉ FOTO-DOTYKY 2006-2015

Idea, kurátor, autor: Ľudo Pomichal

Vizuálna koncepcia/ technická realizácia/ dizajn: Creativ line. s.r.o.

Banská  Štiavnica – Kino Akademik,  september – december 2017