Organizačná štruktúra ÚSŽZ

 

Organizačný poriadok Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí platný od 1. mája 2024 (.pdf)

Platné vnútorné predpisy Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (.pdf)

 

Organizačná štruktúra ÚSŽZ