Cestovanie a emócie Budapešť 2018

Krajan Paul Stacho z Kanady si prišiel po ocenenie do Budapešti

Ateliér fotografie – pocta fotografovi Beatles Dežovi Hoffmannovi, ktorá sa uskutočnila v gescii Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí ako súčasť Tvorivej školy žurnalistiky pre krajanských fotografov, reportérov a redaktorov v septembri 2017 v Banskej Štiavnici, bola fundamentálnym východiskom pre úspech a kvalitu fotosúťaže organizovanej FIJET-om Slovakia (Združenie novinárov tematicky pôsobiacich v oblasti cestovného ruchu  turizmu). Partnerom 2. ročník súťaže TRAVEL AND EMOTIONS bol Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, pričom po vlaňajšej novembrovej časti výstavy v Piešťanoch sa jej ďalšieho príbehu za hranicami Slovenska ústretovo a úspešne zhostil SLOVENSKÝ INŠTITÚT V BUDAPEŠTI.

V utorok 5. júna 2018 v galérii Slovenského inštitútu v centre Budapešti na Rákoczi út privítala podvečer účastníkov súťaže a hostí Ildiko Siposová, riaditeľka SI Budapešť. Bola potešená tým, že hneď 2. ročník medzinárodnej fotografickej výstavy zavítal aj mimo hraníc Slovenska, pričom významný podiel na tom, že najviac ocenené snímky projektu TRAVEL  AND EMOTIONS aj vďaka nezištnej súčinnosti po osi Slovenský inštitút v Budapešti – Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí – FIJET SLOVAKIA, môže teraz odborná aj laická verejnosť oceniť v kontexte aktivít ÚSŽZ pre našich krajanov v materskej krajine, na Slovensku.

Význam i posolstvá Ateliéru fotografie zo septembrovej Banskej Štiavnice v roku 2017 odzneli aj v príhovore kurátora výstavy Mariána Pauera (do pozornosti dávame video záznam – odkaz naň v závere riportu), kým Ľudmila Novacká, prezidentka FIJET Slovakia, spomenula „osoby a obsadenie“ priamo v príjemnej atmosfére Slovenského inštitútu, ktorý privítal a hostil mimoriadne podnetný projekt. „Vernisáž  2. ročníka  medzinárodnej výstavy fotografií  Travel and Emotions sa stretla s úspechom.  Veľká vďaka riaditeľke Slovenského inštitútu v Budapešti pani  Ildiko Siposovej za ústretovosť, vysokú profesionalitu, pohotovosť – a to všetko s úsmevom na tvári. Vďaka za výstavné priestory, tlač plagátov, tlač popisiek, perfektný katering, zázemie na Slovenskom inštitúte,  aj  zabezpečené tlmočenie. Veľké uznanie patrí kurátorovi výstavy – pánovi docentovi Mariánovi Pauerovi, ktorý z pôvodných 97 fotografií svojim odborným pohľadom vyselektoval takmer polovicu  a  určil tie najlepšie, ktoré  vystavujeme v zahraničí.

S radosťou sme sa stretli s víťazom  súťaže s našim krajanom – pánom Paulom Stachom, ktorý prišiel z Kanady, opäť sme videli Andrejku Kiššovú, Katku Karkušovú a Imra Fuhla, ako aj  ďalších krajanských novinárov z Maďarska. Z Chorvátska prišiel zástupca svetového FIJET pán Voljen Grbac aj JE veľvyslanec Mladen Andrlić – zdôraznila Ľudmila Novacká a dodala: „Aj úvodný kultúrny program sa stretol v mimoriadnym úspechom, umelec Rastislav Šimkovič a jeho hudba na fujare, píšťale a nakoniec na  gajdách, zožala zaslúžený úspech. Rovnako ďakujem aj našim členom FIJET, ktorí merali cestu do Budapešti a tak sa pričinili o príjemný priebeh vernisáže –  Erike Fajnorovej, Františkovi Fabiánovi, Anne Konečnej, Petrovi Kolníkovi, Petrovi Ronecovi a Vlaste Vrabcovej.“

FOTO:  IMRICH FUHL  www.oslovma.hu 

               PAUL STACHO

 

VIAC FOTOGRAFIÍ Z  VERNISÁŽE

https://www.facebook.com/oslovma/

 

SLEDUJTE VIDEO ZÁZNAM IMRICHA FUHLA

Z PRÍHOVORU KURÁTORA MARIÁNA PAUERA

NA VERNISÁŽI TRAVEL AND EMOTIONS

https://www.facebook.com/oslovma/videos/1634642689968034/