Podmienky na vydanie osvedčenia

 

Podmienky na vydanie osvedčenia – žiadateľ mladší ako 14 rokov (pdf)

Podmienky na vydanie osvedčenia – žiadateľ od 14 rokov (vrátane) do 18 rokov (pdf)

Podmienky na vydanie osvedčenia – žiadateľ starší ako 18 rokov (pdf)

Podmienky na zápis neplnoletého dieťaťa (do 18 rokov veku dieťaťa) do osvedčenia žiadateľa (pdf)

Podmienky na vydanie nového osvedčenia z dôvodu straty, odcudzenia, zničenia alebo poškodenia vydaného osvedčenia alebo z dôvodu zmeny údajov uvedených vo vydanom osvedčení (napr. zmena mena pri sobáši, po rozvode a pod.) (pdf)

 

Podmienky na vydanie osvedčenia držiteľovi osvedčenia série D (osvedčenie s obmedzenou časovou platnosťou) po uplynutí doby platnosti

 

Podmienky na vydanie osvedčenia po uplynutí platnosti – žiadateľ mladší ako 14 rokov (pdf)

Podmienky na vydanie osvedčenia po uplynutí platnosti – žiadateľ od 14 rokov (vrátane) do 18 rokov (pdf)

Podmienky na vydanie osvedčenia po uplynutí platnosti – žiadateľ po dovŕšení 18 rokov (pdf)