Medaila Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

ROZHODNUTIE predsedu ÚSŽZ o Štatúte Medaily Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (pdf)