Informácia Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí o vydaných osvedčeniach Slováka žijúceho v zahraničí

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) zverejňuje informácie o vydaných osvedčeniach podľa čísla, ktoré je žiadateľovi pridelené zo strany ÚSŽZ pri osobnom podaní žiadosti na ÚSŽZ.

Pri podaní žiadosti na zastupiteľskom úrade SR v zahraničí (ZÚ SR) je číslo pridelené žiadateľovi na ZÚ SR uvedené v zátvorke ako druhé v poradí za číslom, ktoré žiadateľovi pridelí ÚSŽZ, ako napríklad: xxxxx/21(xxxxx/2021-KOCS-xx).