Organizačná štruktúra ÚSŽZ

 

Organizačný poriadok (.pdf)

Platné vnútorné predpisy Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (.pdf)

 

Skratky:
Odbor strategicko-politický (OSPO)
Odbor osvedčení a právny/ osobný úrad (ODOP)
Odbor teritoriálny a ekonomicko-dotačný (TEDO)