Rumunsko

Demokratický zväz Slovákov a Čechov v Rumunsku
Uniunea Democratica a Slovacilor si Cehilor din Romania
Str. Independentei Nr. 36
315 500 Nadlac
jud. Arad
Tel./fax: 0040 / 257 / 47 30 06
E-mail: office@dzscr.ro

 

Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku
Societatea Culturala si Stiintifica „Ivan Krasko“
Str. Independentei Nr. 36
315 500 Nadlac
jud. Arad
Tel./fax: 0040 / 257 / 47 35 17
Email: kvsivankrasko@gmail.com

Evanjelická lutheránska cirkev- Farský úrad v Nadlaku
P-ţa Unirii nr.1, jud Arad
315 500 Nădlac, România
Email: nadlac1@arad.astral.ro

Evanjelická lutheránska cirkev- Farský úrad Vucova
Nr. 190, jud. Timiş
307 107 Vucova, România
Email: bobcsok@gmail.com

Rímsko- katolícka farnosť, Nadlac
P-ţa Unirii nr. 12, jud Arad
315 500 Nădlac, România
Email: orbanec@gmail.com

Spoločnosť pre edukáciu v Nadlacu
Str. George Coşbuc nr. 20
315 500 Nădlac, România
Email: hlasznik@clicknet.ro