Informácia Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí o vydaných osvedčeniach Slováka žijúceho v zahraničí

Táto forma informácie o vydaných osvedčeniach Slováka žijúceho v zahraničí sa vzťahuje len pre žiadateľov, ktorí v žiadosti uviedli, že si vydané osvedčenie prevezmú osobne na Úrade pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Palisády 29/A, 817 80 Bratislava 15.

Informácie o vydaných osvedčeniach Slováka žijúceho v zahraničí pre žiadateľov, ktorí v žiadosti o vydanie osvedčenia uviedli, že si žiadajú doručiť vydané osvedčenie prostredníctvom ZÚ SR/GK SR podá príslušný ZÚ SR/GK SR v zahraničí.