Rada vlády pre krajanské otázky

Strategické usmerňovanie výkonu štátnej politiky SR vo vzťahu ku krajanom a starostlivosť o Slovákov žijúcich v zahraničí je náplňou práce nového medzirezortného orgánu – Rady vlády SR pre krajanské otázky. Jej vznik odsúhlasili ministri na zasadnutí vlády Slovenskej republiky 21. septembra 2016.

Zriadenie stáleho poradného a koordinačného orgánu vlády navrhol minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák a predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraniční Ján Varšo. Jej vznik si podľa nich vyžiadalo plnenie úloh na úseku štátnej politiky SR vo vzťahu ku krajanom a starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí.

Rada vlády SR pre krajanské otázky má na starosti strategické usmerňovanie výkonu štátnej politiky v tejto oblasti. Podľa vládou schváleného štatútu by sa tak malo dosiahnuť synergické riešenie krajanských záležitostí s vecne príslušnými ústrednými orgánmi štátnej správy a ostatnými orgánmi štátnej správy. Rada napomôže aj pri efektívnej implementácii Koncepcie štátnej politiky SR vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí do roku 2020.

Na čele rady je minister zahraničných vecí, jej ďalšími členmi sú štátni tajomníci ministerstva zahraničných vecí, ministerstva školstva, ministerstva kultúry, ministerstva vnútra a ministerstva financií. Rada má tiež svojho tajomníka a sekretariát. Rokuje spravidla dva razy za kalendárny rok alebo podľa potreby.

1. rokovanie Rady vlády pre krajanské otázky: 30. novembra 2016 (čítať článok)

2. rokovanie Rady vlády pre krajanské otázky: 26. apríla 2017 (čítať článok)

3. rokovanie Rady vlády pre krajanské otázky: 5. decembra 2017 (čítať článok)

4. rokovanie Rady vlády pre krajanské otázky: 24. apríla 2018 (čítať článok)

5. rokovanie Rady vlády pre krajanské otázky: 19. decembra 2018 (čítať článok)

6. rokovanie Rady vlády pre krajanské otázky: 23. mája 2019 (čítať článok)

7. rokovanie Rady vlády pre krajanské otázky: 16. októbra 2019 (čítať článok)

8. rokovanie Rady vlády pre krajanské otázky: 25. februára 2020 (čítať článok)

9. rokovanie Rady vlády pre krajanské otázky: 25. mája 2021 (čítať článok)

 

 

Štatút rady vlády Slovenskej republiky pre krajanské otázky (pdf)