DEŇ SLOVÁKOV ŽIJÚCICH V ZAHRANIČÍ si verejnosť pripomenie 5. júla 2024 aj v Bratislave

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí pozýva verejnosť na tradičné oslavy pamätného Dňa Slovákov žijúcich v zahraničí, ktoré sa aj tento rok uskutočnia v bratislavskom Sade Janka Kráľa v piatok 5. júla 2024. Okrem štátnych predstaviteľov a predstaviteľov úradu sa ceremónie slávnostného kladenia kvetov zúčastnia aj zahraniční Slováci z celého sveta. Slávnostná ceremónia kladenia kvetov

Od |2024-06-04T17:00:21+02:004. júna 2024|Kategórie: Aktuality, Banner, Dôležité, Krajania doma|

Štipendiá od ministerstva školstva na štúdium na Slovensku pre talenty zo zahraničia

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR spustilo prihlasovanie do štipendijnej schémy pre najtalentovanejších uchádzačov o vysokoškolské vzdelávanie zo zahraničia. Štipendium je určené pre talentovaných zahraničných študentov, ktorí majú záujem študovať na vysokej škole so sídlom v SR v dennej forme štúdia na bakalárskych študijných programoch a programoch spájajúcich bakalárske a magisterské štúdium. Úspešný uchádzač

Od |2024-05-27T12:47:33+02:005. mája 2024|Kategórie: Aktuality, Banner, Dôležité, Krajania doma|

Elektronické podávanie žiadostí o vládne štipendiá SR pre Slovákov žijúcich v zahraničí na akademický rok 2024/2025 je otvorené

Záujemcovia o štúdium na Slovensku z radov Slovákov žijúcich v zahraničí môžu požiadať o vládne štipendium. V akademickom roku 2024/2025 bude zahraničným Slovákom poskytnutých celkovo 70 štipendií, požiadať o štipendium je možné elektronicky do 30. mája 2024. Žiadosti o poskytnutie vládneho štipendia sa predkladajú elektronicky na portáli www.vladnestipendia.sk, kde je dostupný manuál pre uchádzačov so všetkými aktuálnymi informáciami.

Od |2024-04-12T12:54:39+02:0012. apríla 2024|Kategórie: Aktuality, Banner, Dôležité, Krajania doma|

Ochotnícke divadlo Janka Čemana z Pivnice (Srbsko) na Národnej súťažnej prehliadke ochotníckych divadelných súborov Palárikova Raková 2024

Národná súťažná prehliadka ochotníckych divadelných súborov s inscenáciami pôvodnej slovenskej dramatickej tvorby - Palárikova Raková počas svojho 56. ročníka predstaví slovenskému publiku i krajanský ochotnícky divadelný kolektív. 22. a 23. apríla 2024 sa v rámci programu odprezentuje Ochotnícke divadlo Janka Čemana Pivnica, Srbsko, víťaz divadelného festivalu DIDA PIVNICA so svojím predstavením SEDEM HRIECHOV. Palárikova Raková

Od |2024-04-29T14:29:13+02:0011. apríla 2024|Kategórie: Aktuality, Krajania doma|

V Bratislave sa opäť stretli zástupcovia slovenských vzdelávacích centier v západnej Európe a v zámorí

Vo štvrtok 4. apríla 2024 v Bratislave zasadala Školská komisia pre západnú Európu a zámorie Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) aj za účasti novej predsedníčky úradu Dagmar Repčekovej. Prezenčne sa zasadnutia komisie zúčastnili zástupcovia vzdelávacích centier a víkendových škôl z Nemecka, Veľkej Británie, Írska, Švajčiarska, Talianska a Cypru. Online sa pripojili ďalší zástupcovia

Od |2024-04-12T12:42:01+02:0010. apríla 2024|Kategórie: Aktuality, Dôležité, Krajania doma, Titulka|

Poznáme zahraničných víťazov literárnej súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko 2023/2024

Krajanská kategória 32. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže s medzinárodnou účasťou PREČO MÁM RÁD SLOVENČINU, PREČO MÁM RÁD SLOVENSKO už má svojich víťazov. Do súťaže sa zapojili žiaci a žiačky z Anglicka, Francúzska, Chorvátska, Maďarska, Nemecka, Rumunska, Srbska, Švédska a Ukrajiny s celkovým počtom 70 literárnych prác. Okrem účasti na slávnostnom vyhodnotení súťaže a odovzdávaní vecných

Od |2024-05-27T14:16:19+02:009. apríla 2024|Kategórie: Aktuality, Krajania doma, Titulka|

Prezidentka vyznamenala aj krajanov: maliarku Evu Husárikovú z Vojvodiny, vedkyňu Máriu Dušinskú z Nórska, humanitárnu pracovníčku Marínu Paulínyovú, šéfa houstonského orchestra Juraja Valčuhu aj Ondreja Nepelu, ktorý žil v Nemecku

Prezidentka SR Zuzana Čaputová ocenila v nedeľu 14. januára 2024 33 osobností spoločenského, kultúrneho, ako aj športového života, z toho sedem in memoriam. Spoločenskú poctu v podobe tohtoročných štátnych vyznamenaní si vyslúžili aj slovenské osobnosti zo zahraničia - vojvodinská Slovenka a významná predstaviteľka kovačickej insitnej maľby Eva Husáriková, výskumníčka Mária Dušinská žijúca a pôsobiaca v

Od |2024-01-30T18:49:54+01:0015. januára 2024|Kategórie: Aktuality, Krajania doma, Osobnosti|

Krajanská redakcia Rádia Slovakia International oslavuje 31. narodeniny

4. januára 2024 ubehlo 31 rokov od prvého vysielania z produkcie Krajanskej redakcie Rádia Slovakia International. Vysielanie určené pre Slovákov žijúcich v zahraničí sa začiatkom roka 1993 rozletelo do celého sveta. Krajanské RSI prihovára poslucháčom denne bez prestávky z bratislavskej rozhlasovej pyramídy a prináša to najaktuálnejšie a najzaujímavejšie zo života našej krajiny a krajanského života.

Od |2024-01-19T16:43:05+01:009. januára 2024|Kategórie: Aktuality, Krajania doma|

Žiacka literárna súťaž Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko opäť očakáva bohatú krajanskú účasť

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvo kultúry SR, Národný inštitút vzdelávania a mládeže, Vydavateľstvo SPN – Mladé letá, vydavateľstvo Albatros Media Slovakia s. r. o., Matica slovenská, Spolok slovenských spisovateľov, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied a Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí vyhlasujú 32. ročník celoslovenskej literárnej súťaže s medzinárodnou účasťou

Od |2024-02-05T13:56:11+01:0010. novembra 2023|Kategórie: Aktuality, Dôležité, Krajania doma|

30 rokov Metodického centra pre Slovákov žijúcich v zahraničí Univerzity Mateja Bela

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici si dňa 17. 10. 2023 v aule Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici pripomenula 30. výročie založenia svojho Metodického centra pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Na slávnostnom otvorení medzinárodnej konferencie „Dolnozemskí Slováci ako téma spoločenských vied na Slovensku“, ktorá bola usporiadaná pri tejto príležitosti 17.10.2023 sa zúčastnil aj predseda ÚSŽZ Miloš Koterec. Slávnostné otvorenie konferencie

Od |2023-11-14T13:44:51+01:0018. októbra 2023|Kategórie: Dôležité, Krajania doma|
Go to Top