Výsledky hodnotenia žiadostí o dotáciu ÚSŽZ 2024

Vážení žiadatelia o dotáciu, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) oznamuje všetkým žiadateľom o dotácie na rok 2024 konečné výsledky – protokoly schválených a zamietnutých žiadostí o dotácie na rok 2024 predsedníčkou ÚSŽZ, ktoré boli schválené dňa 5. júna 2024. Protokol schválených žiadostí o dotáciu na rok 2024 predsedníčkou ÚSŽZ (.pdf) Protokol zamietnutých žiadostí

Od |2024-06-06T15:56:37+02:006. júna 2024|Kategórie: Aktuality, Banner, Dôležité|

DEŇ SLOVÁKOV ŽIJÚCICH V ZAHRANIČÍ si verejnosť pripomenie 5. júla 2024 aj v Bratislave

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí pozýva verejnosť na tradičné oslavy pamätného Dňa Slovákov žijúcich v zahraničí, ktoré sa aj tento rok uskutočnia v bratislavskom Sade Janka Kráľa v piatok 5. júla 2024. Okrem štátnych predstaviteľov a predstaviteľov úradu sa ceremónie slávnostného kladenia kvetov zúčastnia aj zahraniční Slováci z celého sveta. Slávnostná ceremónia kladenia kvetov

Od |2024-06-04T17:00:21+02:004. júna 2024|Kategórie: Aktuality, Banner, Dôležité, Krajania doma|

Štipendiá od ministerstva školstva na štúdium na Slovensku pre talenty zo zahraničia

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR spustilo prihlasovanie do štipendijnej schémy pre najtalentovanejších uchádzačov o vysokoškolské vzdelávanie zo zahraničia. Štipendium je určené pre talentovaných zahraničných študentov, ktorí majú záujem študovať na vysokej škole so sídlom v SR v dennej forme štúdia na bakalárskych študijných programoch a programoch spájajúcich bakalárske a magisterské štúdium. Úspešný uchádzač

Od |2024-05-27T12:47:33+02:005. mája 2024|Kategórie: Aktuality, Banner, Dôležité, Krajania doma|

Elektronické podávanie žiadostí o vládne štipendiá SR pre Slovákov žijúcich v zahraničí na akademický rok 2024/2025 je otvorené

Záujemcovia o štúdium na Slovensku z radov Slovákov žijúcich v zahraničí môžu požiadať o vládne štipendium. V akademickom roku 2024/2025 bude zahraničným Slovákom poskytnutých celkovo 70 štipendií, požiadať o štipendium je možné elektronicky do 30. mája 2024. Žiadosti o poskytnutie vládneho štipendia sa predkladajú elektronicky na portáli www.vladnestipendia.sk, kde je dostupný manuál pre uchádzačov so všetkými aktuálnymi informáciami.

Od |2024-04-12T12:54:39+02:0012. apríla 2024|Kategórie: Aktuality, Banner, Dôležité, Krajania doma|

Ochotnícke divadlo Janka Čemana z Pivnice (Srbsko) na Národnej súťažnej prehliadke ochotníckych divadelných súborov Palárikova Raková 2024

Národná súťažná prehliadka ochotníckych divadelných súborov s inscenáciami pôvodnej slovenskej dramatickej tvorby - Palárikova Raková počas svojho 56. ročníka predstaví slovenskému publiku i krajanský ochotnícky divadelný kolektív. 22. a 23. apríla 2024 sa v rámci programu odprezentuje Ochotnícke divadlo Janka Čemana Pivnica, Srbsko, víťaz divadelného festivalu DIDA PIVNICA so svojím predstavením SEDEM HRIECHOV. Palárikova Raková

Od |2024-04-29T14:29:13+02:0011. apríla 2024|Kategórie: Aktuality, Krajania doma|

Nové čísla časopisu Ceruzky vo svete od detí zo vzdelávacích centier v zahraničí

Milí priatelia Slovenčiny vo svete, zasielam Vám srdečné pozdravy zo slovenského zahraničia. Zasielame Vám prvé dve čísla 10. ročníka nášho časopisu Ceruzky vo svete. Do časopisu prispeli slovenské vzdelávacie centrá z Anglicka, Chorvátska, Francúzska, Nemecka, Švajčiarska, Talianska, Turecka a aj spoza oceánu Austrálie, Kanady a USA. Prečítajte si, ako slovenské vzdelávacie centrá a slovenské školy vo svete oslavovali:

Od |2024-04-11T12:41:11+02:0011. apríla 2024|Kategórie: Aktuality, Krajania vo svete|

V Bratislave sa opäť stretli zástupcovia slovenských vzdelávacích centier v západnej Európe a v zámorí

Vo štvrtok 4. apríla 2024 v Bratislave zasadala Školská komisia pre západnú Európu a zámorie Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) aj za účasti novej predsedníčky úradu Dagmar Repčekovej. Prezenčne sa zasadnutia komisie zúčastnili zástupcovia vzdelávacích centier a víkendových škôl z Nemecka, Veľkej Británie, Írska, Švajčiarska, Talianska a Cypru. Online sa pripojili ďalší zástupcovia

Od |2024-04-12T12:42:01+02:0010. apríla 2024|Kategórie: Aktuality, Dôležité, Krajania doma, Titulka|

Poznáme zahraničných víťazov literárnej súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko 2023/2024

Krajanská kategória 32. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže s medzinárodnou účasťou PREČO MÁM RÁD SLOVENČINU, PREČO MÁM RÁD SLOVENSKO už má svojich víťazov. Do súťaže sa zapojili žiaci a žiačky z Anglicka, Francúzska, Chorvátska, Maďarska, Nemecka, Rumunska, Srbska, Švédska a Ukrajiny s celkovým počtom 70 literárnych prác. Okrem účasti na slávnostnom vyhodnotení súťaže a odovzdávaní vecných

Od |2024-05-27T14:16:19+02:009. apríla 2024|Kategórie: Aktuality, Krajania doma, Titulka|

Od 1. apríla 2024 sa mení výška správnych poplatkov za vydanie nového osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí

Vážení záujemcovia o osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí upozorňuje, že s účinnosťou od 1. apríla 2024 nastala zmena zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, ktorou sa mení výška vyberaných správnych poplatkov za vydanie nového osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí. Výšku správnych poplatkov za

Od |2024-04-05T15:26:52+02:005. apríla 2024|Kategórie: Aktuality, Dôležité, Titulka|

ISEIA s krajanskými deťmi pripravuje 6. vydanie knihy Slovenské rozprávky z celého sveta

Milí priatelia Slovenčiny vo svete, 2.4.2024 sme si pripomenuli Medzinárodný deň detskej knihy a my v ISEIA finišujeme s prípravami knihy: v poradí už 6. detskej knihy Slovenské rozprávky z celého sveta VI.    Prelistujte si s nami naše detské knihy - knihy, ktoré: - napísali slovenské deti z celého sveta, - ilustrovali slovenské deti

Od |2024-04-05T15:43:11+02:004. apríla 2024|Kategórie: Aktuality, Krajania vo svete, Titulka|
Go to Top