Podmienky na vydanie osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí

V zmysle § 7 ods. 1 zákona č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) sa postavenie Slováka žijúceho v zahraničí na účely uplatnenia si práv alebo výhod ustanovených osobitnými zákonmi pre Slovákov žijúcich v zahraničí preukazuje osvedčením. Osvedčenie vydáva Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ďalej len „ÚSŽZ“).

Dovoľujeme si upozorniť žiadateľov/držiteľov osvedčenia, aby s ÚSŽZ komunikovali (písomne, e-mailom) v slovenskom jazyku.