46. Krajanská nedeľa

14. júla 2019 o 13.30, amfiteáter v Detve

hlavná foto

ČARO PASTIEROV

Záštitu prevzal Miroslav Lajčák, podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych  záležitostí Slovenskej republiky
Námet, scenár, réžia: Dr. Vlastimil Fabišik
Program pripravili: Martin Kopor, Katarína Király, Marijan Pavlov, Anna Brzobohatá, Stanislav Bednář,  Jan Vrbka, Lukáš Fidrich, Diana Putalová, Tomáš Tóth
Odborná spolupráca: Iveta Zuskinová, Katarína Király, Ľubomír Tatarka
Realizátor uvedenia: Folklórny spolok Púčik, Brno, Česká republika

Charakteristika programu: Valaskí oče náš, jednej ovci nemáš. Očenáš, kerí si, ovečka ďeže si, Buď vóľa Tvoja, tu som duša moja, Z hojnosti Božskej moci, požehnaj valachom pomoci a ovciam pokoja… (modlitba od baču Martina Ľuptáka Sanitrára * 1911 – U 1982)

Krajanská nedeľa je vždy sviatkom Slovákov zo sveta a očakávanou príležitosťou na stretnutie. Do Detvy prichádzajú mladí i tí skôr narodení, zblízka i zďaleka, prichádzajú, aby prejavili svoj blízky vzťah k svojej dedovizni, k svojmu rodu.

46. Krajanská nedeľa uviedla program, ktorý priblížil zvyky, obyčaje, čas, kedy sa vyháňajú stáda dobytka na pašu, a ukázal, ako plynie čas pastierov a aké je v tom čaro. Pastierstvo je starodávne remeslo, hlboko zakorenene v histórii ľudstva, ktoré po tisíce rokov stvárňovalo prírodnú krajinu. Väčšina trávnatých porastov, ktoré sa dodnes zachovali, pôvodne vznikla, alebo bola udržiavaná prostredníctvom pastvy domácich zvierat.

Základným prejavom pastierskej kultúry sú pastierske obyčaje, piesne, tance, artefakty súvisiace so zamestnaním, spojeným s pasením zvierat a so spracúvaním živočíšnych produktov, používaním špeciálnych signálnych hudobných nástrojov (zvonce, biče, rohy, trúby, píšťaly, fujary, gajdy), ako aj špecifické odevné formy, ktoré pastieri skôr konzervovali, než aktívne rozvíjali. Výrazná bola aj pastierska paráda, ustálené doplnky (palice, valašky, kapsy, opasky, zdobené klobúky, pastierske šperky a pod.) boli znakom postavenia v spoločnosti.

 

V programe účinkovali:

Folklórny súbor Liptár, Melbourne, Austrália
Vedúca súboru: Dana Sluka
V programe sa predstavili s programovým číslom:
Modlitba pastierov – valašský otčenáš
Rediganý – tanec pastierov
Odzemok – tanečný obrázok
Tance z Horehronia

Folklórny súbor Sálašan, Nadlak, Rumunsko
Vedúca súboru: Kristína Jucanová
V programe sa predstavili s programovým číslom:
Modlitba pastierov – valašský otčenáš
Pastierske hry – tanečný obrázok
Húsky, húsence – tanečný obrázok
Zamiloval som si dievča – tanečný obrázok

Tanečný súbor Tešedíka, Sarvaš, Maďarsko
Vedúci súboru: András Csasztvan
V programe sa predstavili s programovým číslom:
Modlitba pastierov – valašský otčenáš
Čikóši, pastieri koní – tanec s palicami
Tance juhásov – tance s palicami
Kondáši – mužské tance zo Sarvašu

Folklórny súbor Detvan, Vojlovica, Srbsko
Vedúci súboru: Vladimír Kolarik a Michal Spišjak
V programe sa predstavili s programovým číslom:
Pastieri, čobani – zvykoslovné pásmo
Modlitba pastierov – valašský otčenáš
Pasenie pávov – tanečný obrázok
Na salaši – zvykoslovný obrázok
Odzemok – tanečný obrázok
Tapantoše – tanečný obrázok z Vojlovice
Ja dom bača veľmi starý – spev

Folklórny súbor Jednota, Šíd, Srbsko
Vedúca súboru: Anna Farkašová
V programe sa predstavili s programovým číslom:
Zábava – tanečný obrázok zo Šídu
Modlitba pastierov – valašský otčenáš
Výhon svíň – zvykoslovný obrázok
Tanec pri pasení svíň – tanečný obrázok
Husiarky – dievčenský tanec zo Šídu
Drapanie peria – zvykoslovné pásmo

Folklórny súbor Nádeje, Paríž, Francúzsko
Vedúci súboru: Daniel Compagnon
V programe sa predstavili s programovým číslom:
Pastierska zábava – tanečný obrázok
Modlitba pastierov – valašský otčenáš
Ovečky – tanečný obrázok
„Páslo dievča pávy…“ – spev
Odzemok, Hajdúk – mužské tance z Čierneho Balogu
Strihanie oviec – zvykoslovné pásmo

Folklórny súbor Púčik, Brno, Česká republika
Vedúci súboru: Vlastimil Fabišik
V programe sa predstavili s programovým číslom:
Modlitba pastierov – valašský otčenáš
Tance juhásov – tance s palicami
Pávička – dievčenský tanec z Parchovan
Olafska, terkač – pastierske hry z Krivan
Odzemok, Hajdúk – mužské tance z Čierneho Balogu
Keď nohy tancujú virgajú – tance z Východnej

Folklórna skupina Zornica, Jača, Maďarsko
Vedúca súboru: Zuzana Bágyonová
V programe sa predstavili s programovým číslom:
Chodenie pastierov s prútikmi – zvykoslovné pásmo
Modlitba pastierov – valašský otčenáš
Párové tance z Jači

Folklórny súbor Podhale – Spišská skupina, Jurgów, Poľsko
Vedúca súboru: Sylwia Plucińska
V programe sa predstavili s programovým číslom:
„Tuľalo sa tuľalo…“ – tanečný obrázok z Jurgówa
Modlitba pastierov – valašský otčenáš
Kraviarky – spevy z Podhaľa
Figle na salaši – pastierske tance z Jurówa
Mazúr – párový tanec z Podhaľa
Zbujacky – mužský pastiersky tanec

Súčasťou krajanského programu Čaro pastierov bola aj výstava „Zo života pastierov“ v tzv. Humne Krajanského dvora. Výstavu mohli návštevníci Krajanského dvora navštíviť od 12. do 14. júla 2019. Výstava priblížila nielen život ovčiarov, ale bola koncipovaná na základe zozbieraných artefaktov zo života pastierov svíň (kondášov), kraviarov, koniarov, juhásov a všetko, čo súviselo s pasením hospodárskych zvierat v krajanských komunitách. Výstavu pripravili: Katarína Király, Marijan Pavlov, Peter Krescanko.

 

 Tu si môžete pozrieť VIDEOZÁZNAM.

 

Fotografie: Vladimír Linder

 

Galéria