Čierna Hora

Čiernohorsko-slovenské priateľstvo
Bulevar Pera Ćetkovića 131, st. 40
Stari aerodrum
81 000 Podgorica
Tel.: 00382 / 67 220 254, 67 220 257
Fax: 00382 / 20 601 456
E-mail: info@nvocsp.org
URL: http://www.nvocsp.org
Facebook: Crnogorsko-slovačko prijateljstvo / Čiernohorsko slovenské priateľstvo

 

Tanečné štúdio Fénix/Plesni studio Fenix
X. hercegovačke 4
85340 Herceg Novi
Tel.: 00382 /69 /190 956
E-mail: olivijahn@yahoo.com
URL:  www.oliviafoundation.club