Zmluvy a dohody medzi MZVEZ SR a ÚSŽZ

 

2024
Dohoda o spolupráci o finančnom zabezpečení činnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí 2024 (.pdf)

 

2023
Dohoda o spolupráci pri zabezpečení tvorby a výkonu štátnej politiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí a finančnom zabezpečení činnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (.pdf)

 

2022
Dohoda o spolupráci pri zabezpečení tvorby a výkonu štátnej politiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí a finančnom zabezpečení činnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (pdf)

Dodatok č. 1 k dohode o spolupráci pri zabezpečovaní tvorby a výkonu štátnej politiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí a finančnom zabezpečení činnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (pdf)