Zmluvy a dohody medzi MZVEZ SR a ÚSŽZ

 

Dohoda o spolupráci pri zabezpečení tvorby a výkonu štátnej politiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí a finančnom zabezpečení činnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (pdf)