Švédske kráľovstvo

Švédsko-slovenský spolok
Svensk Slovakisk Förening
D.D: Valhallavägen 36
S-11436 Stockholm
E-mail: daucik.dusan@gmail.com (predseda)
URL: https://www.facebook.com/SSFStockholm/?ref=page_internal

Kultúrna spoločnosť priateľov Milana Rúfusa
Sällskapet Milan Rufus vänner
Nadja Gyllenhammar
Gösta Ekmans väg 5
129 35 Stockholm
E-mail: naadja@yahoo.com
URL: http://www.milanrufus.se

Deti slovenských rodičov vo Švédsku
Rosjovagen 44
Taby 18743
Štatutár: Andrea Hovorka
Tel.: +46704039190
E-mail: kl_ada@yahoo.se

STSF Svensk-Tjeckisk-Slovakiska Föreningen
https://www.facebook.com/stsf.hemsida
stsf.sthlm@gmail.com
https://www.stsf.eu/

Aktualizácia: 1. 12. 2022