Elektronické podávanie žiadostí o vládne štipendiá SR pre Slovákov žijúcich v zahraničí na akademický rok 2024/2025 je otvorené

Záujemcovia o štúdium na Slovensku z radov Slovákov žijúcich v zahraničí môžu požiadať o vládne štipendium. V akademickom roku 2024/2025 bude zahraničným Slovákom poskytnutých celkovo 70 štipendií, požiadať o štipendium je možné elektronicky do 30. mája 2024. Žiadosti o poskytnutie vládneho štipendia sa predkladajú elektronicky na portáli www.vladnestipendia.sk, kde je dostupný manuál pre uchádzačov so všetkými aktuálnymi informáciami.

Od |2024-04-12T12:54:39+02:0012. apríla 2024|Kategórie: Aktuality, Banner, Dôležité, Krajania doma|

Ochotnícke divadlo Janka Čemana z Pivnice (Srbsko) na Národnej súťažnej prehliadke ochotníckych divadelných súborov Palárikova Raková 2024

Národná súťažná prehliadka ochotníckych divadelných súborov s inscenáciami pôvodnej slovenskej dramatickej tvorby - Palárikova Raková počas svojho 56. ročníka predstaví slovenskému publiku i krajanský ochotnícky divadelný kolektív. 22. a 23. apríla 2024 sa v rámci programu odprezentuje Ochotnícke divadlo Janka Čemana Pivnica, Srbsko, víťaz divadelného festivalu DIDA PIVNICA so svojím predstavením SEDEM HRIECHOV. Palárikova Raková

Od |2024-04-11T14:34:59+02:0011. apríla 2024|Kategórie: Aktuality, Krajania doma|

Nové čísla časopisu Ceruzky vo svete od detí zo vzdelávacích centier v zahraničí

Milí priatelia Slovenčiny vo svete, zasielam Vám srdečné pozdravy zo slovenského zahraničia. Zasielame Vám prvé dve čísla 10. ročníka nášho časopisu Ceruzky vo svete. Do časopisu prispeli slovenské vzdelávacie centrá z Anglicka, Chorvátska, Francúzska, Nemecka, Švajčiarska, Talianska, Turecka a aj spoza oceánu Austrálie, Kanady a USA. Prečítajte si, ako slovenské vzdelávacie centrá a slovenské školy vo svete oslavovali:

Od |2024-04-11T12:41:11+02:0011. apríla 2024|Kategórie: Aktuality, Krajania vo svete|

V Bratislave sa opäť stretli zástupcovia slovenských vzdelávacích centier v západnej Európe a v zámorí

Vo štvrtok 4. apríla 2024 v Bratislave zasadala Školská komisia pre západnú Európu a zámorie Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) aj za účasti novej predsedníčky úradu Dagmar Repčekovej. Prezenčne sa zasadnutia komisie zúčastnili zástupcovia vzdelávacích centier a víkendových škôl z Nemecka, Veľkej Británie, Írska, Švajčiarska, Talianska a Cypru. Online sa pripojili ďalší zástupcovia

Od |2024-04-12T12:42:01+02:0010. apríla 2024|Kategórie: Aktuality, Dôležité, Krajania doma, Titulka|

Poznáme zahraničných víťazov literárnej súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko 2023/2024

Krajanská kategória 32. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže s medzinárodnou účasťou PREČO MÁM RÁD SLOVENČINU, PREČO MÁM RÁD SLOVENSKO už má svojich víťazov. Do súťaže sa zapojili žiaci a žiačky z Anglicka, Francúzska, Chorvátska, Maďarska, Nemecka, Rumunska, Srbska, Švédska a Ukrajiny s celkovým počtom 70 literárnych prác. Okrem účasti na slávnostnom vyhodnotení súťaže a odovzdávaní vecných

Od |2024-04-09T11:38:14+02:009. apríla 2024|Kategórie: Aktuality, Krajania doma|

Od 1. apríla 2024 sa mení výška správnych poplatkov za vydanie nového osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí

Vážení záujemcovia o osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí upozorňuje, že s účinnosťou od 1. apríla 2024 nastala zmena zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, ktorou sa mení výška vyberaných správnych poplatkov za vydanie nového osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí. Výšku správnych poplatkov za

Od |2024-04-05T15:26:52+02:005. apríla 2024|Kategórie: Aktuality, Dôležité, Titulka|

ISEIA s krajanskými deťmi pripravuje 6. vydanie knihy Slovenské rozprávky z celého sveta

Milí priatelia Slovenčiny vo svete, 2.4.2024 sme si pripomenuli Medzinárodný deň detskej knihy a my v ISEIA finišujeme s prípravami knihy: v poradí už 6. detskej knihy Slovenské rozprávky z celého sveta VI.    Prelistujte si s nami naše detské knihy - knihy, ktoré: - napísali slovenské deti z celého sveta, - ilustrovali slovenské deti

Od |2024-04-05T15:43:11+02:004. apríla 2024|Kategórie: Aktuality, Krajania vo svete, Titulka|

Miloš Koterec odchádza z pozície predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí

V stredu 13. marca 2024 na základe rozhodnutia Vlády SR končí Miloš Koterec vo funkcii predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Novou predsedníčkou úradu bude od štvrtka 14. marca Dagmar Repčeková. Do pozornosti krajanskej verejnosti dávame príhovor Miloša Koterca, ktorým sa lúči s komunitou Slovákov žijúcich v zahraničí.   Vážení krajania, som presvedčený, že

Od |2024-03-18T10:11:23+01:0013. marca 2024|Kategórie: Aktuality, Dôležité|

Memorandum ÚSŽZ a ZMOS zvýši možnosti spolupráce zahraničných Slovákov so Slovenskom

V utorok 12. marca 2024 predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) Miloš Koterec podpísal Memorandum o porozumení a spolupráci s Jozefom Božikom, predsedom Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS). Poslaním dokumentu je rozvíjať spoluprácu medzi slovenskými obcami v zahraničí a obcami na Slovensku. Viaceré historicky väčšinové slovenské obce v zahraničí – napríklad obce autochtónnej slovenskej menšiny vo Vojvodine

Od |2024-04-05T13:45:45+02:0012. marca 2024|Kategórie: Aktuality, Banner, Dôležité|

ÚSŽZ hľadá odborných hodnotiteľov žiadostí o dotácie

Výzva na externých odborných hodnotiteľov žiadostí o dotácie ÚSŽZ v rámci štátnej podpory Slovákov žijúcich v zahraničí   Vážená odborná verejnosť, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ďalej len „ÚSŽZ“) vyhlasuje výzvu na účasť v Dotačnej komisii, ktorá bude posudzovať predložené žiadosti na podporu projektov zameraných na podporu národného povedomia a kultúrnej identity Slovákov žijúcich v

Od |2024-04-05T12:22:37+02:006. marca 2024|Kategórie: Aktuality, Dôležité|
Go to Top