Dokumenty

 

Rok 2021

Smernica о poskytovaní dotácií 2021 (.pdf)
Dodatok č. 1 k Smernici o poskytovaní dotácií (.pdf)
Dodatok č. 2 k Smernici o poskytovaní dotácií (.pdf)
Dodatok č. 3 k Smernici o poskytovaní dotácií (.pdf)
Dodatok č. 4 k Smernici o poskytovaní dotácií (.pdf)

Príloha č. 8 k Smernici o poskytovaní dotácií č. 23/2021 – Vyúčtovanie poskytnutej dotácie (.docx)

Rozhodnutie predsedu o bližšej špecifikácii podmienok vyúčtovania dotácií z 11.4.2023 (.pdf)

Metodický pokyn o poskytovaní dotácií 2021 (.pdf)
Dodatok č. 1 k Metodickému pokynu o poskytovaní dotácií (.pdf)

 

Rok 2016

Dohoda o spolupráci medzi MZVaEZ SR a ÚSŽZ (pdf)

 

Rok 2015

DOHODA MZVaEZ SR A ÚSŽZ (pdf)
Dohoda MZVaEZ SR a ÚSŽZ 2015 (pdf)

 

Rok 2012

Smernica o poskytovaní dotácií (pdf)
Smernica o poskytovaní dotácií (doc)

Metodický pokyn o poskytovaní dotácií v roku 2012 s prílohami (pdf)
Metodický pokyn o poskytovaní dotácií v roku 2012 s prílohami (doc)

Prílohy k metodickému pokynu (doc)

Prehľadné členenie dotačného systému (doc)

Formulár žiadosti o dotáciu v elektronickej podobe (pdf)
Formulár žiadosti o dotáciu v elektronickej podobe (doc)

 

Rok 2011

Žiadosť o dotáciu (doc)
Popis projektu (doc)
Rozpočet projektu (doc)
Rekapitulácia (doc)
Vecné vyhodnotenie (doc)

 

Rok 2010

Žiadosť o dotáciu (rtf)
Popis projektu (rtf)
Rozpočet projektu (rtf)
Rekapitulácia (rtf)
Vyhodnotenie projektu (rtf)

 

Rok 2009

Žiadosť o dotáciu (rtf)
Popis projektu (rtf)
Rozpočet projektu (rtf)
Rekapitulácia (rtf)
Vyhodnotenie projektu (rtf)

 

Rok 2008

Žiadosť o dotáciu (rtf)
Popis projektu (rtf)
Rozpočet projektu (rtf)
Rekapitulácia (rtf)