Pamätný deň zahraničných Slovákov 2022

 

2022, 5. júl, Slovenského rodu som

Pamätný deň zahraničných Slovákov si Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí v roku 2022 pripomenul kladením kvetov k základnému kameňu Pamätníka slovenského vysťahovalectva v Sade Janka Kráľa, ako aj kultúrnym programom, ktorý vo večerných hodinách prebiehal dňa 5. júla na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave.

V rámci ceremónie kladenia kvetov v petržalskom Sade Janka Kráľa vysťahovalecké piesne zaspievali a zahrali Spevácka skupina Matice slovenskej Rijeka z Chorvátska a Csibaj banda  z Maďarska. Zazneli príležitostné prejavy, v ktorých krajania z Dolnej zeme, západnej Európy, ale aj zo Zámoria odovzdali krajanské pozdravy Slovensku a naopak, Slovensko si aj týmto spôsobom zaspomínalo a uctilo státisíce tých, ktorí si svoj nový domov našli niekde v cudzine.

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí usporiadal večerný program v súčinnosti s Bratislavským kultúrnym a informačným strediskom na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave. Námetom na komponovaný program boli slová slovenskej ľudovej piesne Po nábreží, v ktorej sa v refréne spieva Skadiaľ som, stadiaľ som, slovenského rodu som. Moderátorka sa hneď na začiatku prihovára slovami: Skadiaľ som, stadiaľ som, slovenského rodu som, duša moja… Spievam si melódiu tejto ľudovej piesne, aká je silná vo svojej jednoduchosti…Prebúdza vo mne pocity hrdosti, veď nás spája rovnaký jazyk a kultúra…Zároveň cítim nostalgiu: sme roztrúsení po celom svete, takmer jedna tretina nášho národa nežije na Slovensku. Pobrali sme sa a roztratili, niekto na Dolnú zem, niekto až za oceán… Do kedy takto obstojíme? A tam doma, na Slovensku, tam ešte na nás čakajú? Som krajanka, som hrdá zahraničná Slovenka, mám minimálne dva domovy a robím všetko preto, aby môj slovenský pôvod, môj slovenský jazyk a moja kultúra žili všade tam, kde ja žijem…Občas sama neviem ako sa mi to darí, azda tá pieseň, slovenská pieseň, tá mi dáva silu, tá je tým mojim kľúčom…

Hlavný organizátor: Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

V programe k pamätnému Dňu Slovákov žijúcich v zahraničí Slovenského rodu som vystúpili: Spevácka a tanečná skupina Matice slovenskej v Rijeke, Chorvátsko, Folklórny súbor Furmička, Čemer, Maďarsko, Folklórny súbor Vinica z Viedne, Rakúsko, Detský folklórny súbor Sovička z Londýna, Spojené kráľovstvo, Folklórny súbor Sálašan, Nadlak, Rumunsko, Sláčikový orchester prehliadky Cez Nadlak je… z Nadlaku, Rumunsko, Csibaj banda z Maďarska ako aj sólistky a sólisti: Anna Zorňanová-Kulíková, Nový Sad, Srbsko, Viktória Godó, Čemer, Maďarsko, Teodora Hírešová, Nadlak, Rumunsko, Iveta Kováčová a Samuel Kováč, Báčsky Petrovec, Srbsko, Zlatko Klinovský, Selenča, Srbsko, Sabina Amidžićová a Una Amidžićová, Nový Sad, Srbsko a Katarína Kalmárová, Vojlovica, Srbsko. Prednes básne: Katarína Melegová Melichová, Báčsky Petrovec, Srbsko; Moderátori: Svetlana Fábryová a Peter Cítenyi. Scenár programu napísala Milina Sklabinská. Réžia programu Martin Urban.