Belgické kráľovstvo

AkoDoma vzw. 
31 Arboretumlaan, 3080 Tervuren
Tel.: 0032 484 930 020
E-mail:info@akodoma.be, URL: www.akodoma.be

Slovenská katolícka misia v Bruseli
Mission Catholique Slovaque asbl
Rue Jenneval 10
1000 Bruxelles
Tel.: 0032 499 240 071
E-mail: mail@skmbrussels.be
E-mail: admin@skmbrussels.be
URL: www.skmbrussels.be

Slovenské rodiny – Európska škola v Bruseli:
Združenie rodičov slovenských žiakov a študentov bruselskej Európskej školy
URL: https://www.facebook.com/groups/360884105166843/
https://www.skswals.sk/

lipa – slovenský book club v Belgicku
E-mail: lipa.bookclub@gmail.com
URL: https://www.facebook.com/profile.php?id=100090165735211