DOTÁCIE 2019: Schválené a neschválené žiadosti o dotácie 2019

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí oznamuje všetkým žiadateľom o dotácie na rok 2019 konečné výsledky – protokoly schválených a neschválených žiadostí o dotácie na rok 2019.

UPOZORNENIE
PRE PRIJÍMATEĽOV DOTÁCIÍ:

Zmluvy o poskytnutí dotácie zasielame výlučne prostredníctvom e-mailu a vzhľadom na skúsenosti z minulého obdobia, keď e-maily končili v nevyžiadanej pošte (ÚSŽZ to nevie ovplyvniť), žiadame vás z uvedeného dôvodu o pravidelnú kontrolu pošty aj v spame.

Zároveň vás žiadame, aby ste zmluvy o poskytnutí dotácie zaslali na ÚSŽZ včas a bezodkladne, a to najneskôr do začiatku prijímania žiadostí na nové dotačné obdobie, t. j. do 1. 10. 2019. Po tomto termíne už zmluvy nebudú akceptované a dotácie nebudú vyplácané.