47. Krajanská nedeľa

10. júla 2022 o 13.30, amfiteáter v Detve

 

REMESLO MÁ ZLATÉ DNO

Záštitu prevzal Ivan Korčok, minister zahraničných vecí a európskych  záležitostí Slovenskej republiky
Námet, scenár, réžia: Dr. Vlastimil Fabišik
Program pripravili: Martin Kopor, Rastislav Zornjan, Katarína Király, Marijan Pavlov, Dominik Rabatín, Peter Čekan, Michal Jurko, Ondřej Drahotský, Lucia Holodňaková, Jan Vrbka,
Odborná spolupráca: Katarína Király, Marijan Pavlov, András Csasztvan
Realizátor uvedenia: Folklórny spolok Púčik, Brno, Česká republika

„Murár, tesár, mäsiar, tkáč a stolár, zlievač, klobučník, obuvník, čalúnnik, knihár, garbiar, kamenár…“
(zvolávanie remeselníkov na remeselnom bále)

Krajanská nedeľa je vždy sviatkom Slovákov zo sveta a očakávanou príležitosťou na stretnutie. Do Detvy prichádzajú mladí i tí skôr narodení, zblízka i zďaleka, prichádzajú, aby prejavili svoj blízky vzťah k svojej dedovizni, k svojmu rodu. Pozývame vás na stretnutie s krajanmi, pozývame vás na program, ktorý vám priblíži remeslá, zvyky, obyčaje, remeselnícke tance a spevy, zábavy remeselníkov, ale aj remeselnícky jarmok.

Remeslo je špecializovaná nepoľnohospodárska malovýroba, založená na ručnej práci výrobcu vlastnými nástrojmi.

Remeslá vznikali spoločenskou deľbou práce oddelením od poľnohospodárstva. Najrozšírenejšie remeslá drotárstvo, obuvníctvo, čižmárstvo, krajčírstvo, mlynárstvo, kováčstvo, stolárstvo, gubárstvo, gombikárstvo, voskárstvo, tokárstvo, remenárstvo, čipkárstvo, korytárstvo, mäsiarstvo a veľa ďalších. S rozvojom kapitalizmu sa prudko rozvíjali remeslá i remeselnícke služby, najmä zámočníctvo, klampiarstvo, hodinárstvo, murárstvo, dláždičstvo, maliarstvo a natieračstvo, cukrárstvo, mäsiarstvo, sódovkárstvo, holičstvo, fotografi. Remeselníci sa združovali do cechov. Ustálené postupy správania sa v jednotlivých cechoch tvorili tradície a remeselnícke obyčaje.

 

V programe účinkovali:

Folklórny súbor Nádeje, Paríž, Francúzsko
Vedúci súboru: Daniel Compagnon
V programe sa predstavili s programovým číslom:
Zvolávanie remeselníkov – remeselníci
Drotár – drotárske piesne, drotárske remeslo
Na jarmoku – predávame sita
Na remeselníckom bále – tance z Gemera

Folklórny súbor Ďatelinka, Varzaľ, Rumunsko
Vedúci súboru: Anna a František Kapusniakovi
V programe sa predstavili s programovým číslom:
Zvolávanie remeselníkov – remeselníci
Metly – tanečný obrázok
Remesla – tanečný obrázok
Na jarmoku – tanec Perinica
Na remeselníckom bále – tanec „Na dva kroky“

Folklórny súbor Lipka, Bodonoš, Rumunsko
Vedúca súboru: Mária Paneaková
V programe sa predstavili s programovým číslom:
Zvolávanie remeselníkov – remeselníci
Metly – tanečný obrázok
Remesla – tanečný obrázok
Na jarmoku – tanec Perinica
Na remeselníckom bále – tanec „Na dva kroky“

Tanečný súbor Tešedíka, Sarvaš, Maďarsko
Vedúci súboru: András Csasztvan
V programe sa predstavili s programovým číslom:
Zvolávanie remeselníkov – remeselníci
Šuster – spev o obuvníkovi
Na jarmoku – predávanie koňa
Na jarmoku – Čižmoví tanec
Na remeselníckom bále – čardáš

Folklórny súbor Jednota, Hložany, Srbsko
Vedúci súboru: Vladimir Bažaľa
V programe sa predstavili s programovým číslom:
Zvolávanie remeselníkov – remeselníci
Výroba metiel – tanečný obrázok
Pekárske remeslo – tanečný obrázok
Debnári – tanečný obrázok
Na remeselníckom bále – čardáš

Folklórny súbor V šírom poli hruška, Kovačica, Srbsko
Vedúci súboru: Žeľko Suchánek
V programe sa predstavili s programovým číslom:
Zvolávanie remeselníkov – remeselníci
Modlitba pastierov – valašský otčenáš
Kováči – tanečný obrázok
Na jarmoku – Predaj podkov tanečný obrázok
Na remeselníckom bále – tanec „Už je polnoc…“

Folklórny súbor Šmykňa, Ostrava, Česká republika
Vedúci súboru: Jiří Machač
V programe sa predstavili s programovým číslom:
Zvolávanie remeselníkov – remeselníci
Modlitba pastierov – valašský otčenáš
Mlynári – tanečný obrázok
Na jarmoku – tanec „Nepojdzem ja za maľara“
Na remeselníckom bále – čardáš z Abova

Folklórny súbor Dolina, Krempachy, Poľsko
Vedúci súboru: Jozef Lorenc
V programe sa predstavili s programovým číslom:
Zvolávanie remeselníkov – remeselníci
Garbiary – spracovávanie kože
Na jarmoku – tanec Klobúkový
Na remeselníckom bále – čardáš

 

Súčasťou krajanského programu Čaro pastierov bola aj výstava „TRADIČNÉ REMESLÁ V KRAJANSKOM PROSTREDÍ “ v tzv. Humne Krajanského dvora. Výstavu mohli návštevníci Krajanského dvora navštíviť od 8. do 10. júla 2022. Cieľom tematickej výstavy o tradičných remeslách bolo predstavenie už takmer zabudnutých alebo menej známych tradičných remesiel, ktorými sa v minulosti živila početná skupina krajanských remeselníkov.

Autori výstavy: kurátor: Mgr. Katarína Király PhD., Maďarsko, etnograf: Marijan Pavlov, Srbsko, spolupráca  Peter Krescanko, Gabriela Konečná, Katarína Plátková.

Viac o priebehu 7. ročníka Krajanského dvora a 47. Krajanskej nedele:
https://www.uszz.sk/krajansky-dvor-a-krajanska-nedela-v-detve-ukazali-krasu-remesla-zahranicnych-slovakov/