K vrcholiacemu Mesiacu knihy si prikrojíme aj veľkonočnú šunku

(POHĽAD ZO SLOVENSKA PRE SLOVÁKOV V MAĎARSKU) Kto sa postí, a kto nie. Nie všetci sa po tieto týždne pridržiavali nepísaného kresťanského kánonu. Ak, potom s benevolenciou, sťaby nepríkazovo, prežívame aj pôst. Nepriamo z neho vybočujeme vďaka koronavírusovej pasce, v ktorej sme sa ocitli. Zväčša sme totiž pracovne doma, a tak je neodolateľným lákadlom šteklenie chladničky

Od |2021-03-31T11:24:10+02:0031. marca 2021|Kategórie: Aktuality, Krajania doma|

Vládne štipendiá pre Slovákov žijúcich v zahraničí na akademický rok 2021/2022

Študenti z radov Slovákov žijúcich v zahraničí sa aj v akademickom roku 2021/2022 môžu uchádzať o vládne štipendiá na vysokoškolské štúdium v SR v schválených študijných odboroch. Celkový počet poskytovaných štipendií na akademický rok 2021/2022 je 70. Žiadosti o poskytnutie vládneho štipendia sa predkladajú elektronicky na portáli www.vladnestipendia.sk, kde je dostupný aj Manuál pre uchádzačov o štipendium

Od |2021-03-17T13:59:32+01:009. marca 2021|Kategórie: Krajania doma|

Kasigarda – nevšedný projekt o vysťahovalectve z územia súčasného Slovenska do USA

Martin Javor, docent histórie na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity, sa zaoberá výskumom vysťahovalectva z územia Slovenska. Podľa jeho slov "je neuveriteľné, že nám takmer tretina národa za posledných 150 rokov emigrovala, a my o nich vieme veľmi málo." To bol aj  jeden z dôvodov, prečo založil Kasigardu - Múzeum vysťahovalectva z územia Slovenska do severnej

Od |2021-03-17T14:11:38+01:005. marca 2021|Kategórie: Krajania doma|

Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko: uzávierka súťaže sa blíži!

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Štátny pedagogický ústav, Vydavateľstvo SPN – Mladé letá, Matica slovenská, Vydavateľstvo Matice slovenskej, Spolok slovenských spisovateľov, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied a Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí vyhlásili na jeseň 2020 v poradí už 29. ročník celoslovenskej literárnej súťaže s

Od |2021-03-16T15:40:55+01:0025. februára 2021|Kategórie: Krajania doma|

Obyvateľstvo na našom území sa sčítava od čias panovníka Jozefa II.

Tradícia sčítania obyvateľov na území Slovenska siaha do obdobia Rakúska-Uhorska. Pravidelne sa začala početnosť a štruktúra obyvateľstva zisťovať od roku 1869.  "Moderné sčítanie obyvateľstva má na našom území viac ako storočnú tradíciu približne v podobe, ako ju poznáme dnes. Historicky je však staršie. Ľudia sa sčítavali už v stredoveku a údaje o počte obyvateľov nachádzame

Od |2021-03-16T15:35:11+01:0022. februára 2021|Kategórie: Krajania doma|

Publicista a spisovateľ Ján Jančovic oslávil 80 rokov: „Ctite si otcov mozole krvavé!“

Už niekoľko desaťročí sa venuje problematike dolnozemských Slovákov, ktorí sa pred viac ako 250 rokmi vysťahovali najmä na územie dnešného Maďarska, Rumunska a Srbska. Zo spisovateľa a publicistu Jána Jančovica sa rokmi stal uznávaný, erudovaný a hodnoverný kronikár, ktorý vydáva knižne, ale aj v objavnej reportážnej forme v týždenníku Slovákov v Maďarsku Ľudové noviny, svoje

Od |2021-03-18T17:47:14+01:0013. februára 2021|Kategórie: Krajania doma, Osobnosti|

Gregor Papuček, básnik a publicista, Slovák z Budapešti, ocenený Beňovského glóbusom

Beňovského glóbus je prestížne ocenenie, ktoré od roku 2015 udeľuje mesto Vrbové. Dostať ho môžu domáce aj zahraničné osobnosti, ktoré sa rôznym spôsobom výrazne zaslúžili o popularizáciu vrbovského rodáka Mórica Beňovského (1746 – 1786), kráľa Madagaskaru, v duchu dorozumenia medzi národmi, ako aj významní slovenskí cestovatelia. Nominácie s písomným odôvodnením môžu podávať fyzické i právnické osoby. Výber uskutočňuje

Od |2021-03-18T18:03:00+01:009. februára 2021|Kategórie: Krajania doma, Titulka|

Viac ako štvrtina vysokoškolákov chce po škole odísť zo Slovenska do zahraničia

Po skončení štúdia chce zo Slovenska odísť 27,25 percenta vysokoškolákov, ktorí tu študujú. Takmer 20 percent sa ešte nerozhodlo. Vyplýva to z dotazníkového prieskumu vzdelávacieho projektu Praxuj.sk. Dôvodom odchodu je najmä nespokojnosť s pomermi na Slovensku. Informovala o tom informovala Tamara Peterková z projektu Praxuj.sk. Do zahraničia však mladých lákajú aj lepšie platové podmienky, vyššia

Od |2021-03-18T18:07:33+01:007. februára 2021|Kategórie: Krajania doma|

Jozef Mistrík, literárny vedec, zakladateľ modernej jazykovednej štylistiky a vysokoškolský pedagóg: 100 rokov od narodenia

Jazykovede ako hlavnému záujmu svojich výskumov sa JOZEF MISTRÍK venoval od roku 1961, svoju koncepciu výskumne sledoval 40 rokov. Významne sa zaslúžil o rozvoj slovenskej štylistiky a slovenskej lexikografie, najmä s využitím matematických a štatistických metód, o výskum gramatickej stavby súčasnej spisovnej slovenčiny a o rozvoj slovakistiky v zahraničí. V utorok 2. februára 2021 sme

Od |2021-03-18T18:09:55+01:003. februára 2021|Kategórie: Krajania doma, Osobnosti|

Dolnozemské zlaté pero: II. ročník literárnej súťaže pre krajanov vyhlasuje Spolok Slovákov z Bulharska

Krajania na Dolnej zemi, ale aj tí, ktorí ste potomkami dolnozemských Slovákov a žijete na Slovensku! Vlani sa Spolok Slovákov z Bulharska podujal na vyhlásenie novej tvorivej súťaže  pre nové, ešte neprejavivšie sa literárne talenty, ale aj pre aktívnych autorov. Dal im tak možnosť zapojiť sa do premiérového ročníka súťaže Dolnozemské zlaté pero. V týchto

Od |2021-03-16T15:08:44+01:0030. januára 2021|Kategórie: Krajania doma|
Go to Top