Pedagogička Marica Harčaríková v rozhlasovej Slovenskej mozaike

Viera Kučerová z Občianskeho združenia BONA FIDE, autorka a moderátorka relácie SLOVENSKÁ MOZAIKA v Rádiu Z, si do aktuálneho vydania pozvala pred mikrofón MARICU HARČARÍKOVÚ, pedagogičku Štátneho konzervatória v Košiciach. Reláciu prináša Slovenská mozaika v Rádiu Z v sobotu a nedeľu – 10. a 11. apríla 2021, v čase od 7.00 do 8.00 h. „Hosťom slovenskej mozaiky bude MgA. Marica Harčaríková,

Od |2021-04-09T11:07:25+02:009. apríla 2021|Kategórie: Aktuality, Krajania vo svete, Osobnosti, Titulka|

Krajania z Prahy žičia Slovákom v Maďarsku v ich úsilí

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí vo svojej komunikácii s krajanmi - či už oficiálne, alebo v kuloárnych priateľských rozhovoroch počas podujatí s puncom slovenskosti (ktoré, žiaľ, už viac ako rok musíme oželieť a nádejať sa na ich znovu oživenie), neustále nabáda na krajanskú empatiu, prejavenie spolupatričnosti, významnému fenoménu vzájomnej podpory. Ide o aspekt, ktorý

Od |2021-04-06T10:17:57+02:006. apríla 2021|Kategórie: Aktuality, Krajania vo svete|

Veľká noc našich krajanov v kanadskom Vancouveri

Už druhý rok po sebe oslavujeme veľkonočné sviatky s obmedzeniami pandémie. Tie minuloročné, kedy sme ešte netušili, čo nám rok 2020 pripraví, sme trávili v spoločenskej izolácii. Na jednej strane nás pandémia od seba vzďaľuje, ale na druhej strane zbližuje prostredníctvom sociálnych sietí. Tento rok, s momentálnym zákazom spoločných stretnutí v uzavretých priestoroch a začiatkom

Od |2021-04-01T09:34:41+02:001. apríla 2021|Kategórie: Aktuality, Krajania vo svete, Titulka|

ISEIA prináša rozhovory so Slovákmi o ich živote v zahraničí

Milí priatelia slovenčiny vo svete, Slovenské vzdelávacie centrum SiM - Slowakisch in München Zvonček odštartovalo nový projekt: PODCAST S JARMILOU/ PODCAST MIT JARMILA. Projekt je zložený zo štyroch tematických sérií podcastov, ktoré sú v dvoch jazykových verziách - farebne rozlíšených.  SLOVENSKÁ VERZIA Červená séria: Slovenčina vo svete Je zameraná na predstavenie ISEIA a jednotlivých slovenských vzdelávacích centier

Od |2021-03-31T09:10:52+02:0030. marca 2021|Kategórie: Aktuality, Krajania vo svete|

Peter Susko, veľvyslanec SR v Chorvátsku: Možno raz napíšem knižku zo Záhrebu

Veľvyslanci Slovenskej republiky v štátoch, v ktorých žijú a tvoria zákonom  uznané slovenské národnostné menšiny, majú spravidla veľmi úzky vzťah k našim krajanom. Pravidelne sa s nimi stretávajú počas rôznych podujatí, dokážu vyslyšať ich potreby podpory v rámci ich ďalšieho rozvoja, sú vždy naporúdzi, ak Slováci v tom-ktorom štáte prejavia želania k užšiemu prepojeniu k

Od |2021-03-29T12:10:40+02:0029. marca 2021|Kategórie: Aktuality, Krajania vo svete, Titulka|

Krajania v New Yorku o tradíciách a zvykoch počas Veľkej noci na Slovensku

Stalo sa dobrou tradíciou, že najmä najväčšie kresťanské sviatky, viažuce sa k mnohorakým zvykom, sa stali tou najlepšou motiváciou pre našich krajanov ako prezentovať kultúru a obyčaje Slovákov tak, ako sa zachovali po stáročia v priestoroch medzi Dunajom a Tatrami. Ich kolorit si naši krajania nosia v srdci, koluje im v žilách, nech by sa vybrali za životom kamkoľvek do šíreho

Od |2021-03-28T21:00:57+02:0028. marca 2021|Kategórie: Aktuality, Krajania vo svete|

Jubilujúci Fero Fenič, významný filmový režisér a producent, v rozhlasovej Slovenskej mozaike

Viera Kučerová z Občianskeho združenia BONA FIDE, autorka a moderátorka relácie SLOVENSKÁ MOZAIKA v Rádiu Z, si do aktuálneho vydania pozvala pred mikrofón FERA FENIČA, významného filmového dokumentaristu, režiséra a producenta, Slováka žijúceho a tvoriaceho v Prahe. Reláciu prináša Slovenská mozaika v Rádiu Z v sobotu a nedeľu – 27. a 28. marca 2021, v čase od 7.00 do 8.00 h. „Slovenská mozaika

Od |2021-03-28T09:19:53+02:0028. marca 2021|Kategórie: Aktuality, Krajania vo svete, Osobnosti, Titulka|

Slovenky Mária Nagyová a Edita Pečeňová ocenené vysokými štátnymi vyznamenaniami Maďarska prezidentom Jánosom Áderom

V deň maďarského štátneho sviatku 15. marca pri príležitosti osláv revolúcie roku 1848 hlava Maďarska tradične vyznamenáva mimoriadne osobnosti krajiny i krajanov v zahraničí, respektíve tých zahraničných občanov, ktorí sa zaslúžili o mimoriadne zlepšenie vzťahov ich vlasti s Maďarskom. Maďarský prezident udeľoval okrem iných vyznamenania Maďarského záslužného kríža občianskej kategórie Zlatého, Strieborného a Bronzového stupňa. János Áder vzhľadom na ťažkú pandemickú

Od |2021-03-28T09:01:33+02:0028. marca 2021|Kategórie: Aktuality, Krajania vo svete, Osobnosti|

Knižný dar Veľvyslanectva SR v Záhrebe krajanom v Chorvátsku

V rámci návštevy veľvyslanca Slovenskej republiky v Záhrebe pána Petra Suska, pri príležitosti 10. výročia založenia Slovenského kultúrneho centra Našice, veľvyslanec Susko prejavil záujem do knižnice našej inštitúcie prispieť knižným darom, ktorý bude k dispozícii krajanom žijúcim v Chorvátsku. A tak sa aj v týchto dňoch stalo. Vďačne sme prijali sedem publikácií (Dejiny Slovenska, autor Dušan Kováč; Iʾll break through! Štefánik, autor Jozef

Od |2021-03-18T19:34:33+01:0016. marca 2021|Kategórie: Krajania vo svete|

Lenku Petrákovú, úspešnú a svetovo uznávanú slovenskú architektku, prezentuje Slovensko-americké kultúrne centrum v New Yorku

Slovensko-americké kultúrne centrum v New Yorku svojimi aktivitami dokáže zaujať nielen "klasickú" časť našich krajanov v USA, ale aj novú generačnú komunitu, ktorá sa významne začala vytvárať koncom minulého storočia a v súčasnosti sa ďalej formuje a košatie aj v nadväznosti na profesijné zamerania Slovákov žijúcich a pôsobiacich na celom severoamerickom kontinente. Potvrdením ich rastúceho

Od |2021-03-18T17:47:13+01:0015. marca 2021|Kategórie: Krajania vo svete, Osobnosti|
Go to Top