V piatok 28. júna a v sobotu 29. júna 2024 sa v Dulovciach uskutočnili XXV. Južnoslovenské detské a mládežnícke folklórne slávnosti.

Dulovce v jubilejnom šate mladých folkloristov
V roku 2024 slávili Južnoslovenské detské a mládežnícke folklórne slávnosti v Dulovciach (obec v okrese Komárno) v dňoch 28.-29. júna jubilejnú 25. zvykoslovnú kapitolu. Festival sa konal pod záštitou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorý je garantom vystúpení krajanských súborov zo zahraničia, predovšetkým zo štátov so slovenskými národnostnými menšinami. Na tohtoročnom jubileu sa v Dulovciach zúčastnila aj pani Dagmar Repčeková, predsedkyňa ÚSŽZ. Južnoslovenské slávnosti, na ktorých sa každoročne zúčastňujú stovky folkloristov, majú neoceniteľný význam pri zachovávaní tradícií medzi deťmi a mládežou. Tieto slávnosti nielenže poskytujú priestor na umeleckú prezentáciu, ale aj prirodzeným spôsobom posilňujú vzťah k slovenskej kultúre a identite v mysliach priaznivcov ľudovej kultúry.

Dvojdňový pestrý program ponúkol vystúpenia s viac ako 300 mladými folkloristami z dvanástich súborov a z piatich krajín sveta. V programe sa predstavili účinkujúci zo Slovenska i zo zahraničia. Skoro polovicu účastníkov tvorili folkoristi z krajanských folklórnych súborov. (Chorvátsko, Maďarsko, Rumunsko, Srbsko, Veľká Británia). Program sa uskutočnil v miestnom amfiteátri v spolupráci so Základnou školou v Dulovciach a Regionálnym osvetovým strediskom v Komárne.

V úvode programu účastníkov privítala aj pani predsedníčka ÚSŽZ, pani Dagmar Repčeková, veľvyslanec Chorvátskej republiky, Aleksandar Heina a veľvyslanec Spojeného kráľovstva na Slovensku, Nigel Marcus Baker.

 

Pri tejto príležitosti pani predsedníčka ÚSŽZ, pani Dagmar Repčeková odovzdala ďakovné listy zástupcom Detského folklórného súboru Vločka z Kovačice (Srbsko), Slovenskému kultúrno-umeleckému súboru Ivana Brníka Slováka z Jelisavca (Chorvátsko), Folklórnemu súboru Sovička z Londýna (Veľká Británia), Folklórnemu súboru Sálašan z Nadlaku (Rumunsko) a Tanečnej skupiny Dolinka z Pišpeku (Maďarsko).

 

Po dlhšej dobe sa slávnosti vrátili ku dvojdňovému formátu. Prvý večer sa obecenstvu predstavili krajanské súbory:

FS Sovička (Londýn, Veľká Británia)

DFS Vločka (Kovačica, Srbsko)

FS Salášan (Nadlak, Rumunsko)

SKUS Ivana Brníka Slováka (Jelisavac, Chrovátsko)

A taktiež tanečná skupina Dolinka (Pišpek, Maďarsko), ktorá sa umiestnila v zlatom pásme tradičnej folklórnej súťaže Slovákov v Maďarsku “ Vo víre tanca“, ktorú organizuje Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku.

 

 

Pútavé vystúpenia folkórnych súborov sledovali stovky návšetevníkov v publiku. Program sprevádzal Dulovský jarmok, tvorivé dielne pre deti či večerné vystúpenie folklórneho súboru ZOBOR.